Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
POZ 5224-2013
(111)  Trademark Number  235772 
(151)  Registration Date  10.10.2013 
   The date of Commencement of the Period Relevant for the Use of the TM   
(156)  Trademark Renewal Date   
(210)  Application Number  5224-2013 
(220)  Application Date  03.04.2013 
(310)  Priority Number   
(320)  Priority Date   
(330)  Country or Authority of Priority   
(442)  Date of Making Application Available to the Public  02.07.2013 
(450)  Publication of Registration Date  02.12.2013 
(511)  International Classification of Goods and Services  30 
(511)  List of Classified Goods and Services  30 - Kečup. 
(531)  International Classification of Figurative Elements  03.13.09, 05.05.20, 03.13.01, 25.01.19, 24.17.25, 01.15.11, 25.03.01, 25.05.01, 01.03.02, 24.07.01, 27.05.02, 27.05.12, 29.01.01, 29.01.02, 29.01.03, 29.01.04 
(540) Trademark
Vyobrazenie
(550)  Kind of Trademark  obrazová 
(571)  Description of Trademark   
(551)  Collective Trademark Data  individuálna  
(551)  Persons authorised to use Collective TM   
   Changes in Agreement on the Use of Collective TM   
(591)  Claimed Color(s)  červená, zelená, modrá, žltá, ružová, biela, čierna 
(731/732)  Applicant(s) or Proprietor(s)  Develey Holding GmbH & Co. Beteiligungs KG; Ottobrunner Straße 45, 82008 Unterhaching; DE 
(740)  Attorney(s)  Rott, Růžička & Guttmann, Patentová, známková a právna kancelária, v.o.s.; Palisády 36, 811 06 Bratislava; SK 
(800)  International Registration Number   
(800)  International Registration Date   
(800)  Country of International Trademark Registration   
   Procedural Status  zapísaná ochranná známka 
   Legal Status  platná 
   Partial Transfer of Trademark   
   Termination of Trademark   
   Cancellation of Trademark, Declaration of Trademark Invalidity, Revocation of Trademark   
   Partial Cancellation, Revocation/ Declaration of Invalidity in respect of some of the goods and services   
   Lien on Trademark  No 
   Trademark Validity minimum until  03.04.2023 
   Reason for Trademark Expiration/Termination of Proceedings   
 
  Publication 
S/N Title Date Official Gazette Nr. Publication Code
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 02.07.2013 7/2013 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 02.12.2013 12/2013 FG3M
 
POZ 5224-2013
S/N Fee Title Payment Date Paid Amount Refund Date Refunded Amount
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 09.04.2013 166,00 EUR

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

POZ 5224-2013
S/N Item Name Date Type Document Payment
Podanie individuálnej prihlášky OZ 03.04.2013 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
Plná moc 03.04.2013 Type Delivered
Vyjadrenie označenia 03.04.2013 Type Delivered
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 11.04.2013 Type Payment
výsledok rešerše 19.04.2013 Type Internal Letter
pokyn na zverejnenie POZ 19.04.2013 Type Internal Letter
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 24.10.2013 Type Sent document
Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 08.08.2022 Type Delivered
POZ 5224-2013
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku