Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 5001-2013
(111)  Číslo ochrannej známky  235438 
(151)  Dátum zápisu  14.08.2013 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  07.01.2023 
(210)  Číslo prihlášky  5001-2013 
(220)  Dátum podania prihlášky  07.01.2013 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  03.05.2013 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  02.10.2013 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  07, 35 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  07 - Guľkové ložiská, valčekové ložiská, axiálne ložiská, ihličkové ložiská, samomazacie ložiská.
35 - Obchodný manažment, obchodná správa. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  AKE 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  IMET, a.s.; Bardejovská ulica č. 1/C, 040 11 Košice; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)  JUDr. Miroslav Budaj, advokát; Miletičova 71, 821 09 Bratislava 2; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu  1155119 
(800)  Dátum medzinárodného zápisu  07. 01. 2013 
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  07.01.2033 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 03.05.2013 5/2013 BA3M
2 Medzinárodne zapísané ochranné známky 02.10.2013 10/2013 XA3M
3 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 02.10.2013 10/2013 FG3M
4 Obnovené ochranné známky 28.09.2022 18/2022 ND3M
 
POZ 5001-2013
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
32 Poplatok za podanie žiadosti o medzinárodný zápis OZ 09.01.2013 100,00 EUR
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 09.01.2013 166,00 EUR
34 Poplatok za vyznačenie krajín nasledujúce po medzinárodnom zápise OZ 09.08.2013 33,00 EUR
34 Poplatok za vyznačenie krajín nasledujúce po medzinárodnom zápise OZ 14.08.2014 33,00 EUR
34 Poplatok za vyznačenie krajín nasledujúce po medzinárodnom zápise OZ 18.12.2020 20,00 EUR
Poplatok za obnovu zápisu ochrannej známky 23.08.2022 66,50 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 5001-2013
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Žiadosť o medzinárodný zápis ochrannej známky podľa Madridského systému (formulár MM3) 07.01.2013 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Plná moc 07.01.2013 Typ Doručené
Podanie individuálnej prihlášky OZ 07.01.2013 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Plná moc 07.01.2013 Typ Doručené
32 Poplatok za podanie žiadosti o medzinárodný zápis OZ 11.01.2013 Typ Platba
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 11.01.2013 Typ Platba
výsledok rešerše 15.01.2013 Typ Interné listy
Žiadosť do OMPI o medzinárodný zápis 28.02.2013 Typ Odoslané
List z OMPI 01.03.2013 Typ Doručené
vyžiadanie poplatku v CHF 04.03.2013 Typ Odoslané
pokyn na zverejnenie POZ 07.03.2013 Typ Interné listy
Žiadosť o informáciu 11.03.2013 Typ Doručené
všeobecný referátnik 13.03.2013 Typ Odoslané
Notifikácia z OMPI 19.04.2013 Typ Doručené
Žiadosť o územné rozšírenie 06.08.2013 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Doklad 06.08.2013 Typ Doručené
Plná moc 06.08.2013 Typ Doručené
34 Poplatok za vyznačenie krajín nasledujúce po medzinárodnom zápise OZ 13.08.2013 Typ Platba
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 22.08.2013 Typ Odoslané
Žiadosť do OMPI o územné rozšírenie 05.09.2013 Typ Odoslané
List z OMPI 06.09.2013 Typ Doručené
vyžiadanie poplatku v CHF 06.09.2013 Typ Odoslané
Notifikácia z OMPI 15.10.2013 Typ Doručené
Žiadosť o územné rozšírenie 10.07.2014 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Plná moc 10.07.2014 Typ Doručené
vyžiadanie poplatku 04.08.2014 Typ Odoslané
34 Poplatok za vyznačenie krajín nasledujúce po medzinárodnom zápise OZ 18.08.2014 Typ Platba
Žiadosť do OMPI o územné rozšírenie 27.08.2014 Typ Odoslané
List z OMPI 29.08.2014 Typ Doručené
vyžiadanie poplatku v CHF 04.09.2014 Typ Odoslané
Notifikácia z OMPI 27.11.2014 Typ Doručené
Žiadosť o medzinárodný zápis ochrannej známky podľa Madridského systému 19.11.2020 Typ Doručené
Plná moc 19.11.2020 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 19.11.2020 Typ Doručené
Sprievodný list 19.11.2020 Typ Doručené
Žiadosť o územné rozšírenie 01.12.2020 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Sprievodný list 01.12.2020 Typ Doručené
vyžiadanie poplatku 16.12.2020 Typ Odoslané
34 Poplatok za vyznačenie krajín nasledujúce po medzinárodnom zápise OZ 22.12.2020 Typ Platba
vyžiadanie poplatku v CHF 07.01.2021 Typ Odoslané
Žiadosť do OMPI o územné rozšírenie 08.01.2021 Typ Odoslané
Notifikácia z OMPI 11.02.2021 Typ Doručené
Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 12.05.2022 Typ Doručené
Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 18.08.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Plná moc 18.08.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 18.08.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 18.08.2022 Typ Odoslané
dodatok k osvedčeniu OZ 08.09.2022 Typ Odoslané
Žiadosť o obnovu medzinárodného zápisu ochrannej známky 21.09.2022 Typ Doručené
Plná moc 21.09.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 21.09.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 21.09.2022 Typ Odoslané
POZ 5001-2013
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku