Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 5069-2012
(111)  Číslo ochrannej známky  233354 
(151)  Dátum zápisu  11.10.2012 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  5069-2012 
(220)  Dátum podania prihlášky  03.02.2012 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  03.07.2012 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  03.12.2012 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  12, 37, 41 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  12 - Autá; autobusy; autokary; automobilové obývacie prívesy; automobilové pneumatiky; automobilové podvozky; automobilové reťaze; automobilové strechy; automobily; karosérie automobilov; plátenné strechy na automobily; autopoťahy; autosedadlá; riaditeľné balóny; kolesá na banské vozíky; batožinové kufre na motocykle; batožinové nosiče na vozidlá; betonárske miešačky (vozidlá); bezpečnostné pásy na sedadlá automobilov; bezpečnostné sedačky pre deti do automobilov; bezpečnostné viazania (pásy) na autosedadlá; bicykle; bicyklové blatníky; bicyklové brzdy; bicyklové hlavy; bicyklové pneumatiky; bicyklové pumpy; bicyklové ráfy; bicyklové rámy; bicyklové reťaze; bicyklové sedadlá; bicyklové špice; bicyklové stojany; bicyklové ťahadlá riadenia; bicyklové zvončeky; blatníky; bočné prívesné vozíky; brzdové čeľuste na vozidlá; brzdové diely do vozidiel; brzdové obloženia do vozidiel; brzdy vozidiel; čalúnenie automobilov; čapy na pneumatiky; čapy náprav; čelné sklá; cengáče na bicykle; chladiarenské vozidlá; člnové háky; člnové výložníky; člny; nákladné člny; pracovné člny; detské kočíky; detské športové kočíky; diaľkovo ovládané vozidlá (iné než hračky); dopravné prostriedky na pohyb po zemi, vode, vo vzduchu a po koľajniciach; dreziny, vozíky; duše na kolesá automobilov; duše pneumatík; adhézne záplaty a opravy na duše; bicyklové duše; náradie na opravu duší; dvere na dopravné prostriedky; dvojkolesové ručné vozíky; dvojkolesové vozíky; električky; elektromobily; galusky na bicykle; golfové vozíky; lodné háky; obruče na hlavy kolies; hnacie motory do pozemných vozidiel; hnacie reťaze do pozemných vozidiel; prevodové hriadele do pozemných vozidiel; hroty na pneumatiky; hydraulické obvody do vozidiel; hydroplány; hydroplány (klzáky); jachty; kabíny lanovej dráhy; kamióny, nákladné vozidlá; kapoty na automobilové motory; kapoty na vozidlá; karavany (obytné prívesy); karosérie dopravných prostriedkov; katapultovacie kreslá (do lietadiel); kesón (dopravný prostriedok); klaksóny automobilov; kľukové skrine ako časti pozemných vozidiel (s výnimkou motorov); kľuky na bicykle; kočíky; kryty na kočíky; skladacie a športové kočíky; striešky na kočíky; kolesá automobilov; kolesá bicyklov; kolesá vozidiel; napínače na špice kolies; kolieska do vozíkov; kolobežky; komíny lokomotív; lodné komíny; kompy; kormidlá; lodné kormidlové stroje; kormidlové veslá; koše (nosiče batožiny) na bicykloch; kostry člnov; lodné kostry; kozmické dopravné prostriedky; kropiace vozidlá; kryty na detské kočíky; vozíky na kufre; brzdové lamely do vozidiel; lanovky; lejacie vozíky; letecké prístroje, stroje a zariadenia; lietadlá; obojživelné lietadlá; lode; lode, loďky; lodné kormidlá; lodné kostry; lodné rebrá; lokomobily (trakčne motory); lokomotívy; lôžka pre dopravné prostriedky; lúče automobilových kolies; lyžiarske vleky; meniče točivých momentov v pozemných vozidlách; mikrolitrážne automobily (kabínové skútre); mopedy; motocykle; motory do pozemných vozidiel; motory motocyklov; elektrické motory do pozemných vozidiel; ťahacie motory; náboje kolies automobilov; nafukovacie vankúše (ochranné prostriedky pre vodičov pri nehodách); nákladné autá; nákladné dodávkové vozidlo; naklonené roviny na spúšťanie člnov; nápravové čapy; nápravy vozidiel; nárazníky automobilov; nárazníky vozidiel; nárazníky (tlmiče nárazov na koľajové vozidlá); nosiče lyží na autá; obojživelníky (hydroplány); obruče hláv kolies; obruče kolies; obruče na kolesá vozidiel; ochranné siete na dámske bicykle; ochranné zariadenia lodí; odstavné miesta pre vozidlá; okenné tabule na okná automobilov; okienka (kruhové otvory); okolesníky železničných kolies; opierky na sedadlá automobilov; opravárske náradie na opravu pneumatík; zariadenia do automobilov proti oslneniu; ozubené kolesá a ozubené prevody do pozemných vozidiel; ozubené kolesá, súkolesia na bicykle; kanoistické pádla; uzávery na palivové nádrže automobilov; pásky na protektorovanie pneumatík; pásy na pásové vozidlá; húsenicové pásy na traktory; pedále na bicykle; plášte na pneumatiky; plávajúce rýpadlá; pneumatiky; pneumatiky na bicykle; pneumatiky na vozidlá; protišmykové zariadenia na pneumatiky automobilov; podvozky automobilov; podvozky vozidiel; podvozky železničných vozňov; automobilové podvozky; pojazdné bufety; pontóny; poťahy na sedadlá bicyklov a motocyklov; poťahy na sedadlá vozidiel; poťahy na volanty vozidiel; prevodové hriadele do pozemných vozidiel; prevodovky do pozemných vozidiel; prevody do pozemných vozidiel; príchytky (na špice) na kolese; protišmykové reťaze, snehové reťaze; protišmykové zariadenia na automobilové pneumatiky; pružiny závesov do automobilov; tlmiace pružiny do dopravných prostriedkov; pumpy na bicykle; vzduchové pumpy (výbava automobilov); ráfiky na bicykle; ráfy kolies automobilov; rámy na bicykle; rámy, podvozky automobilov; rázsošky; reaktívne motory do pozemných vozidiel; reaktívne (propulzné) mechanizmy do pozemných vozidiel; reduktory (redukčné ozubené súkolesia do pozemných vozidiel); reštauračné vozne; reťaze na bicykle a motocykle; riadidlá bicyklov; rohatky; sane (dopravný prostriedok); sanitky; sánky; sedačkové výťahy; sedadlá automobilov; sedadlá na bicykle a motocykle; sedadlové poťahy automobilov; odkladacie siete na batožinu pre dopravné prostriedky; signalizačné zariadenia pri spätnom chode automobilov; sklopné zadné dosky dopravných prostriedkov (časti strojov) samohybné; sklopné zadné dosky (časti dopravných prostriedkov); lodné skrutky; smerovky na bicykle; smerovky na dopravné prostriedky; snehové skútre (snehové vozidlá); spacie vozne; špice na kolesá vozidiel; spojky pozemných vozidiel; spojky, spriahadlá na vlečenie vozidiel; spojovacie tyče pre pozemné vozidlá nie ako časti motorov; športové autá; spriahadlá pozemných vozidiel; stierače; lodné stožiare; lodné sťažne; stúpadlá na vozidlá; súkolesia do pozemných vozidiel; táčky; tienidlá proti slnku do automobilov; tlmiče automobilov; tlmiče perovania do vozidiel; torzné dynamá do pozemných vozidiel; torzné tyče do vozidiel; traktory; transmisné remene do pozemných vozidiel; transportné vozíky visutej lanovky; trojkolky; dodávkové trojkolky; turbíny do pozemných vozidiel; vagóny; železničné chladiace vagóny; ventily na automobilové pneumatiky; veslá; visutá lanová dráha; vlečné vozidlá, ťahače; vodné dopravné prostriedky; vojenské vozidlá na dopravu; volanty vozidiel; zariadenia proti oslneniu do chladiarenských vozidiel; vozíky čistiace; vozíky lanovej dráhy; vozíky na hadice; vozíky na lejaciu panvu; manipulačné vozíky; vozíky na nákupy; vozíky na odliatky; invalidné vozíky; vidlicové stohovacie alebo nakladacie vozíky; vozne lanovej dráhy; železničný vozový park; vozy; vrtule, propelery; vyklápače ako časti nákladných áut; vyklápacie vozíky; vyklápacie zariadenia ako časti nákladných vozňov a vagónov; výstuže plavidiel; vysúvacie mechanizmy (spojky) na lode; vzducholode; vzducholode, balóny; vzdušné balóny; vzdušné dopravné prostriedky; vznášadlá; zabezpečovacie poplašné zariadenia proti odcudzeniu vozidiel; zabezpečovacie zariadenia proti odcudzeniu vozidiel; zadné dvierka (ako časti pozemných vozidiel); priľnavé gumené záplaty na opravu duší; zariadenia lanovej dráhy; zásobovacie trojkolky; závažie na vyváženie kolies vozidiel; závesné reťaze pre dopravné prostriedky; závesné tlmiče pre dopravné prostriedky; zdvíhacie zadné dvere (časti pozemných vozidiel); zdvižné vozíky; zdvižné zadnice (časti pozemných vozidiel); železničné spriahadlá; železničné vozne; spätné zrkadlá.
37 - Asfaltovanie; čistenie automobilov; leštenie automobilov; mazanie automobilov; údržba automobilov; autoservisy (údržba, opravy a tankovanie); banské dobývanie; opravy a údržba bezpečnostných schránok; budovanie závodov a tovární; prenájom buldozérov; čalúnenie; čalúnnické opravy; realizácia cestných povrchov (kladenie); chemické čistenie; inštalácia a opravy chladiacich zariadení; čistenie ciest; čistenie exteriérov budov; čistenie interiérov; čistenie komínov; čistenie šatstva; prenájom čistiacich strojov; oprava dáždnikov; demolácia budov; deratizácia; dezinfekcia; dozor nad stavbami; inštalácie a opravy elektrických spotrebičov; oprava topografických prístrojov; čistenie pemzou; oprava hodín; údržba a oprava horákov; reštaurovanie hudobných nástrojov; informácie o opravách; stavebné informácie; inštalácia okien a dverí; izolovanie proti vlhkosti; izolovanie stavieb; inštalácia, údržba a opravy kancelárskych strojov a zariadení; klampiarstvo a inštalatérstvo; inštalácia a opravy klimatizačných zariadení; čistenie a opravy kotlov; údržba, čistenie a opravy kože; údržba, čistenie a opravy kožušín; inštalácia kuchynských zariadení; lakovanie, glazovanie; údržba a opravy lietadiel; výstavba lodí; interiérové a exteriérové maľovanie a natieranie; mangľovanie; montovanie lešení; údržba a opravy motorových vozidiel; murárstvo; murovanie; údržba nábytku; ničenie škodcov s výnimkou na poľnohospodárske účely; nitovanie; oprava obuvi; odrušovanie elektrických prístrojov a zariadení; čistenie okien; oprava opotrebovaných alebo poškodených motorov; oprava opotrebovaných alebo poškodených strojov; oprava pneumatík vulkanizáciou; oprava šatstva; opravy odevov; opravy umeleckých stolárskych výrobkov; opravy zámkov; ostrenie a brúsenie nožov; inštalácia a opravy pecí; brúsenie šmirgľovým papierom; protektorovanie pneumatík; inštalácia, údržba a opravy počítačov; podmorské budovanie; podmorské opravy; pokrývačské práce na strechách budov; inštalácia a opravy systémov proti vlámaniu; povrchové čistenie exteriérov budov; povrchové dobývanie; inštalácia a opravy požiarnych hlásičov; pranie; pranie alebo čistenie; pranie bielizne; pranie plienok; precínovanie (opravy); oprava a údržba premietačiek; prenájom bagrov a rýpadiel; prenájom stavebných strojov a zariadení; prenájom vozidiel na zametanie; prenájom žeriavov (staveniskových); budovanie prístavných hrádzí; budovanie prístavov; protihrdzová úprava; ošetrovanie vozidiel protikoróznymi nátermi; opravy púmp a čerpadiel; maľovanie a opravy reklamných tabúľ; reštaurovanie nábytku; reštaurovanie umeleckých diel; opravy šatstva; výstavba a opravy skladov; stavebníctvo (stavebná činnosť); inštalácia, údržba a opravy strojov; štukovanie, sadrovanie; tapetovanie; montovanie a opravy telefónov; plnenie tonerov; údržba a opravy trezorov; údržba bazénov; umývanie automobilov; umývanie dopravných prostriedkov; služby v oblasti utesňovania budov; opravy vozidiel pri poruchách a nehodách; vŕtanie studní; inštalácia a opravy vykurovacích zariadení; výroba umelého snehu; výstavba a údržba ropovodov; výstavba obchodných a veľtrhových stánkov; inštalácia a opravy výťahov; inštalácia a opravy zavlažovacích zariadení; žehlenie bielizne.
41 - Akadémie (vzdelávanie); cirkusy; praktické cvičenie (ukážky); prenájom dekorácií; detské škôlky; diaľkové štúdium; diskotéky (služby); prenájom divadelných dekorácií; divadelné predstavenia; drezúra zvierat; elektronická edičná činnosť v malom (DTP služby); služby v oblasti estrády; produkcia filmov s výnimkou reklamných; prenájom filmových premietačiek a ich príslušenstva; filmové štúdiá; prenájom filmov; formátovanie textov s výnimkou na reklamné účely; fotografická reportáž; fotografovanie; fotografovanie na mikrofilm; poskytovanie služieb golfových ihrísk; gymnastický výcvik; prevádzkovanie hracích automatov; hranie o peniaze; hudobné skladateľské služby; informácie o možnostiach rekreácie; informácie o možnostiach rozptýlenia; informácie o možnostiach zábavy; informácie o výchove a vzdelávaní; internátne školy; kaligrafické služby; prevádzkovanie kasína; služby v kempingu so športovým programom; výchovno-zábavné klubové služby; fitnes kluby; vydávanie kníh; služby pojazdných knižníc; knižnice (požičovne kníh); koncertné siene, sály; organizovanie a vedenie konferencií; organizovanie a vedenie kongresov; korešpondenčné kurzy; meranie času na športových podujatiach; prevádzkovanie múzeí; služby nahrávacích štúdií; nahrávanie videopások; nočné kluby; obveselenie; služby poskytované orchestrami; organizácia a vedenie dielní na výučbu; organizovanie a vedenie kolokvií; organizovanie a vedenie koncertov; organizovanie a vedenie seminárov; organizovanie kultúrnych alebo vzdelávacích výstav; organizovanie lotérií; organizovanie plesov; organizovanie predstavení (manažérske služby); organizovanie športových súťaží; organizovanie súťaží krásy; organizovanie súťaží (vedomostných alebo zábavných); organizovanie živých vystúpení; zábavné parky; pedagogické informácie; písanie textov (okrem reklamných); plánovanie a organizovanie večierkov; pomoc pri výbere povolania (poradenstvo v oblasti vzdelávania); poskytovanie elektronických publikácií on line (bez možnosti kopírovania); poskytovanie on line počítačových hier (z počítačových sietí); postsynchronizácia, dabing; tlmočenie posunkovej reči; požičiavanie potápačského výstroja; požičiavanie športového výstroja s výnimkou dopravných prostriedkov; požičiavanie videopások; služby prázdninových táborov (zábava); výroba divadelných alebo iných predstavení; prekladateľské služby; prenájom audionahrávok; prenájom audioprístrojov; prenájom kinematografických filmov; prenájom osvetľovacích prístrojov do divadelných sál a televíznych štúdií; prenájom rozhlasových a televíznych prijímačov; prenájom štadiónov; prenájom tenisových kurtov; prenájom videokamier; prenájom videorekordérov; prevádzkovanie karaoke; prevádzkovanie kinosál; prevádzkovanie priestorov s hracími automatmi; prevádzkovanie športových zariadení; redigovanie scenárov; poskytovanie zariadení na oddych a rekreáciu; reportérske služby; rezervácia vstupeniek; rozhlasová zábava; prenájom rozhlasových a televíznych programov; výroba rozhlasových a televíznych programov; školenie; skúšanie, preskúšavanie (pedagogická činnosť); služby športovísk; strihanie videopások; telesné cvičenie; televízna zábava; zverejňovanie textov (okrem reklamných); titulky; tvorba videofilmov; modelingové služby pre umelcov; predaj vstupeniek na zábavné podujatia; náboženská výchova; výcvik; vydávanie textov s výnimkou reklamných alebo náborových; on line vydávanie kníh a časopisov v elektronickej forme; vyučovanie, vzdelávanie; zábava, pobavenie; služby zoologických záhrad; cvičenie zvierat; prenájom zvukových nahrávacích zariadení. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  MX Slovakia 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  MX Slovakia s. r. o.; Röntgenova 28, 851 01 Bratislava; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)  SOUKENÍK - ŠTRPKA, s. r. o.; Šoltésovej 14, 811 08 Bratislava-Staré Mesto; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  03.02.2022 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 03.07.2012 7/2012 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 03.12.2012 12/2012 FG3M
 
POZ 5069-2012
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 03.02.2012 165,50 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 5069-2012
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Podanie individuálnej prihlášky OZ 03.02.2012 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Plná moc 03.02.2012 Typ Doručené
Zoznam tovarov a služieb (SR) 03.02.2012 Typ Doručené
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 07.02.2012 Typ Platba
výsledok rešerše 29.03.2012 Typ Interné listy
správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 17.04.2012 Typ Odoslané
Odpoveď na správu úradu 03.05.2012 Typ Doručené
pokyn na zverejnenie POZ 14.05.2012 Typ Interné listy
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 26.10.2012 Typ Odoslané
Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 08.06.2021 Typ Doručené
POZ 5069-2012
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku