Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 5083-2012
(111)  Číslo ochrannej známky  233248 
(151)  Dátum zápisu  14.09.2012 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  5083-2012 
(220)  Dátum podania prihlášky  09.02.2012 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  04.06.2012 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  05.11.2012 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  30 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  30 - Puding, hotové pudingy; prášky na pudingy, krémy a dezerty, prášok na zmrzlinu; droždie, prášok do pečiva, vanilka v prášku, vanilín v prášku, vanilka, vanilín, želírovací cukor, cukor; pečivo a cukrárenské výrobky, zmesi na pečivo a základné cesto (vo forme prášku); kakao, čokoláda, čokoládové výrobky a cukrovinky; korenia; škrobový prášok (škrobová múčka), škrob a škrobové prípravky na potravinárske účely (vrátane kukuričného škrobu a zemiakového škrobu), škrobový sirup; prášky na výrobu sladkých omáčok, sladké omáčky; cestoviny; obilné prípravky na potravinárske účely; oleje na pečenie, esencie na pečenie s výnimkou éterických olejov. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  19.03.05, 08.01.16, 11.03.09, 05.07.02, 02.03.02, 26.01.14, 26.01.22, 26.07.05, 26.01.24, 26.01.16, 25.05.25, 27.05.11, 29.01.01, 29.01.02, 27.05.22 
(540) Vyjadrenie