Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 5101-2013
(111)  Číslo ochrannej známky  235341 
(151)  Dátum zápisu  13.08.2013 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  5101-2013 
(220)  Dátum podania prihlášky  11.02.2013 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  03.05.2013 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  02.10.2013 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  01, 16, 31, 35, 39, 44 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  01 - Rašelina ako hnojivo, rastlinné a živočíšne hnojivá.
16 - Tlačoviny, časopisy, periodiká, tlačené publikácie v oblasti záhradníctva.
31 - Živé kvety a rastliny všetkých druhov, rastlinné semená, sadby, sadenice, výpestky, kríky, krovie, stromy (ako rastliny), živé rastliny a prírodné kvety, kvety a rastliny sušené na ozdobu, prírodné trávniky.
35 - Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu s rastlinami všetkého druhu, aj prostredníctvom internetu, reklama, obchodný manažment, obchodná administratíva.
39 - Doprava, balenie a skladovanie tovaru, zásielková služba.
44 - Záhradnícke služby, záhradníctvo. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  26.01.03, 26.02.01, 26.01.20, 27.01.12, 29.01.02, 29.01.08, 24.03.07 
(540) Vyjadrenie