Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
POZ 502-2000
(111)  Trademark Number  195671 
(151)  Registration Date  18.06.2001 
   The date of Commencement of the Period Relevant for the Use of the TM   
(156)  Trademark Renewal Date  22.02.2020 
(210)  Application Number  502-2000 
(220)  Application Date  22.02.2000 
(310)  Priority Number   
(320)  Priority Date   
(330)  Country or Authority of Priority   
(442)  Date of Making Application Available to the Public  12.03.2001 
(450)  Publication of Registration Date  11.09.2001 
(511)  International Classification of Goods and Services  06, 19, 37 
(511)  List of Classified Goods and Services  06 - Konštrukcie kovové stavebné, kovové stavebné dielce, kovové výstuže.
19 - Stavebné debnenia, nekovové stavebné materiály, stavebné drevo, vápno, mletý vápenec, vápenný hydrát.
37 - Prenájom stavebných strojov, zariadení a stavebných dopravných prostriedkov, stavebníctvo, stavebný dozor, sprostredkovanie činností v stavebníctve, práce vykonané banským spôsobom. 
(531)  International Classification of Figurative Elements  26.04.06, 27.05.15 
(540) Trademark
Vyobrazenie
(550)  Kind of Trademark  obrazová 
(571)  Description of Trademark   
(551)  Collective Trademark Data  individuálna  
(551)  Persons authorised to use Collective TM   
   Changes in Agreement on the Use of Collective TM   
(591)  Claimed Color(s)  tmavozelená, zlatá, biela, čierna 
(731/732)  Applicant(s) or Proprietor(s)  COMBIN Banská Štiavnica, spol. s r. o.; Kysihýbelská 29, 969 01 Banská Štiavnica; SK 
(740)  Attorney(s)   
(800)  International Registration Number   
(800)  International Registration Date   
(800)  Country of International Trademark Registration   
   Procedural Status  zapísaná ochranná známka 
   Legal Status  platná 
   Partial Transfer of Trademark   
   Termination of Trademark   
   Cancellation of Trademark, Declaration of Trademark Invalidity, Revocation of Trademark   
   Partial Cancellation, Revocation/ Declaration of Invalidity in respect of some of the goods and services   
   Lien on Trademark  No 
   Trademark Validity minimum until  22.02.2030 
   Reason for Trademark Expiration/Termination of Proceedings   
 
  Publication 
S/N Title Date Official Gazette Nr. Publication Code
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 12.03.2001 3/2001 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 11.09.2001 9/2001 FG3M
3 Zmeny v údajoch o majiteľoch 07.04.2010 4/2010 TC3M
4 Obnovené ochranné známky 07.04.2010 4/2010 ND3M
5 Obnovené ochranné známky 02.06.2020 6/2020 ND3M
 
POZ 502-2000
S/N Fee Title Payment Date Paid Amount Refund Date Refunded Amount
F0011 Popl. za prihlášku 07.03.2000 3 500,00 SKK
16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 29.01.2010 6,50 EUR
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 29.01.2010 132,50 EUR
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 26.03.2020 133,00 EUR
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 26.03.2020 63,00 EUR

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

POZ 502-2000
S/N Item Name Date Type Document Payment
1 Prihláška OZ 22.02.2000 Type Delivered
2 F0011 Popl. za prihlášku Type Payment
3 výsledok rešerše 27.11.2000 Type Internal Letter
4 pokyn na zverejnenie POZ 27.11.2000 Type Internal Letter
5 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 29.06.2001 Type Sent document
6 Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 29.01.2010 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
7 Žiadosť o obnovu individuálnej OZ -FAX 29.01.2010 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
8 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 02.02.2010 Type Payment
9 16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 02.02.2010 Type Payment
10 Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 04.02.2010 Type Delivered
10a Avízo o platbe 04.02.2010 Type Delivered
11 Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 04.02.2010 Type Delivered
12 dodatok k osvedčeniu OZ 15.02.2010 Type Sent document
13 Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 28.06.2019 Type Delivered
14 Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 25.03.2020 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
15 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 27.03.2020 Type Payment
16 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 30.03.2020 Type Payment
17 dodatok k osvedčeniu OZ 28.04.2020 Type Sent document
POZ 502-2000
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
1 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 08.02.2010 COMBIN Banská Štiavnica, spol. s r. o. COMBIN Banská Štiavnica, spol. s r. o.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku