Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
POZ 5157D
(111)  Trademark Number  111112D 
(151)  Registration Date  05.11.1929 
   The date of Commencement of the Period Relevant for the Use of the TM   
(156)  Trademark Renewal Date  05.11.2019 
(210)  Application Number  5157D 
(220)  Application Date  05.11.1929 
(310)  Priority Number   
(320)  Priority Date   
(330)  Country or Authority of Priority   
(442)  Date of Making Application Available to the Public   
(450)  Publication of Registration Date   
(511)  International Classification of Goods and Services  07 
(511)  List of Classified Goods and Services  07 - Motory elektrické do dopravných prostriedkov (s výnimkou elektrických motorov do automobilov) a ich súčasti. 
(531)  International Classification of Figurative Elements   
(540)  Trademark  ŠKODA 
(550)  Kind of Trademark  slovná 
(571)  Description of Trademark   
(551)  Collective Trademark Data  individuálna  
(551)  Persons authorised to use Collective TM   
   Changes in Agreement on the Use of Collective TM   
(591)  Claimed Color(s)   
(731/732)  Applicant(s) or Proprietor(s)  ŠKODA AUTO a.s.; tř. Václava Klementa 869, Mladá Boleslav II, 293 01 Mladá Boleslav; CZ 
(740)  Attorney(s)   
(800)  International Registration Number  144637 
(800)  International Registration Date  06. 03. 1930 
(800)  Country of International Trademark Registration   
   Procedural Status  zapísaná ochranná známka 
   Legal Status  platná 
   Partial Transfer of Trademark  15.06.2012 
   Termination of Trademark   
   Cancellation of Trademark, Declaration of Trademark Invalidity, Revocation of Trademark   
   Partial Cancellation, Revocation/ Declaration of Invalidity in respect of some of the goods and services   
   Lien on Trademark  No 
   Trademark Validity minimum until  05.11.2029 
   Reason for Trademark Expiration/Termination of Proceedings   
 
  Publication 
S/N Title Date Official Gazette Nr. Publication Code
1 Čiastočné prevody ochranných známok 06.08.2012 8/2012 PG3M
2 Zmeny v údajoch o majiteľoch 03.03.2020 3/2020 TC3M
3 Obnovené ochranné známky 03.03.2020 3/2020 ND3M
4 Prevody a prechody práv na ochranné známky 24.11.2022 22/2022 PC3M
 
POZ 5157D
S/N Fee Title Payment Date Paid Amount Refund Date Refunded Amount
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 05.11.2019 133,00 EUR
Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 04.08.2022 15,00 EUR

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

POZ 5157D
S/N Item Name Date Type Document Payment
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 04.07.2012 Type Sent document
Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 11.03.2019 Type Delivered
Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 04.11.2019 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 06.11.2019 Type Payment
výsledok prieskumu žiadosti o obnovu zápisu 13.12.2019 Type Sent document
Žiadosť o zápis zmeny zástupcu do registra 27.01.2020 Type Delivered
Výpis z obchodného registra 27.01.2020 Type Delivered
Žiadosť o zápis zmeny sídla/adresy 27.01.2020 Type Delivered
Výpis z obchodného registra 27.01.2020 Type Delivered
Žiadosť o zápis zmeny sídla/adresy 29.01.2020 Type Delivered
Výpis z obchodného registra 29.01.2020 Type Delivered
dodatok k osvedčeniu OZ 18.02.2020 Type Sent document
Žiadosť o zápis prevodu 25.07.2022 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
Doklad o prevode 25.07.2022 Type Delivered
Plná moc 25.07.2022 Type Delivered
Príloha inde neuvedená 25.07.2022 Type Delivered
Sprievodný list 25.07.2022 Type Delivered
Potvrdenie o podaní 26.07.2022 Type Sent document
výsledok prieskumu žiadosti o prevod/prechod 12.09.2022 Type Sent document
Informácia z WIPO o zmene vlastníctva MOZ 29.09.2022 Type Delivered
Odpoveď na správu úradu 21.10.2022 Type Delivered
Doklad o prevode 21.10.2022 Type Delivered
Osvedčovacia doložka 21.10.2022 Type Delivered
Osvedčovacia doložka 21.10.2022 Type Delivered
Plná moc 21.10.2022 Type Delivered
Sprievodný list 21.10.2022 Type Delivered
dodatok k osvedčeniu OZ 08.11.2022 Type Sent document
POZ 5157D
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
1 Zápis alebo zmena zástupcu 11.02.2020 ŠKODA ELECTRIC a.s. ŠKODA ELECTRIC a. s.
Mgr. Lukáš Lorenc, advokát, LORENC IP advokátní a patentová kancelář s.r.o. Advokátska kancelária JUDr. Eva Bušová, Bušová Eva, JUDr.
2 Prevod majiteľa 07.11.2022 ŠKODA AUTO a.s. ŠKODA ELECTRIC a. s.
3 Ukončenie zastupovania 07.11.2022 Mgr. Lukáš Lorenc, advokát, LORENC IP advokátní a patentová kancelář s.r.o.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku