Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
POZ 521-2010
(111)  Trademark Number  228346 
(151)  Registration Date  14.09.2010 
   The date of Commencement of the Period Relevant for the Use of the TM   
(156)  Trademark Renewal Date  30.03.2020 
(210)  Application Number  521-2010 
(220)  Application Date  30.03.2010 
(310)  Priority Number   
(320)  Priority Date   
(330)  Country or Authority of Priority   
(442)  Date of Making Application Available to the Public  07.06.2010 
(450)  Publication of Registration Date  08.11.2010 
(511)  International Classification of Goods and Services  25 
(511)  List of Classified Goods and Services  25 - Obuv. 
(531)  International Classification of Figurative Elements  27.05.03, 27.05.12 
(540) Trademark
Vyobrazenie
(550)  Kind of Trademark  obrazová 
(571)  Description of Trademark   
(551)  Collective Trademark Data  individuálna  
(551)  Persons authorised to use Collective TM   
   Changes in Agreement on the Use of Collective TM   
(591)  Claimed Color(s)   
(731/732)  Applicant(s) or Proprietor(s)  CCC.eu Sp. z o.o.; ul. Strefowa 6, 59-101 Polkowice; PL 
(740)  Attorney(s)  Mgr. Martin Guttmann, MBA, advokát; Palisády 36, 811 06 Bratislava-Staré Mesto; SK 
(800)  International Registration Number   
(800)  International Registration Date   
(800)  Country of International Trademark Registration   
   Procedural Status  zapísaná ochranná známka 
   Legal Status  platná 
   Partial Transfer of Trademark   
   Termination of Trademark   
   Cancellation of Trademark, Declaration of Trademark Invalidity, Revocation of Trademark   
   Partial Cancellation, Revocation/ Declaration of Invalidity in respect of some of the goods and services   
   Lien on Trademark  No 
   Trademark Validity minimum until  30.03.2030 
   Reason for Trademark Expiration/Termination of Proceedings   
 
  Publication 
S/N Title Date Official Gazette Nr. Publication Code
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 07.06.2010 06/2010 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 08.11.2010 11/2010 FG3M
3 Prevody a prechody práv na ochranné známky 01.03.2013 03/2013 PC3M
4 Zmena v údajoch o prihlasovateľoch/majiteľoch 02.12.2020 12/2020 TC3M
5 Obnovené ochranné známky 02.12.2020 12/2020 ND3M
6 Prevody a prechody práv na ochranné známky 13.10.2021 19/2021 PC3M
 
POZ 521-2010
S/N Fee Title Date Year Fee

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

POZ 521-2010
S/N Item Name Date Type Document
1 Podanie individuálnej prihlášky OZ 30.03.2010 Type Delivered
1a Plná moc 30.03.2010 Type Delivered
1b Vyjadrenie označenia 30.03.2010 Type Delivered
2 výzva na zaplatenie poplatku za podanie POZ 21.04.2010 Type Sent document
3 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 21.04.2010 Type Payment
4 výsledok rešerše 22.04.2010 Type Internal Letter
5 pokyn na zverejnenie POZ 28.04.2010 Type Internal Letter
6 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 24.09.2010 Type Sent document
7 Žiadosť o prevod/prechod prihlasovateľa/majiteľa 12.09.2012 Type Delivered
7a Doklad o prevode 12.09.2012 Type Delivered
8 15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 03.10.2012 Type Payment
9 Plná moc 21.12.2012 Type Delivered
10 dodatok k osvedčeniu OZ 11.01.2013 Type Sent document
11 Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 05.08.2019 Type Delivered
12 Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 29.09.2020 Type Delivered
12a Plná moc 29.09.2020 Type Delivered
13 Žiadosť o zápis zmeny názvu/mena 29.09.2020 Type Delivered
13a Plná moc 29.09.2020 Type Delivered
13b Príloha inde neuvedená 29.09.2020 Type Delivered
14 Žiadosť o zápis zmeny sídla/adresy 29.09.2020 Type Delivered
14a Plná moc 29.09.2020 Type Delivered
14b Príloha inde neuvedená 29.09.2020 Type Delivered
15 29 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ do 6 mesiacov po uplynutí ochrannej doby 01.10.2020 Type Payment
16 dodatok k osvedčeniu OZ 23.10.2020 Type Sent document
17 Žiadosť o zápis prevodu 23.09.2021 Type Delivered
17a Doklad o prevode 23.09.2021 Type Delivered
17b Plná moc 23.09.2021 Type Delivered
18 15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 28.09.2021 Type Payment
19 dodatok k osvedčeniu OZ 30.09.2021 Type Sent document
POZ 521-2010
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
1 Prevod majiteľa 08.01.2013 NG2 Suisse S.á.r.l. CCC BOTY CZECH, s.r.o.
2 Zápis alebo zmena zástupcu 08.01.2013 Alfa Omega, Patentová a známková kancelária, Zahatňanská Gabriela, Ing.
3 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 19.10.2020 NG2 Suisse GmbH NG2 Suisse S.á.r.l.
4 Prevod majiteľa 30.09.2021 CCC.eu Sp. z o.o. NG2 Suisse GmbH
5 Zápis alebo zmena zástupcu 30.09.2021 Mgr. Martin Guttmann, MBA, advokát
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku