Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 5218-2016
(111)  Číslo ochrannej známky  245692 
(151)  Dátum zápisu  19.09.2017 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  5218-2016 
(220)  Dátum podania prihlášky  01.06.2016 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  02.06.2017 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  03.11.2017 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  08, 09, 11, 20, 21, 24, 27, 28, 35 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  08 - Brúsne nástroje; brúsne kamene; ihlové pilníky; šidlá; vyvrtávacie tyče (ručné nástroje); maliarske špachtle; špachtle, stierky (ručné náradie); hroty, špice, ostrie (časti ručných nástrojov a náradia); oblúkové píly; bodné a sečné zbrane; ručné vyťahovače klincov; ručné zdviháky; zdvíhacie nástroje; nožnice na strihanie fúzov a brady; ručné vŕtačky; drážkovacie dláta; dlabacie sekery; drážkovacie sekery; kamenárske alebo murárske kladivá; ocieľky na brúsenie nožov; nitovacie kladivá (ručné nástroje); hoblíky (ručné nástroje); nožnice; pinzety (klieštiky); rydlá (ručné nástroje); čakany; kovové škárovačky; vreckové nožíky; kladivá na drvenie kameňa; lupienkové píly; obojručné nože; prierazníky; valchy (ručné nástroje); ručné nástroje na valchovanie; lovecké nože; rámy na ručné píly; pílky (ručné náradie); obuvnícke kopytá; kliešte na kučeravenie vlasov; jedálenské príbory (nože, vidličky a lyžice); nožnice (veľké); čepele nožníc; perforovačky (ručné nástroje); vratidlá na závitníky; montážne kľúče (ručné nástroje); rezače závitov (ručné nástroje); priebojníky; oselníky; sekery; vidličky; hoblíky; ručné nástroje a náradie (na ručný pohon); rezačky na zeleninu; kliešte na nechty; rezačky rúrok (ručné nástroje); rezačky; mäsiarske nože; nožiarsky tovar; oberače na ovocie (ručné náradie); lyžice; lyžice (ručné náradie); obťahovacie remene na britvy; ručné ubíjačky zeminy; ručné zápustky, kovadlá; pečatidlá (ručné nástroje); ručné frézy; lopatky na sadenie alebo presádzanie; murárske hladidlá; prístroje na ničenie rastlinných škodcov na ručný pohon; sklenárske diamanty (časti ručných nástrojov); rozpínačky (ručné náradie); nástroje na ostrenie; ostriace nástroje; nástroje na ostrenie čepelí; nože na čistenie rýb od šupín; extirpátory (ručné nástroje); záhradnícke nožnice; záhradnícke nožnice (veľké); štepárske nože; nožnice na prerezávanie stromov; klieštiky; epilačné pinzety; šidlá na rozpletanie lán; tesárske vrtáky; razidlá (ručné nástroje); pedikúrové súpravy; puzdrá na holiace potreby; žliabkovače (ručné nástroje); hrable; lopaty; rýle; fazetovače; kosy; krúžky na kosy; osly; osly na ostrenie kosy; žehličky (neelektrické ručné nástroje); razidlá; leštiace, hladiacie nástroje; nože do hoblíkov; kovové obrábacie nástroje; želiezka na vlasovú onduláciu; vypaľovacie želiezka (značkovače); nebožiece (ručné nástroje); pošvy na meče; kulmy na vlasy; nožnice na trávniky a živé ploty (ručné náradie); duté dláta (ručné nástroje); obušky; rytecké ihly; nože na konské kopytá; nože na ovocie; štepárske nástroje; drážkové hoblíky; krájače na zeleninu; sekerky; sekáčiky a nože na mäso a zeleninu; sekáčiky (ručné nástroje); harpúny; tešly (tesárske sekery); krompáče; nože na otváranie ustríc; rozstrekovače insekticídov (ručné náradie); rozprašovače insekticídov (ručné náradie); záhradné náradie na ručný pohon; záhradnícke nožíky (žabky); zveráky (tesárske a stolárske); žiletky, čepele holiacich nástrojov; nože, pílové listy, radlice (ručné nástroje a náradie); čepele, nože (zbrane); pílové listy (časti ručných nástrojov); sochory; kladivá (ručné nástroje); murárske kladivá (hranaté s dlhou násadou); dláta, rydlá; napínadlá na kovové drôty a pásky (ručné nástroje); ručné nástroje na opletanie; misky na mince; trecie misky (ručné nástroje); nožnice na knôty; taštičky s holiacimi potrebami; pilníky na nechty; otvárače na konzervy (nie elektrické); harpúny (rybárske náradie); čakany; tíčiky (ručné nástroje); upchávačky (ručné nástroje); jamkovače (ručné nástroje); lejacie panvy (ručné nástroje); hobľovacie nože; rašple (ručné nástroje); britvy, holiace strojčeky (elektrické aj neelektrické); kliny; kutáče; nitovačky (ručné nástroje); motyky; plecie motyčky; držiaky na pílky; česáky (ručné nástroje); sekáče na konáre; kosáky; ručné náradie na stáčanie kvapalín; fazetovače (ručné náradie); závitníky (ručné nástroje); vrtáky (ručné nástroje); skrutkovače (nie elektrické); ručné osekávače; korunkové vrtáky; nástroje na rezanie rúr; vŕtačky na ručný pohon; ručné poľnohospodárske náradie na ručný pohon; brúsky (ručné náradie); postrekovače na striekanie insekticídov; strieborné príbory (nože, vidličky a lyžice); vyorávače (ručné nástroje); nože; kliešte; pinzety; meče; šable; elektrické pilníky na nechty; leštičky na nechty (elektrické alebo neelektrické); upínacie hlavy vrtákov (ručné nástroje); nožnice na strihanie vlasov (elektrické alebo neelektrické); vidly; kliešte na nechty (elektrické alebo neelektrické); nožnice na strihanie zvieracej srsti (ručné nástroje); ručné strojčeky na strihanie; žehličky; elektrické naparovacie žehličky; brúsne kotúče; pilníky (nástroje); priebojníky, dierovacie kliešte (ručné nástroje); šidlá (ručné nástroje); nástroje na rezanie, sekanie, krájanie (ručné náradie); manikúrové súpravy; ručné pištole na vytláčanie tmelu; ryhovače (ručné nástroje); škrabky (ručné nástroje); mlynčeky na mäso (ručné nástroje); prístroje na prepichovanie uší; depilačné strojčeky (elektrické alebo neelektrické); elektrické manikúrové súpravy; zveráky; ručné pumpy; dýky; opasky, remene na nosenie náradia; krájače syrov (neelektrické); krájače na pizzu (neelektrické); páčidlá na poklopy; krájače vajec (neelektrické); klieštiky na očné riasy; hrable na golfové ihriská; kozubové dúchadlá (ručné nástroje); šmirgľové pilníky; rybárske lanká (ručné nástroje); kombinované kliešte (ručné nástroje); stolové zveráky (ručné náradie); pištole na vytláčanie tesniacich a tmeliacich materiálov; nože pre domácich majstrov (skalpely); ručné vzduchové pumpy; keramické nože; papierové pilníky na nechty; ručné nástroje na brúsenie hrán lyží; stierky pre umelcov; sochárske dláta; plastové príbory; detské príbory; škrabky na lyže; rúčky a rukoväti na ručné náradie; rukoväti nožov; kosiská (rúčky na kosy); časti a súčasti pre všetky tovary uvedené v triede 8 tohto zoznamu, pokiaľ spadajú do tejto triedy.
09 - Elektrické batérie do automobilov; akumulátorové nádoby; skrine akumulátorov; hustomery elektrolytu batérií; platne akumulátorov; zvukové signálne zariadenia; akustické vedenia; gramofónové platne; zväčšovacie prístroje (fotografia); magnety; alarmy; batérie do svietidiel; ampérmetre; zosilňovače; zosilňovacie elektrónky; hasiace prístroje; anódové batérie; antény; odrušovače (elektrotechnika); transformátory (elektrotechnika); skriňové rozvádzače (elektrotechnika); astrofotografické objektívy; audiovizuálne vyučovacie prístroje; meradlá; požiarne hlásiče; automatické hlásiče nízkeho tlaku v automobilových pneumatikách; elektrické signalizačné zvončeky; záchranné člny; váhy; demagnetizačné zariadenia na magnetické pásky; magnetofóny; magnetické pásky; stroje na váženie; mostové váhy; nabíjacie agregáty elektrických batérií; reproduktorové skrinky; slnečné clony (optika); koncovky (elektrotechnika); tlakomery na ventily; tlačidlá zvončekov; odbočnice, odbočné krabice (elektrotechnika); gramofónové prenosky; vodováhy; plášte elektrických káblov; rámčeky na diapozitívy; počítacie stroje; kinematografické kamery; nosiče zvukových nahrávok; tmavé komory (fotografia); stojany alebo regály na sušenie fotografií; zariadenia na strihanie kinematografických záznamov; integrované tlačené obvody; blikavé svetlá (svetelné signály); signalizačné (návestné) zvonce; elektrické kolektory; elektrické zariadenia na diaľkové ovládanie priemyselných operácií; rozvodné skrine, spínacie skrine (elektrotechnika); námorné kompasy; okuláre; počítadlá; elektrické kondenzátory; elektrické vodiče; elektroinštalačné rúrky; spínače; konektory (elektrotechnika); spojovacie skrinky (elektrotechnika); telefónne ústredne; elektrické kontakty; elektrické regulačné prístroje; elektrické monitorovacie prístroje; elektrické meniče; fotokopírovacie stroje (fotografické, elektrostatické alebo termické); laboratórne stojany; korekčné šošovky (optika); objektívy (optika); fotografické prístroje; potápačské kombinézy; komutačné elektrické prístroje; vypínače; obmedzovače (elektrotechnika); elektrické zásuvky; prúdové usmerňovače; redukcie (elektrotechnika); krajčírske metre; laboratórne misky; spúšte uzávierok (fotografia); laboratórne podnosy; uzávierky (fotografia); prístroje na rámovanie diapozitívov; fotoaparáty; diapozitívy (fotografia); premietacie prístroje na diapozitívy; dataprojektory; diktafóny; reproduktory, amplióny; elektrické ističe; gramofóny; rozvodné panely (elektrina); rozvodné pulty (elektrina); meracie prístroje; fotoblesky; telefónne slúchadlá; fluorescenčné obrazovky; premietacie plochy, plátna; zobrazovacie dosky (fotografia); interaktívne grafické obrazovky; televízne obrazovky; interaktívne videoprehrávače; odkvapkávacie misky (fotografia); indikátory strát elektrickej energie; elektrické meracie zariadenia; elektrické káble; rozvodové systémy elektrického vedenia; riadiace panely (elektrotechnika); galvanické články; spojky elektrického vedenia; elektrické spojky; elektrické svorky; elektrické relé; elektrolyzéry; vysielače elektronických signálov; telekomunikačné vysielače; prístroje na čistenie gramofónových platní; pásky na záznam zvuku; cievky (fotografia); skúmavky; váhy; termostaty; špeciálne puzdrá na fotografické prístroje a nástroje; skúšobné prístroje (nie na lekárske použitie); expozimetre; laboratórne fermentačné prístroje; elektrické drôty; magnetické drôty; strihačky filmov; fotografické filtre; nabíjačky batérií; vysokofrekvenčné prístroje; poistky; rádiá; potápačské rukavice; prístroje na sušenie fotografií (sušičky); prístroje na leštenie fotografií (leštičky); sklené odmerky; rastre na výrobu štočkov; mriežky elektrických akumulátorov; audiovizuálne prijímače; prístroje na nahrávanie zvuku alebo obrazu; značkovacie vlákna na elektrické drôty; identifikačné puzdrá na elektrické drôty; induktory (elektrotechnika); kotvy (indukty) (elektrotechnika); zariadenia na ukladanie údajov; zariadenia na spracovanie údajov; prístroje na vnútornú komunikáciu; nosiče tmavých platní (fotografia); invertory (elektrotechnika); špeciálny laboratórny nábytok; lampy do tmavých komôr (fotografia); optické lampy; šošovky (optika); zväčšovacie sklá (optika); svetelné tabule; neónové reklamy; okuliare; nástroje s okulármi; okuliarové šošovky; megafóny; počítačové pamäte; rýchlomery (fotografia); presné meracie prístroje; nástroje na meranie; mikrofóny; automatické časové spínače (nie hodinárske); zrkadlá (optika); dýchacie prístroje na plávanie pod vodou; plavebné prístroje a nástroje; navigačné nástroje; rámy na okuliare; elektrické batérie (články); elektrické akumulátory; vodováhy, libely; nivelačné nástroje; optické hranoly; optické prístroje a nástroje; optické sklo; počítače; nahraté počítačové programy; prepäťové poistky; statívy na fotoaparáty; fotografické hľadáčiky; fotometre; fototelegrafické prístroje; fyzikálne prístroje a nástroje; tampóny do uší pre potápačov; zvončeky (poplašné zariadenia); závažia; rádiotelefónne zariadenia; rádiotelegrafické zariadenia; autorádiá; telefónne prístroje; elektrické odpory; teplomery (nie na lekárske použitie); sondy na vedecké použitie; vyučovacie prístroje; indukčné cievky; svorky (elektrotechnika); elektrické zámky; sirény; zariadenia na prenos zvuku; zvukové nahrávacie zariadenia; zvukové prehrávacie zariadenia, prehrávače; stereoskopické zariadenia; gramofónové ihly; televízne prijímače; televízne prijímače na báze tekutých kryštálov (LCD); dekodéry pre televízne prijímače; digitálne televízory; televízory podporujúce internetové pripojenie; satelitné televízne prijímače; plazmové televízory; diaľkové ovládače; stožiare bezdrôtových antén; telefónne mikrofóny; ďalekohľady; teleskopy; prístroje na zaznamenávanie času; regulátory otáčok gramofónov; vysielače (telekomunikácie); presné váhy; elektrónky (rádiotechnika); videopásky; elektrické zariadenia proti krádežiam; destilačné laboratórne prístroje; zabezpečovacie zariadenia proti odcudzeniu; exponované filmy; bzučiaky; magnetické identifikačné karty; magnetické disky; pružné disky; pásky na čistenie nahrávacích hláv; videorekordéry; digitálne videorekordéry; počítačové klávesnice; integrované obvody; polovodiče; čipy (mikroprocesorové doštičky); katódy; chemické prístroje a nástroje; exponované kinematografické filmy; materiály na elektrické vedenie (drôty, káble); kontaktné šošovky; puzdrá na kontaktné šošovky; fotografické clony; destilačné prístroje na vedecké použitie; elektrické dverové zvončeky; puzdrá na okuliare; laboratórne pece, piecky; optické vlákna; filtre UV lúčov (fotografovanie); trojnožky na fotoaparáty; audiovizuálne kompaktné disky; optické kompaktné disky; počítačové operačné programy (nahraté); periférne zariadenia počítačov; počítačový softvér (nahraté počítačové programy); potápačské masky; elektronické perá (vizuálne zobrazovacie zariadenia); kódované magnetické karty; zakódované telefónne karty; faxy; počítačové rozhrania; počítačové meniče diskov; elektrické regulátory svetla; magnetické nosiče údajov; mikroprocesory; modemy; monitory (počítačový hardvér); monitorovacie počítačové program; myši (periférne zariadenia počítačov); optické čítacie zariadenia; optické nosiče údajov; optické disky; počítačové tlačiarne; čítacie zariadenia (zariadenia na spracovanie údajov); skenery (zariadenia na spracovanie údajov); detektory dymu; tranzistory (elektronika); elektronické diáre; telefónne záznamníky; videokamery; bezpečnostné kamery; kazetové prehrávače; prehrávače kompaktných diskov; diskové mechaniky počítačov; elektronické vreckové slovníky; žiarovky do zábleskových prístrojov; notebooky (prenosné počítače); vreckové kalkulačky; videokazety; video displeje; videotelefóny; nosové štipce pre plavcov a potápačov; počítačové programy (sťahovateľné); koaxiálne káble; káble s optickými vláknami; kryty na elektrické zásuvky; počítačové hry (softvér); slúchadlá; satelitné navigačné prístroje; ochranné zariadenia proti prepätiu; prenosné krátkovlnné vysielačky; kuchynské časovače (presýpacie hodiny); DVD prehrávače; handsfree (slúchadlá so zabudovaným mikrofónom na telefonovanie bez držania telefónu); laboratórne odstredivky; prenosné multimediálne prehrávače; prenosné počítače; tašky na notebook; obaly na notebook; digitálne fotorámiky; Petriho misky; nalepovacie teplomery (nie na lekárske použitie); počítačové softvérové aplikácie (sťahovateľné); čítačky elektronických kníh; smartfóny; audiovizuálne prístroje na monitorovanie bábätiek; videoprístroje na monitorovanie bábätiek; clony proti bočnému svetlu na objektívy fotoaparátov; tablety (prenosné počítače); 3D okuliare; počítačový hardvér; solárne panely na výrobu elektrickej energie; mobilné telefóny; inteligentné náramky (meracie prístroje); kryty na smartfóny; puzdrá na smartfóny; tyče na fotografie "selfie"; ovládače k počítačom (džojstiky), nie na počítačové hry; inteligentné okuliare; inteligentné hodinky; ochranné fólie na obrazovky počítačov; obaly na vreckové počítače (PDA); detské váhy; obaly na elektronické tablety; nabíjacie stanice pre elektromobily; smart prstene; ochranné fólie na smartfóny; súpravy okuliarov a slúchadiel na virtuálnu realitu; časti a súčasti pre všetky tovary uvedené v triede 9 tohto zoznamu, pokiaľ spadajú do tejto triedy.
11 - Automatické zavlažovacie zariadenia; výhrevné akumulátory; acetylénové horáky; acetylénové generátory; acetylénové svetlomety; dymníky; teplovzdušné rúry; zariadenia na osvieženie vzduchu; prístroje na chladenie vzduchu; filtre do klimatizácií; medziprehrievače vzduchu; ohrievače vzduchu; klimatizačné zariadenia; zariadenia na filtrovanie vzduchu; teplovzdušné zariadenia; prístroje na teplovzdušný kúpeľ; kresadlové zapaľovače na zapaľovanie plynu; zapaľovače na zapaľovanie plynu; zapaľovače; žiarovky; elektrické žiarovky; oblúkové lampy; elektrické lampy; konštrukcie pecí; chladiarne; svetlá na dopravné prostriedky; elektrické tlakové hrnce; vane; prenosné kabíny na parné kúpele; inštalačný materiál na vane; ohrievače vody (bojlery); kúpeľňové armatúry; lampy; lampáše; objímky na svietidlá; žeraviace kahany; lampové horáky; svietidlá na bicykle; bidety; bojlery (nie časti strojov); pece; hydranty; radiátorové uzávery; elektrické vreckové baterky; ohrievače vody; rúry na pečenie; dýzy; zariadenie na otáčanie ražňom; ražne; laboratórne horáky; horáky; baktericídne horáky; kotly na pranie; prenosné záchody; ventilátory (klimatizácia); zariadenia na praženie kávy; vykurovacie telesá; kohútiky a kohúty na potrubia; regenerátory tepla; šamotové obloženia pecí; vykurovacie zariadenia, vyhrievacie zariadenia; nakladače do pecí; zariadenia na teplovodné kúrenie; výhrevné kotly; kotlové rúry do vykurovacích zariadení; vykurovacie telesá na kúrenie tuhými, tekutými alebo plynnými palivami; elektrické vykurovacie telesá; radiátory ústredného kúrenia; zvlhčovače vzduchu na radiátory ústredného kúrenia; vyhrievacie telesá; ohrievače tanierov; ponorné ohrievače; lampové cylinder; komínové rúry, dymovody; komínové dúchadlá, ventilátory; sušiče na vlasy; vodovodné zariadenia; sušičky (prístroje); klimatizačné prístroje; potrubia (časti sanitnej inštalácie); vodovody; toalety (WC); mraziace zariadenia, mrazničky; elektrické kuchynské potreby na prípravu jedál; sporáky; varné prístroje a zariadenia; elektrické osvetľovacie výbojky; dávkovače dezinfekčných prípravkov na toalety; zariadenia na dezinfikovanie; zariadenia na sušenie; difuzéry svetla; zariadenia na chladenie nápojov; destilačné prístroje; sprchy; objímky na elektrické svetlá; zariadenia na úpravu vody; zariadenia na filtrovanie vody; zariadenia na chladenie vody; fontány; tlakové zásobníky vody; osvetľovacie prístroje a zariadenia; lustre; čistiace zariadenia na odpadovú vodu; stropné svetlá; elektrické radiátory; odpaľovače; kachle; filtre na pitnú vodu; fakle; prenosné vyhne; pece a piecky okrem laboratórnych; tvarované obloženia pecí; rošty do pecí; kozuby; pecové popolníky; chladiace zariadenia a stroje; chladiace komory; chladiace nádoby; lampy na kučeravenie vlasov; pražiče na ovocie; plynové horáky; plynové bojlery; plynové lampy; parné kotly (nie časti strojov); lampy na čistenie vzduchu od baktérií (germicídne); stroje a zariadenia na výrobu ľadu; chladiace boxy; lampové banky; stolné variče; hriankovače; grily (prístroje na pečenie); spaľovacie pece; ionizátory na úpravu vzduchu a vody; ozdobné fontány; laboratórne lampy; zariadenia na chladenie mlieka; olejové lampy; UV-lampy nie na lekárske použitie; bezpečnostné lampy; svetelné reflektory; lampióny; umývadlá; chladiace zariadenia na kvapaliny; žiarivky; elektrické svetlá na vianočné stromčeky; svietiace domové čísla; vyhrievacie platne (variče); baterky (svietidlá); kuchynské sporáky; zariadenia a stroje na čistenie alebo úpravu vody; stroje a prístroje na čistenie vzduchu; chladiace zariadenia a stroje; variče; teplovodné vykurovacie prístroje; chladiace prístroje a zariadenia; ochladzovacie prístroje a zariadenia; dymové klapky (vykurovanie); príslušenstvo na reguláciu vodných alebo plynových zariadení a na vodovodné alebo plynové potrubia; bezpečnostné zariadenia na vodné alebo plynové zariadenia a na vodovodné alebo plynové potrubia; kohútiky; pekáč, otočný rošt; sanitárne (toaletné) prístroje a zariadenia; prístroje a zariadenia na sušenie; sušiče na ruky do umyvární; sterilizátory; zariadenia na chladenie tabaku; pražiace stroje na tabak; pražiace stroje; vetracie zariadenia; toaletné (záchodové) misy; záchodové sedadlá; tienidlá na lampy; objímky na tienidlá; zmiešavacie batérie na vodovodné potrubia; regulačné a bezpečnostné zariadenia na plynové potrubia; regulačné a bezpečnostné zariadenia na prístroje na vodu; prístroje a zariadenia na zmäkčovanie vody; sterilizátory vzduchu; liehové horáky, kahany; benzínové horáky; zariadenia na zásobovanie vodou; elektrické formy na pečenie oblátok; regulačné a bezpečnostné zariadenia na plynové prístroje; elektrické filtračné alebo extrakčné kávovary; elektrické kávovary; pouličné lampy; kotlové rúry vykurovacích kotlov; rošty na opekanie mäsa; fritézy elektrické; kozuby (domové); tepelné čerpadlá; solárne kolektory na ohrev vody a vykurovanie; solárne pece; soláriá (prístroje); splachovacie zariadenia, splachovače; prívodné zariadenia ku kúrenárskym a teplárenským kotlom; chladničky; prístroje na odstraňovanie zápachu (nie na osobné použitie); zariadenia na prívod vody; vreckové ohrievače; kúpeľové vane; elektrické ohrievacie podušky nie na lekárske použitie; saunovacie zariadenia; sprchovacie kabíny; drezy; ohrievacie fľaše; elektrické kanvice; posteľné ohrievače; elektrické vyhrievacie prikrývky nie na lekárske použitie; ohrievacie nádoby; expanzné nádrže na ústredné vykurovanie; kuchynské odsávače; elektrické ventilátory (stolové); elektrické sušiče bielizne; mikrovlnné rúry; prístroje na chlórovanie vody v bazénoch; difuzéry k zavlažovacím zariadeniam; zavlažovacie stroje pre poľnohospodárstvo; zariadenia na pečenie chleba; mraziace vitríny; elektroluminiscenčné osvetľovacie prístroje (s LED diódami); elektrické parné hrnce; teplovzdušné pištole; elektrické vinotéky; dekoračné svetelné reťaze; časti a súčasti pre všetky tovary uvedené v triede 11 tohto zoznamu, pokiaľ spadajú do tejto triedy.
20 - Nábytok; zobrazovacie tabule; plastové ozdoby na potraviny; jantár; lôžka pre domáce zvieratá; búdky pre zvieratá chované v domácnosti; búdy pre zvieratá chované v domácnosti; zvieracie pazúry, klepetá; krúžky na záclony; striebrené sklo (zrkadlové); príborníky; bambus; lavičky (nábytok); ohrádky pre dojčatá; kolísky; police na knihy; drevené kostry postelí; rámy na vyšívanie; servírovacie stoly a pulty; kancelársky nábytok; kartotékové skrinky (nábytok); priehradkové skrine; kozubové zásteny (nábytok); stoličky; sedadlá; hlavové opierky (časti nábytku); stojany na klobúky; závesy, pánty (nekovové); psie búdy; vešiaky na odevy; police do registračných skríň (nábytok); kreslá; komody, zásuvkové kontajnery, bielizníky; pulty; stoly; nekovové podnosy; lôžkoviny okrem posteľnej bielizne; podušky; matrace; nekovové háčiky na vešiaky; nekovové kade; servírovacie stolíky; rysovacie stoly; dávkovače utierok (nekovové, upevnené); divány; stolárske umelecké výrobky; nekovové tyče k rastlinám alebo stromom; drevené alebo plastové rebríky; školský nábytok; stoly pod písacie stroje; drevené alebo plastové pútače; sépiolit; snímateľné kryty na drezy; plastové nádoby (obaly); slučky na záclony a závesy (nie textilné); postele; tyče na upevnenie schodišťových kobercov; pracovné stoly, hoblice; police (samostatne stojaci nábytok); vtáčie klietky, búdky; nekovové nádoby; nekovové vrchnáky na nádoby; nekovové obloženie alebo ozdoby na nábytok; stojany na kvety (nábytok); podstavce na kvety; jasle (kŕmidlá); nekovové vybavenie okien; nekovové posteľové vybavenie; nekovové dverové vybavenie; nekovové poznávacie značky; nekovové registračné značky; kovový nábytok; rattan; novinové stojany; stojany na časopisy; interiérové lamelové žalúzie alebo rolety; skrinky s umývadlom (nábytok); stojany na knihy; prepravné prútené koše; stojany na vešanie kabátov; nekovové schody; drevené časti nábytku; bytové zariadenie (dekoračné predmety); pracovné stoly; perleť (surovina alebo polotovar); domové čísla (nie kovové, nie svietiace); vankúše; nafukovacie vankúše (nie na lekárske účely); slamníky; spletaná slama (okrem rohožiek); spletaná slama; pekárske košíky; stojany na dáždniky; paravány, zásteny (nábytok); nekovové háčiky na odevy; dekoračné korálkové závesy; stolové dosky; dvierka na nábytok; koľajničky na záclony a závesy; nábytkové police; plastové lišty na nábytok; záclonové tyče; záclonové háčiky; záclonové šnúry; trstina (materiál na tkanie); rohovina (zvieracie kopytá); kosť, slonovina, veľrybie kostice (suroviny alebo polotovar); písacie stoly; kovové sedadlá; sofy; pohovky; rámy postelí; posteľné rošty; sochy z dreva, vosku, sadry alebo plastov; kovové stoly; toaletné stolíky; profily na obrazové rámy; police; zrkadlá; rozkladacie ležadlá; podhlavníky; trojnožky (nábytok); panely na vešanie kľúčov; stojany na taniere; prútený alebo košikársky tovar; vitríny (nábytok); nafukovacie podušky (nie na lekárske účely); nafukovacie matrace (nie na lekárske účely); umelecké diela z dreva, vosku, sadry alebo plastov; nekovové debny; nekovové truhlice; zámočnícke stoly (nie kovové); podstavce, kostry, stojany na počítače; tesniace uzávery okrem kovových; pojazdné servírovacie stolíky; busty z dreva, vosku, sadry alebo plastov; rámy na obrazy; masážne stoly; mušle (dekorácia); taburetky; drevené obaly na fľaše; drevené, voskové, sadrové alebo plastové figuríny; nekovové koše; nekovové poštové schránky okrem murovaných; poťahy alebo obaly na šatstvo (na uskladnenie); vývesné štíty z dreva alebo plastov; vozíky (nábytok); skrinky na hračky; detské vysoké stoličky; sklenené tabule na zrkadlá; plastové kladky na rolety; stojan na pílenie; preliezačky pre mačky; stolíky pod počítače; opierky na knihy; podušky pre domáce zvieratá; okenné interiérové rolety (nábytkové vybavenie); nekovové kľučky na dvere; príručné toaletné zrkadielka; podložky do ohrádok pre dojčatá; stojany na uteráky (nábytok); nekovové držadlá, kľučky; nástenné prebaľovacie pulty; prebaľovacie podložky; papierové tienidlá; interiérové okenné clony z textilných materiálov; dverové zvonce (nekovové, neelektrické); samostatne stojace deliace priečky (nábytok); nekovové dverové klopadlá; nekovové schodíky; nekovové vaňové držadlá; vitríny na vystavovanie šperkov; nekovové dávkovače vreciek na psie výkaly, upevnené; nekovové skrinky na náradie (prázdne); nekovové debny na náradie (prázdne); police (nábytok); nekovové háky na zavesenie tašky; pultové stoly; knižnice (nábytok); stojany na oblečenie; vtáčie búdky; nekovové štipce na uzatváranie vreciek; drevené alebo plastové krabice; detské postieľky; nohy na nábytok; nožičky na nábytok; šatníky; taburety; časti a súčasti pre všetky tovary uvedené v triede 20 tohto zoznamu, pokiaľ spadajú do tejto triedy.
21 - Napájadlá; žľaby, válovy; čistiace potreby; oceľová vlna na čistenie; dosky na pranie; pracháče na koberce (ručné nástroje); sklené ampulky (nádoby); kefy na zvieratá; pomôcky na zavlažovanie, polievanie; kefy; kropidlá; polievacie kanvy; metly; mechanické metly; sklené banky (nádoby); kade, putne; súpravy kuchynského riadu; poklopy na maslo; pivové poháre; sklenené nádoby (domáce potreby); poháre, šálky, hrnčeky na pitie; tepelnoizolačné nádoby na nápoje (termosky); misy; fľaše; termosky; chladiace fľaše; záchodové kefy; kefy na lampové sklo; kefárske výrobky; materiál na kefárske výrobky; vlasy na kefy a štetky; vtáčie klietky, voliéry; karafy; keramické výrobky pre domácnosť; kefy na obuv; kefy na kone; korytá na kŕmenie zvierat; hrebene na zvieratá; handry na čistenie; čínsky porcelán; sklené nádoby; kozmetické pomôcky; poháre na ovocie; pokrievky na hrnce; krištáľ (výrobky z krištáľového skla); usne na leštenie; kuchynské hrnce; lopatky pre domácnosť; formy na prípravu jedál; nástroje na čistenie na ručný pohon; kuchynské dosky na krájanie; dekoračné práškové sklo; tašky alebo kufríky na toaletné potreby; dávkovače toaletného papiera; dávkovače mydla; sifónové fľaše na sódovú vodu; smaltované sklo, nie pre stavebníctvo; napínadlá obuvi; špongie na umývanie; prachovky na nábytok; sušiaky na bielizeň; kvetináče; mopy; lopatka a zmetáčik na omrvinky; sklené mozaiky, nie pre stavebníctvo; mliečne sklo (opálové sklo); drôtenky na čistenie; lisy na žehlenie nohavíc; žehliace dosky; leštiace stroje a zariadenia pre domácnosť okrem elektrických; leštiace prostriedky (okrem prípravkov z papiera a kameňa); porcelán; vázy; držiaky na mydlo; nočníky; smetné nádoby; nádoby na použitie v domácnosti alebo v kuchyni; šalátové misy; soľničky; jedálenské súpravy (riad); kuchynský riad na podávanie jedál; čajové súpravy (stolový riad); stojany na obrúsky; tanieriky pod šálky; lyžice na obúvanie, obuváky; pomôcky na zapínanie gombíkov; polievkové misy; štetce na obočie; porcelánové, keramické, kameninové alebo sklenené sochy; cukorničky; ozdobné stolové misy; šálky; napínače, napínadlá na oblečenie; čajníky; toaletné pomôcky; kuchynský riad (okrem príborov); rozprašovače na voňavky; maľované sklené výrobky; hrnčeky; porcelánové, keramické, kameninové alebo sklenené umelecké predmety; taniere; nízkotlakové hrnce (nie elektrické); šľahače (nie elektrické); ohrievače na detské fľaše (nie elektrické); štetky na holenie; zubné kefky; elektrické kefy (nie časti strojov); porcelánové, keramické, kameninové alebo sklenené busty; ozdobné črepníky (nie papierové); kávové súpravy (stolový riad); drôtenky na použitie v kuchyni; jelenica na čistenie; semiš na čistenie; leštiace zariadenia na čistenie topánok okrem elektrických; pokrievky na syr; koše pre domácnosť; podnosy pre domácnosť; džbány; krčahy; kuchynské nádoby; kuchynský riad; elektrické zubné kefky; prístroje na odstraňovanie zápachu na osobné použitie; kefy na čistenie nádrží a nádob; porcelánové alebo sklené vývesné štíty; špongie pre domácnosť; prachovky; porcelánové, keramické, kameninové alebo sklenené figuríny (sošky); kanvice na kávu (nie elektrické); kanvy; súpravy karáf na olej a ocot; prenosné detské vaničky; klietky pre zvieratá chované v domácnosti; handry na umývanie dlážky; kefky na umývanie riadu; odpadové nádoby pre zvieratá chované v domácnosti; kremenné sklo (polotovar), nie pre stavebníctvo; kúdeľ na čistenie; štipce na bielizeň; formičky na vykrajovanie cesta (kuchynské náradie); schránky na keksy; papierové alebo plastové poháre; sklené poháre; dentálne nite; záhradnícke rukavice; rajnice na pečenie, varenie (nie elektrické); otočné podnosy (kuchynské náradie); škatuľky na desiatu; varechy; ručné strojčeky na rezance; krájače cesta; gumové zvony na čistenie odpadových potrubí; stierky (kuchynské náradie); abrazívne špongie na pokožku; lisy na cesnak (kuchynské náradie); jednorazové taniere; prstencové a tyčové vešiaky na uteráky; zásobníky na kotúčový toaletný papier; bytové akváriá; poklopy na bytové akváriá; bytové teráriá (viváriá); vaničky pre vtáky; žmýkačky na mopy; odpadkové koše na papier; kvetináče; koše na kvety a rastliny (okrem prútených); misky na kvety a rastliny; aranžérske držiaky na kvety; odličovacie pomôcky; podložky na pečenie; napínadlá vysokej obuvi; svietniky (poháriky); parné hrnce (nie elektrické); špongie na nanášanie líčidiel; kuchynské drviče (nie elektrické); podložky pod horúce hrnce; kuchynské rukavice, chňapky; štetce na potieranie, pierka; podlievacie pipety (kuchynské náradie); kozmetické štetce; vedrá s košom na žmýkanie mopu; kefky na očné riasy; penové oddeľovače prstov na nohách (pedikérske potreby); podložky na stôl (anglické prestieranie) okrem textilných a papierových; prestieranie na stolovanie okrem textilného a papierového; hlavice na elektrické zubné kefky; elektrické alebo neelektrické odstraňovače chumáčikov z oblečenia; handričky na leštenie; prasačie štetiny na kefárske výrobky; konské vlásie na kefárske výrobky; servírovacie kliešte na ľad; servírovacie kliešte na šalát; servírovacie naberačky; kuchynské tĺčiky; kuchynské mažiare; naberačky na zmrzlinu; luskáče na orechy; klieštiky na cukor; rúčky na metly; naberačky na víno; časti a súčasti pre všetky tovary uvedené v triede 21 tohto zoznamu, pokiaľ spadajú do tejto triedy.
24 - Kúpeľňové textílie (okrem oblečenia); tkaniny; sieťovina; textilné materiály; textílie a ich náhradky; kanava (riedka tkanina) na tapisérie alebo na vyšívanie; riedko tkané konopné plátno; konopné tkaniny; textilné stolové behúne; posteľné pokrývky; obliečky na matrace; obrusy (okrem papierových); textílie na bielizeň; plachty; páperové prikrývky, periny; elastické textílie; textilné záclony; textilné slučky na vešanie záclon a závesov; utierky na riad; textilné vrecká na umývanie; ochranné poťahy na nábytok; textilné poťahy na matrace; posteľná bielizeň; stolová bielizeň (nie papierová); bytový textile; textilné uteráky; povlaky na matrace (posteľná bielizeň); textilné obrúsky na stolovanie; textilné vreckovky; ochranné siete proti komárom (moskytiéry); obliečky na vankúše; závesy na dvere; textilné podložky pod poháre alebo taniere (prestieranie); textilné podložky na stôl (anglické prestieranie); netkané textílie; textilné filtračné materiály; ozdobné obliečky na vankúše; textilné prestieranie na stolovanie; posteľné pokrývky a prikrývky; obliečky na vankúše; obloženia nábytku textilnými látkami; poťahy na poklopy záchodov; textilné alebo plastové sprchové závesy; textilné podložky na prebaľovanie; deky pre zvieratá chované v domácnosti; dojčenské spacie vaky; dojčenské zavinovačky.
27 - Kúpeľňové koberčeky (rohožky); podlahové krytiny; rohožky; papierové tapety; dverové rohožky; trstinové rohože; koberčeky do automobilov; koberce; protišmykové rohože; závesné nástenné dekorácie okrem textilných; linoleum; kobercové podložky; vinylové podlahové krytiny; ohňovzdorné predložky ku kozubom a grilom; časti a súčasti pre všetky tovary uvedené v triede 27 tohto zoznamu, pokiaľ spadajú do tejto triedy.
28 - Športové potreby; ozdoby na vianočné stromčeky (okrem osvetľovacích telies a cukroviniek); hračky pre zvieratá chované v domácnosti; umelé vianočné stromčeky; hračky; spoločenské hry; hry; stojany na vianočné stromčeky; prístroje na hry; zariadenia lunaparkov; časti a súčasti pre všetky tovary uvedené v triede 28 tohto zoznamu, pokiaľ spadajú do tejto triedy.
35 - Maloobchodné a veľkoobchodné služby s nábytkom; maloobchodné služby s kozmetikou, s toaletnými potrebami, s prístrojmi pre domácnosť, s ručným náradím, s optickým tovarom a s elektrickými a elektronickými nástrojmi pre domácnosť prostredníctvom obchodných domov; maloobchodné služby so železiarskym tovarom; kancelárske práce; pomoc pri riadení obchodnej činnosti; poskytovanie obchodných alebo podnikateľských informácií; kancelárie zaoberajúce sa dovozom a vývozom; komerčné informačné kancelárie; analýzy nákladov; poradenstvo pri organizovaní a riadení obchodnej činnosti; poradenstvo pri riadení podnikov; predvádzanie tovaru; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačoviny, vzorky); aktualizovanie reklamných materiálov; rozširovanie vzoriek tovarov; dražby; prieskum trhu; obchodné odhady; obchodný alebo podnikateľský prieskum; prenájom reklamných materiálov; poradenstvo pri organizovaní obchodnej činnosti; vydávanie reklamných textov; reklama; rozhlasová reklama; obchodný alebo podnikateľský výskum; vzťahy s verejnosťou (public relations); televízna reklama; aranžovanie výkladov; reklamné agentúry; poradenské služby pri riadení obchodnej činnosti; marketingový prieskum; odborné obchodné alebo podnikateľské poradenstvo; organizovanie obchodných alebo reklamných výstav; obchodné alebo podnikateľské informácie; prieskum verejnej mienky; podpora predaja (pre tretie osoby); služby predplácania novín a časopisov (pre tretie osoby); zásielkové reklamné služby; organizovanie obchodných alebo reklamných veľtrhov; on line reklama na počítačovej komunikačnej sieti; zásobovacie služby pre tretie osoby (nákup tovarov a služieb pre iné podniky); vyhľadávanie informácií v počítačových súboroch (pre tretie osoby); prenájom reklamného času v komunikačných médiách; prenájom predajných automatov; služby porovnávania cien; prezentácia výrobkov v komunikačných médiách pre maloobchod; obchodné informácie a rady spotrebiteľom; administratívne spracovanie obchodných objednávok; obchodná administratíva; obchodná správa licencií výrobkov a služieb (pre tretie osoby); subdodávateľské služby (obchodné služby); zostavovanie štatistík; grafická úprava tlačovín na reklamné účely; organizovanie módnych prehliadok na podporu predaja; organizovanie reklamných súťaží na podporu predaja; tvorba reklamných filmov; marketing; telemarketingové služby; poskytovanie obchodných alebo podnikateľských kontaktných informácií; optimalizácia internetových vyhľadávačov na podporu predaja; optimalizácia obchodovania na webových stránkach; platené reklamné služby typu „klikni sem"; obchodné sprostredkovateľské služby; vyjednávanie a uzatváranie obchodných transakcií pre tretie osoby; aktualizácia a údržba údajov v počítačových databázach; poskytovanie obchodných informácií prostredníctvom webových stránok; on line poskytovanie obchodného priestoru pre nákupcov a predajcov tovarov a služieb; navrhovanie reklamných materiálov; správa spotrebiteľských vernostných programov; zostavovanie zoznamov informácií na obchodné alebo reklamné účely; dohodovanie obchodných zmlúv pre tretie osoby. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  26.04.19, 26.04.24, 27.01.01, 27.05.12, 27.05.24, 27.01.03, 29.01.01, 29.01.08, 29.01.06 
(540) Vyjadrenie