Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 5072-2015
(111)  Číslo ochrannej známky  241701 
(151)  Dátum zápisu  20.01.2016 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  5072-2015 
(220)  Dátum podania prihlášky  09.02.2015 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky  517184 
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky  16.10.2014 
(330)  Krajina alebo organizácia priority  CZ 
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  02.10.2015 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  01.03.2016 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  05 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  05 - Farmaceutické a zverolekárske výrobky; vitamínové prípravky; minerálne výživové doplnky; potravinové alebo krmivové doplnky so stopovými prvkami; sirupy na farmaceutické použitie; výťažky z liečivých bylín; kombinované prípravky vitamínov, minerálov, stopových prvkov a bylinných výťažkov (farmaceutické výrobky); multivitamínové prípravky; multiminerálne výživové doplnky; bylinkové čaje na lekárske použitie; liečivé byliny; cukrovinky s liečivými prísadami na farmaceutické použitie; pastilky na farmaceutické použitie; tabletky s liečivými prísadami na farmaceutické použitie; tobolky s liečivými prísadami na farmaceutické použitie; kapsule s liečivými prísadami na farmaceutické použitie; žuvačky s liečivými prísadami na farmaceutické použitie; diétne látky na lekárske použitie; minerálne vody na lekárske použitie; diétne nápoje na lekárske použitie; diétne potraviny na lekárske použitie; výživové doplnky; bielkovinové prípravky na lekárske použitie; bielkovinové potraviny na lekárske použitie; balzamy na lekárske použitie; krémy na lekárske použitie; masti na lekárske použitie; chemické prípravky na lekárske použitie; oleje na lekárske použitie; tuky na lekárske použitie; soli na lekárske použitie; tinktúry na lekárske použitie; proteínové koncentráty ako výživové doplnky; droždie na farmaceutické použitie. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  Klokan 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  LIGHTHOUSE INTERNATIONAL INC.; 255 Keele Str., Toronto, Ontario M6P-2K1; CA 
(740)  Zástupca (-ovia)  Ing. Viera Mešková, Patentová a známková kancelária; Ul. 29.augusta 15, 811 09 Bratislava 1; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  09.02.2025 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 02.10.2015 10/2015 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 01.03.2016 03/2016 FG3M
3 Prevody a prechody práv na ochranné známky 28.04.2021 08/2021 PC3M
 
POZ 5072-2015
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 5072-2015
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Podanie individuálnej prihlášky OZ 09.02.2015 Typ Doručené
1a Plná moc 09.02.2015 Typ Doručené
1b Doklad o práve prednosti 09.02.2015 Typ Doručené
2 výzva na zaplatenie poplatku za podanie POZ 06.03.2015 Typ Odoslané
3 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 16.04.2015 Typ Platba
4 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 22.05.2015 Typ Odoslané
5 výsledok rešerše 20.05.2015 Typ Interné listy
6 Odpoveď na správu úradu 27.07.2015 Typ Doručené
7 Odpoveď na správu úradu 30.07.2015 Typ Doručené
8 pokyn na zverejnenie POZ 11.08.2015 Typ Interné listy
9 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 12.02.2016 Typ Odoslané
10 Žiadosť o zápis prevodu 13.02.2021 Typ Doručené
10a Sprievodný list 13.02.2021 Typ Doručené
10b Plná moc 13.02.2021 Typ Doručené
11 vyžiadanie poplatku 03.03.2021 Typ Odoslané
12 Doplnenie materiálov 19.03.2021 Typ Doručené
12a Doklad o prevode 19.03.2021 Typ Doručené
13 15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 23.03.2021 Typ Platba
14 dodatok k osvedčeniu OZ 14.04.2021 Typ Odoslané
POZ 5072-2015
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Prevod majiteľa 14.04.2021 LIGHTHOUSE INTERNATIONAL INC. NOVA COAST INC.
2 Zápis alebo zmena zástupcu 14.04.2021 Ing. Viera Mešková, Patentová a známková kancelária Mešková Viera, Ing., Patentová a známková kancelária
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku