Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 5057-2012
(111)  Číslo ochrannej známky  233590 
(151)  Dátum zápisu  15.11.2012 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  5057-2012 
(220)  Dátum podania prihlášky  31.01.2012 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  06.08.2012 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  02.01.2013 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  05 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  05 - Výrobky farmaceutické, parafarmaceutické a veterinárne, vitamíny, minerály a stopové prvky, diétne a nutričné prípravky a liečivá, medicinálne sirupy, výťažky z liečivých bylín a kombinované prípravky vitamínov, minerálov, stopových prvkov a bylinných výťažkov, potravinové doplnky obohatené vitamínmi alebo minerálmi alebo stopovými prvkami, vitamínové prípravky, vitamíny a multivitamínové preparáty, minerály a multiminerálové preparáty, bylinné čaje, liečivé byliny, cukrovinky alebo pastilky, alebo tabletky, alebo tobolky, alebo kapsuly, alebo žuvačky s liečivými prísadami, dietetické látky upravené na lekárske účely, minerálne vody a dietetické nápoje upravené na lekárske účely, diétne potraviny upravené na lekárske účely, doplnky výživové na lekárske účely, bielkovinové prípravky alebo potrava na lekárske účely, balzamy, krémy a masti na lekárske účely, chemické prípravky na lekárske účely, liečivé oleje, oleje na lekárske účely, tuky na lekárske účely, liečivé soli, tinktúry na lekárske účely, bylinné výťažky alebo sirupy, vitamínová a minerálna výživa vo forme koncentrátov, proteínové koncentráty ako výživné prídavky k potravinám, droždie na farmaceutické účely, potravinové doplnky s liečebnými účinkami, výživné alebo dietetické prípravky na lekárske účely na denné doplnenie stravy, ako instantná strava alebo samostatná zmes, ktorá sa skladá hlavne z mlieka v prášku alebo zo živočíšnych alebo zeleninových proteínov, tiež s prídavkom vitamínov alebo minerálov, alebo stopových prvkov, alebo cukru - všetko v rámci tejto triedy. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  27.05.15 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  LIGHTHOUSE INTERNATIONAL INC.; 255 Keele Str., Toronto, Ontario M6P-2K1; CA 
(740)  Zástupca (-ovia)  Ing. Viera Mešková, Patentová a známková kancelária; Ul. 29.augusta 15, 811 09 Bratislava 1; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  31.01.2022 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 06.08.2012 08/2012 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 02.01.2013 01/2013 FG3M
3 Opravy zoznamu zatriedených tovarov a/alebo služieb 01.03.2013 03/2013 XC3M
4 Prevody a prechody práv na ochranné známky 28.04.2021 08/2021 PC3M
 
POZ 5057-2012
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 5057-2012
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Podanie individuálnej prihlášky OZ 31.01.2012 Typ Doručené
2 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 22.02.2012 Typ Platba
3 výsledok rešerše 29.02.2012 Typ Interné listy
4 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 06.03.2012 Typ Odoslané
5 Plná moc 09.05.2012 Typ Doručené
6 všeobecný referátnik 24.05.2012 Typ Odoslané
7 Plná moc 08.06.2012 Typ Doručené
8 pokyn na zverejnenie POZ 12.06.2012 Typ Interné listy
9 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 29.11.2012 Typ Odoslané
10 Žiadosť o opravu 04.02.2013 Typ Doručené
11 pokyn na zápis opravy údajov o POZ/OZ 11.02.2013 Typ Interné listy
12 oprava osvedčenia o zápise OZ do registra 18.02.2013 Typ Odoslané
13 Žiadosť o zápis prevodu 12.02.2021 Typ Doručené
13a Sprievodný list 12.02.2021 Typ Doručené
13b Plná moc 12.02.2021 Typ Doručené
14 vyžiadanie poplatku 03.03.2021 Typ Odoslané
15 Doplnenie materiálov 19.03.2021 Typ Doručené
15a Doklad o prevode 19.03.2021 Typ Doručené
16 15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 23.03.2021 Typ Platba
17 dodatok k osvedčeniu OZ 13.04.2021 Typ Odoslané
POZ 5057-2012
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Prevod majiteľa 13.04.2021 LIGHTHOUSE INTERNATIONAL INC. NOVA COAST INC.
2 Zápis alebo zmena zástupcu 13.04.2021 Ing. Viera Mešková, Patentová a známková kancelária Mešková Viera, Ing., Patentová a známková kancelária
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku