Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILAR







ADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
POZ 5223-2013
(111)  Trademark Number  235918 
(151)  Registration Date  10.10.2013 
   The date of Commencement of the Period Relevant for the Use of the TM   
(156)  Trademark Renewal Date   
(210)  Application Number  5223-2013 
(220)  Application Date  03.04.2013 
(310)  Priority Number   
(320)  Priority Date   
(330)  Country or Authority of Priority   
(442)  Date of Making Application Available to the Public  02.07.2013 
(450)  Publication of Registration Date  02.12.2013 
(511)  International Classification of Goods and Services  34 
(511)  List of Classified Goods and Services  34 - Tabak; žuvací tabak; cigary; cigarety obsahujúce cigaretové náhradky s výnimkou cigariet na lekárske účely; cigarety; krátke cigary; byliny na fajčenie; šnupavý tabak; sekaný/krájaný tabak; tabakové zvyšky; jantárové špičky na cigaretové a cigarové náustky; vrecúška na tabak: cigaretové náustky; fajky; odrezávače na cigarové špičky (kutery); kazety na cigary; kazety na cigarety; cigarové náustky; vreckové strojčeky na krútenie cigariet; cigaretové náustky; špičky na cigaretové náustky; čističe na fajky; stojany na fajky; dózy na tabak; tabatierky; popolníky pre fajčiarov; pľuvadlá pre konzumentov tabaku; škatuľky na cigary udržujúce vlhkosť; zápalky; držiaky na zápalky; zápalkové škatuľky; zapaľovače pre fajčiarov; zásobníky s plynom do zapaľovačov; kresadlá; držiaky bután plynových náplní na fajčiarske účely; bután plynové náplne na fajčiarske účely; cigaretové filtre; bloky, zväzky cigaretových papierikov; absorpčný papier do fajok; cigaretový papier; filtračné zväzky vlákien pre cigarety. 
(531)  International Classification of Figurative Elements  26.05.09, 26.05.19, 11.03.07, 10.01.19, 24.05.01, 28.03, 27.01.12, 27.05.24 
(540) Trademark
Vyobrazenie
(550)  Kind of Trademark  obrazová 
(571)  Description of Trademark   
(551)  Collective Trademark Data  individuálna  
(551)  Persons authorised to use Collective TM   
   Changes in Agreement on the Use of Collective TM   
(591)  Claimed Color(s)   
(731/732)  Applicant(s) or Proprietor(s)  Hongta Tobacco (Group) Co., Ltd.; No. 118, Hongta Avenue, Hongta District, Yuxi, Yunnan; CN 
(740)  Attorney(s)  Zivko Mijatovic and Partners s.r.o.; Krasovského 13, 851 01 Bratislava; SK 
(800)  International Registration Number   
(800)  International Registration Date   
(800)  Country of International Trademark Registration   
   Procedural Status  zapísaná ochranná známka 
   Legal Status  platná 
   Partial Transfer of Trademark   
   Termination of Trademark   
   Cancellation of Trademark, Declaration of Trademark Invalidity, Revocation of Trademark   
   Partial Cancellation, Revocation/ Declaration of Invalidity in respect of some of the goods and services   
   Lien on Trademark  No 
   Trademark Validity minimum until  03.04.2023 
   Reason for Trademark Expiration/Termination of Proceedings   
 
  Publication 
S/N Title Date Official Gazette Nr. Publication Code
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 02.07.2013 7/2013 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 02.12.2013 12/2013 FG3M
 
POZ 5223-2013
S/N Fee Title Payment Date Paid Amount Refund Date Refunded Amount
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 25.04.2013 166,00 EUR

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

POZ 5223-2013
S/N Item Name Date Type Document Payment
Podanie individuálnej prihlášky OZ 03.04.2013 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
Vyjadrenie označenia 03.04.2013 Type Delivered
Plná moc 24.04.2013 Type Delivered
výzva na zaplatenie poplatku za podanie POZ 25.04.2013 Type Sent document
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 29.04.2013 Type Payment
výsledok rešerše 20.05.2013 Type Internal Letter
pokyn na zverejnenie POZ 22.05.2013 Type Internal Letter
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 24.10.2013 Type Sent document
Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 08.08.2022 Type Delivered
POZ 5223-2013
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku