Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
POZ 514-2021
(111)  Trademark Number   
(151)  Registration Date   
   The date of Commencement of the Period Relevant for the Use of the TM   
(156)  Trademark Renewal Date   
(210)  Application Number  514-2021 
(220)  Application Date  24.02.2021 
(310)  Priority Number   
(320)  Priority Date   
(330)  Country or Authority of Priority   
(442)  Date of Making Application Available to the Public   
(450)  Publication of Registration Date   
(511)  International Classification of Goods and Services  03, 05, 25, 30 
(511)  List of Classified Goods and Services  03 - Kozmetické prípravky, parfuméria, prípravky na osobnú hygienu, kozmetické prípravky pre osobnú hygienu, kozmetika v podobe olejov, masti pre kozmetické použitie, drogistické výrobky spadajúce do tejto triedy.
05 - Potravinové doplnky pre ľudskú spotrebu, výživové doplnky pre športovcov, vitamíny, minerály, spalovače tuku, proteíny, kÍbová výživa, sacharidy, komplexné aminokyseliny.
25 - Obuv, odevy, pánska a dámska spodná bielizeň, pánske a dámske plavky, opasky, košele, pančuchy a ponožky, fitness oblečenie.
30 - Čaj, čajové zmesi, káva, kávové nápoje, kakao, kakaové nápoje, oblátky, sušienky, tyčinky. 
(531)  International Classification of Figurative Elements  27.05.01, 27.05.13, 27.99.01, 27.99.13 
(540) Trademark
Vyobrazenie
(550)  Kind of Trademark  obrazová 
(571)  Description of Trademark   
(551)  Collective Trademark Data  individuálna  
(551)  Persons authorised to use Collective TM   
   Changes in Agreement on the Use of Collective TM   
(591)  Claimed Color(s)   
(731/732)  Applicant(s) or Proprietor(s)  Kotvan Partners s.r.o.; Špačinská cesta 633/13, 917 01 Trnava 1; SK 
(740)  Attorney(s)   
(800)  International Registration Number   
(800)  International Registration Date   
(800)  Country of International Trademark Registration   
   Procedural Status  v konaní 
   Legal Status   
   Partial Transfer of Trademark   
   Termination of Trademark   
   Cancellation of Trademark, Declaration of Trademark Invalidity, Revocation of Trademark   
   Partial Cancellation, Revocation/ Declaration of Invalidity in respect of some of the goods and services   
   Lien on Trademark  No 
   Trademark Validity minimum until   
   Reason for Trademark Expiration/Termination of Proceedings   
POZ 514-2021
S/N Fee Title Date Year Fee

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

POZ 514-2021
S/N Item Name Date Type Document
1 Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 24.02.2021 Type Delivered
2 Potvrdenie o podaní 24.02.2021 Type Delivered
3 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 08.03.2021 Type Payment
5 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 07.04.2021 Type Sent document
POZ 514-2021
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku