Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 514-2021
(111)  Číslo ochrannej známky   
(151)  Dátum zápisu   
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  514-2021 
(220)  Dátum podania prihlášky  24.02.2021 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume   
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky   
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  03, 05, 25, 30 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  03 - Kozmetické prípravky, parfuméria, prípravky na osobnú hygienu, kozmetické prípravky pre osobnú hygienu, kozmetika v podobe olejov, masti pre kozmetické použitie, drogistické výrobky spadajúce do tejto triedy.
05 - Potravinové doplnky pre ľudskú spotrebu, výživové doplnky pre športovcov, vitamíny, minerály, spalovače tuku, proteíny, kÍbová výživa, sacharidy, komplexné aminokyseliny.
25 - Obuv, odevy, pánska a dámska spodná bielizeň, pánske a dámske plavky, opasky, košele, pančuchy a ponožky, fitness oblečenie.
30 - Čaj, čajové zmesi, káva, kávové nápoje, kakao, kakaové nápoje, oblátky, sušienky, tyčinky. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  27.05.01, 27.05.13, 27.99.01, 27.99.13 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Kotvan Partners s.r.o.; Špačinská cesta 633/13, 917 01 Trnava 1; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)   
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  v konaní 
   Právny stav OZ   
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
POZ 514-2021
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 514-2021
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 24.02.2021 Typ Doručené
2 Potvrdenie o podaní 24.02.2021 Typ Doručené
3 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 08.03.2021 Typ Platba
5 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 07.04.2021 Typ Odoslané
POZ 514-2021
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku