Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
POZ 510-2021
(111)  Trademark Number   
(151)  Registration Date   
   The date of Commencement of the Period Relevant for the Use of the TM   
(156)  Trademark Renewal Date   
(210)  Application Number  510-2021 
(220)  Application Date  23.02.2021 
(310)  Priority Number   
(320)  Priority Date   
(330)  Country or Authority of Priority   
(442)  Date of Making Application Available to the Public  24.03.2021 
(450)  Publication of Registration Date   
(511)  International Classification of Goods and Services  35, 41 
(511)  List of Classified Goods and Services  35 - Reklama.
41 - Športová a kultúrna činnosť; zábava; tvorba rozhlasových a televíznych programov. 
(531)  International Classification of Figurative Elements  22.05.19, 03.07.17, 26.04.15, 26.04.16, 29.01.02, 29.01.04 
(540) Trademark
Vyobrazenie
(550)  Kind of Trademark  priestorová 
(571)  Description of Trademark   
(551)  Collective Trademark Data  individuálna  
(551)  Persons authorised to use Collective TM   
   Changes in Agreement on the Use of Collective TM   
(591)  Claimed Color(s)  žltohnedá 
(731/732)  Applicant(s) or Proprietor(s)  Krištáľové krídlo s.r.o.; Strmý vršok 129, 841 06 Bratislava-Záhorská Bystrica; SK 
(740)  Attorney(s)   
(800)  International Registration Number   
(800)  International Registration Date   
(800)  Country of International Trademark Registration   
   Procedural Status  v konaní - zverejnená prihláška 
   Legal Status   
   Partial Transfer of Trademark   
   Termination of Trademark   
   Cancellation of Trademark, Declaration of Trademark Invalidity, Revocation of Trademark   
   Partial Cancellation, Revocation/ Declaration of Invalidity in respect of some of the goods and services   
   Lien on Trademark  No 
   Trademark Validity minimum until   
   Reason for Trademark Expiration/Termination of Proceedings   
 
  Publication 
S/N Title Date Official Gazette Nr. Publication Code
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 24.03.2021 06/2021 BA3M
 
POZ 510-2021
S/N Fee Title Date Year Fee

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

POZ 510-2021
S/N Item Name Date Type Document
1 Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 23.02.2021 Type Delivered
1a Vyjadrenie označenia 23.02.2021 Type Delivered
2 Potvrdenie o podaní 23.02.2021 Type Delivered
3 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 26.02.2021 Type Payment
4 výsledok rešerše 01.03.2021 Type Internal Letter
5 pokyn na zverejnenie POZ 01.03.2021 Type Internal Letter
POZ 510-2021
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku