Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 5128-2012
(111)  Číslo ochrannej známky  233071 
(151)  Dátum zápisu  14.08.2012 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  5128-2012 
(220)  Dátum podania prihlášky  24.02.2012 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky  489781 
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky  27.10.2011 
(330)  Krajina alebo organizácia priority  CZ 
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  03.05.2012 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  02.10.2012 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  05, 29, 30 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  05 - Výrobky farmaceutické a parafarmaceutické; vitamíny, minerály a stopové prvky; diétne a nutričné prípravky a liečivá; medicinálne sirupy; výťažky z liečivých bylín a kombinované prípravky vitamínov, minerálov, stopových prvkov a bylinných výťažkov; potravinové doplnky obohatené vitamínmi alebo minerálmi alebo stopovými prvkami; vitamínové prípravky, vitamíny a multivitamínové preparáty, minerály a multivitamínové preparáty; bylinné čaje, liečivé byliny; cukrovinky alebo pastilky, alebo tabletky, alebo tobolky, alebo kapsle, alebo žuvačky s liečivými prísadami; dietetické látky upravené na lekárske účely; minerálne vody a dietetické nápoje upravené na lekárske účely; diétne potraviny upravené na lekárske účely; doplnky výživové na lekárske účely; bielkovinové prísady alebo potrava na lekárske účely; balzamy a krémy a masti na lekárske účely; chemické prípravky na lekárske účely; liečivé oleje, oleje na lekárske účely; tuky na lekárske účely; liečivé soli; tinktúry na lekárske účely; bylinné výťažky alebo sirupy; vitamínová a minerálna výživa vo forme koncentrátov, proteínové koncentráty ako výživné prídavky k potravinám; droždie na farmaceutické účely; potravinové doplnky s liečebnými účinkami, výživné alebo dietetické prípravky na lekárske účely na denné doplnenie stravy ako instantná strava alebo samostatná zmes, ktorá sa skladá najmä z mlieka v prášku alebo zo živočíšnych alebo zeleninových proteínov, tiež s prídavkom vitamínov alebo minerálov, alebo stopových prvkov, alebo cukru.
29 - Potravinové doplnky, nie na lekárske účely, patriace do tejto triedy a obsahujúce látky živočíšneho pôvodu; proteín na ľudskú spotrebu, proteínové výrobky a prípravky na výživu; prípravky zvláštnej výživy pre športovcov alebo osoby s vysokým energetickým výdajom; jedlá želatína, želatínové výrobky a prípravky na výživu; jedlé tuky, jedlé oleje; extrakty z chalúh ako výživa; výživné prípravky na denné doplnenie stravy, ktorá sa skladá najmä z mlieka v prášku alebo zo živočíšnych alebo zeleninových proteínov, tiež s prídavkom vitamínov alebo minerálov, alebo stopových prvkov, alebo cukru; mlieko, mliečne výrobky, jogurty; konzervované, sušené, varené alebo nakladané ovocie alebo zelenina; polievky, vývary, bujóny.
30 - Potravinové doplnky, nie na lekárske účely, patriace do tejto triedy a obsahujúce látky rastlinného pôvodu; cukrovinky, žuvačky, bonbóny; zmrzliny; pekárske výrobky; cukrárske výrobky; kakao; káva; čaj; čokoláda, nápoje čokoládové, čajové, kakaové alebo kávové; potraviny a pokrmy z obilnín na ľudskú spotrebu; cestoviny; musli; med, propolis na ľudskú potrebu. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  STYLPHARMA 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Fabrický Tomáš, Ing.; Okružní 1052/22, 500 03 Hradec Králové 3; CZ 
(740)  Zástupca (-ovia)  patentový zástupca, Kastler Anton; Súmračná 12, 821 02 Bratislava; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  zaniknutá 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ  24.02.2022 
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  24.02.2022 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania  uplynutím ochrannej doby 
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 03.05.2012 5/2012 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 02.10.2012 10/2012 FG3M
 
POZ 5128-2012
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 12.03.2012 165,50 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 5128-2012
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Podanie individuálnej prihlášky OZ 24.02.2012 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Doklad o práve prednosti 24.02.2012 Typ Doručené
Plná moc 24.02.2012 Typ Doručené
Zoznam tovarov a služieb (SR) 24.02.2012 Typ Doručené
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 14.03.2012 Typ Platba
výzva na zaplatenie poplatku za podanie POZ 14.03.2012 Typ Odoslané
výsledok rešerše 19.03.2012 Typ Interné listy
pokyn na zverejnenie POZ 27.03.2012 Typ Interné listy
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 28.08.2012 Typ Odoslané
Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 29.06.2021 Typ Doručené
POZ 5128-2012
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku