Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
POZ 5121-2013
(111)  Trademark Number  235751 
(151)  Registration Date  10.10.2013 
   The date of Commencement of the Period Relevant for the Use of the TM   
(156)  Trademark Renewal Date  13.02.2023 
(210)  Application Number  5121-2013 
(220)  Application Date  13.02.2013 
(310)  Priority Number  123940897 
(320)  Priority Date  17.08.2012 
(330)  Country or Authority of Priority  FR 
(442)  Date of Making Application Available to the Public  02.07.2013 
(450)  Publication of Registration Date  02.12.2013 
(511)  International Classification of Goods and Services  30 
(511)  List of Classified Goods and Services  30 - Kakao; pečivo a cukrovinky; čokoláda. 
(531)  International Classification of Figurative Elements   
(540)  Trademark  CARAMELIA 
(550)  Kind of Trademark  slovná 
(571)  Description of Trademark   
(551)  Collective Trademark Data  individuálna  
(551)  Persons authorised to use Collective TM   
   Changes in Agreement on the Use of Collective TM   
(591)  Claimed Color(s)   
(731/732)  Applicant(s) or Proprietor(s)  SONAFI, S. A. S.; 42 rue Rieussec, 78220 Viroflay; FR 
(740)  Attorney(s)   
(800)  International Registration Number   
(800)  International Registration Date   
(800)  Country of International Trademark Registration   
   Procedural Status  zapísaná ochranná známka 
   Legal Status  platná 
   Partial Transfer of Trademark   
   Termination of Trademark   
   Cancellation of Trademark, Declaration of Trademark Invalidity, Revocation of Trademark   
   Partial Cancellation, Revocation/ Declaration of Invalidity in respect of some of the goods and services   
   Lien on Trademark  No 
   Trademark Validity minimum until  13.02.2033 
   Reason for Trademark Expiration/Termination of Proceedings   
 
  Publication 
S/N Title Date Official Gazette Nr. Publication Code
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 02.07.2013 7/2013 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 02.12.2013 12/2013 FG3M
3 Obnovené ochranné známky 24.11.2022 22/2022 ND3M
 
POZ 5121-2013
S/N Fee Title Payment Date Paid Amount Refund Date Refunded Amount
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 14.02.2013 166,00 EUR
Poplatok za obnovu zápisu ochrannej známky 11.10.2022 66,50 EUR

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

POZ 5121-2013
S/N Item Name Date Type Document Payment
Podanie individuálnej prihlášky OZ 13.02.2013 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
Doklad 13.02.2013 Type Delivered
Plná moc 13.02.2013 Type Delivered
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 19.02.2013 Type Payment
Doplnenie materiálov 05.03.2013 Type Delivered
Doklad o práve prednosti 05.03.2013 Type Delivered
výsledok rešerše 15.03.2013 Type Internal Letter
pokyn na zverejnenie POZ 13.05.2013 Type Internal Letter
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 24.10.2013 Type Sent document
Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 20.06.2022 Type Delivered
Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 10.10.2022 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
Plná moc 10.10.2022 Type Delivered
Potvrdenie o podaní 10.10.2022 Type Sent document
dodatok k osvedčeniu OZ 03.11.2022 Type Sent document
POZ 5121-2013
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
1 Ukončenie zastupovania 03.11.2022 ČERNEJOVÁ & HRBEK, s. r. o.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku