Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
POZ 4967
(111)  Trademark Number  110999 
(151)  Registration Date  14.11.1946 
   The date of Commencement of the Period Relevant for the Use of the TM   
(156)  Trademark Renewal Date  14.11.2016 
(210)  Application Number  4967 
(220)  Application Date  14.11.1946 
(310)  Priority Number   
(320)  Priority Date   
(330)  Country or Authority of Priority   
(442)  Date of Making Application Available to the Public   
(450)  Publication of Registration Date   
(511)  International Classification of Goods and Services  01, 06, 07, 08, 12, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 29, 30, 31, 32, 33 
(511)  List of Classified Goods and Services  01 - Náradie, nástroje; kamenný, hlinený a sklenený tovar; drevený, slamený, papierový, kostený, gumový a kožený tovar; nite, tkanivá, odevnícke predmety a okrasný tovar; požívatiny, nápoje a hospodárske výrobky; chemické výrobky.
06 - Náradie, nástroje; kamenný, hlinený a sklenený tovar; drevený, slamený, papierový, kostený, gumový a kožený tovar; nite, tkanivá, odevnícke predmety a okrasný tovar; požívatiny, nápoje a hospodárske výrobky; chemické výrobky.
07 - Náradie, nástroje; kamenný, hlinený a sklenený tovar; drevený, slamený, papierový, kostený, gumový a kožený tovar; nite, tkanivá, odevnícke predmety a okrasný tovar; požívatiny, nápoje a hospodárske výrobky; chemické výrobky.
08 - Náradie, nástroje; kamenný, hlinený a sklenený tovar; drevený, slamený, papierový, kostený, gumový a kožený tovar; nite, tkanivá, odevnícke predmety a okrasný tovar; požívatiny, nápoje a hospodárske výrobky; chemické výrobky.
12 - Náradie, nástroje; kamenný, hlinený a sklenený tovar; drevený, slamený, papierový, kostený, gumový a kožený tovar; nite, tkanivá, odevnícke predmety a okrasný tovar; požívatiny, nápoje a hospodárske výrobky; chemické výrobky.
16 - Náradie, nástroje; kamenný, hlinený a sklenený tovar; drevený, slamený, papierový, kostený, gumový a kožený tovar; nite, tkanivá, odevnícke predmety a okrasný tovar; požívatiny, nápoje a hospodárske výrobky; chemické výrobky.
17 - Náradie, nástroje; kamenný, hlinený a sklenený tovar; drevený, slamený, papierový, kostený, gumový a kožený tovar; nite, tkanivá, odevnícke predmety a okrasný tovar; požívatiny, nápoje a hospodárske výrobky; chemické výrobky.
18 - Náradie, nástroje; kamenný, hlinený a sklenený tovar; drevený, slamený, papierový, kostený, gumový a kožený tovar; nite, tkanivá, odevnícke predmety a okrasný tovar; požívatiny, nápoje a hospodárske výrobky; chemické výrobky.
19 - Náradie, nástroje; kamenný, hlinený a sklenený tovar; drevený, slamený, papierový, kostený, gumový a kožený tovar; nite, tkanivá, odevnícke predmety a okrasný tovar; požívatiny, nápoje a hospodárske výrobky; chemické výrobky.
20 - Náradie, nástroje; kamenný, hlinený a sklenený tovar; drevený, slamený, papierový, kostený, gumový a kožený tovar; nite, tkanivá, odevnícke predmety a okrasný tovar; požívatiny, nápoje a hospodárske výrobky; chemické výrobky.
21 - Náradie, nástroje; kamenný, hlinený a sklenený tovar; drevený, slamený, papierový, kostený, gumový a kožený tovar; nite, tkanivá, odevnícke predmety a okrasný tovar; požívatiny, nápoje a hospodárske výrobky; chemické výrobky.
23 - Náradie, nástroje; kamenný, hlinený a sklenený tovar; drevený, slamený, papierový, kostený, gumový a kožený tovar; nite, tkanivá, odevnícke predmety a okrasný tovar; požívatiny, nápoje a hospodárske výrobky; chemické výrobky.
24 - Náradie, nástroje; kamenný, hlinený a sklenený tovar; drevený, slamený, papierový, kostený, gumový a kožený tovar; nite, tkanivá, odevnícke predmety a okrasný tovar; požívatiny, nápoje a hospodárske výrobky; chemické výrobky.
25 - Náradie, nástroje; kamenný, hlinený a sklenený tovar; drevený, slamený, papierový, kostený, gumový a kožený tovar; nite, tkanivá, odevnícke predmety a okrasný tovar; požívatiny, nápoje a hospodárske výrobky; chemické výrobky.
26 - Náradie, nástroje; kamenný, hlinený a sklenený tovar; drevený, slamený, papierový, kostený, gumový a kožený tovar; nite, tkanivá, odevnícke predmety a okrasný tovar; požívatiny, nápoje a hospodárske výrobky; chemické výrobky.
29 - Náradie, nástroje; kamenný, hlinený a sklenený tovar; drevený, slamený, papierový, kostený, gumový a kožený tovar; nite, tkanivá, odevnícke predmety a okrasný tovar; požívatiny, nápoje a hospodárske výrobky; chemické výrobky.
30 - Náradie, nástroje; kamenný, hlinený a sklenený tovar; drevený, slamený, papierový, kostený, gumový a kožený tovar; nite, tkanivá, odevnícke predmety a okrasný tovar; požívatiny, nápoje a hospodárske výrobky; chemické výrobky.
31 - Náradie, nástroje; kamenný, hlinený a sklenený tovar; drevený, slamený, papierový, kostený, gumový a kožený tovar; nite, tkanivá, odevnícke predmety a okrasný tovar; požívatiny, nápoje a hospodárske výrobky; chemické výrobky.
32 - Náradie, nástroje; kamenný, hlinený a sklenený tovar; drevený, slamený, papierový, kostený, gumový a kožený tovar; nite, tkanivá, odevnícke predmety a okrasný tovar; požívatiny, nápoje a hospodárske výrobky; chemické výrobky.
33 - Náradie, nástroje; kamenný, hlinený a sklenený tovar; drevený, slamený, papierový, kostený, gumový a kožený tovar; nite, tkanivá, odevnícke predmety a okrasný tovar; požívatiny, nápoje a hospodárske výrobky; chemické výrobky. 
(531)  International Classification of Figurative Elements  24.15.01, 24.15.11, 26.01.16, 27.05.01 
(540) Trademark
Vyobrazenie
(550)  Kind of Trademark  obrazová 
(571)  Description of Trademark   
(551)  Collective Trademark Data  individuálna  
(551)  Persons authorised to use Collective TM   
   Changes in Agreement on the Use of Collective TM   
(591)  Claimed Color(s)   
(731/732)  Applicant(s) or Proprietor(s)  ŠKODA AUTO a.s.; tř. Václava Klementa 869, Mladá Boleslav II, 293 01 Mladá Boleslav; CZ 
(740)  Attorney(s)   
(800)  International Registration Number  328697 
(800)  International Registration Date  26. 04. 1947 
(800)  Country of International Trademark Registration   
   Procedural Status  zapísaná ochranná známka 
   Legal Status  platná 
   Partial Transfer of Trademark   
   Termination of Trademark   
   Cancellation of Trademark, Declaration of Trademark Invalidity, Revocation of Trademark   
   Partial Cancellation, Revocation/ Declaration of Invalidity in respect of some of the goods and services   
   Lien on Trademark  No 
   Trademark Validity minimum until  14.11.2026 
   Reason for Trademark Expiration/Termination of Proceedings   
 
  Publication 
S/N Title Date Official Gazette Nr. Publication Code
1 Čiastočné prevody ochranných známok 05.02.2002 2/2002 PG3M
2 Obnovené ochranné známky 07.12.2006 12/2006 ND3M
3 Prevody a prechody práv na ochranné známky 07.07.2008 7/2008 PC3M
4 Zmeny v údajoch o majiteľoch 07.07.2010 7/2010 TC3M
5 Obnovené ochranné známky 03.04.2017 4/2017 ND3M
6 Zmeny v údajoch o majiteľoch 08.01.2019 1/2019 TC3M
7 Zmeny v údajoch o majiteľoch 03.03.2020 3/2020 TC3M
8 Prevody a prechody práv na ochranné známky 24.11.2022 22/2022 PC3M
 
POZ 4967
S/N Fee Title Payment Date Paid Amount Refund Date Refunded Amount
15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 15.12.2000 600,00 SKK
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 23.10.2006 3 000,00 SKK
15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 03.03.2008 800,00 SKK
16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 07.04.2010 6,50 EUR
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 11.11.2016 133,00 EUR
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 02.03.2017 289,00 EUR
Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 04.08.2022 15,00 EUR

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

POZ 4967
S/N Item Name Date Type Document Payment
Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 22.03.1995 Type Delivered
16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 07.04.1995 Type Payment
F0021 Poplatok 07.04.1995 Type Payment
Žiadosť inde neuvedená 05.05.1995 Type Delivered
správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 10.07.1996 Type Sent document
Doklad 29.07.1996 Type Delivered
Žiadosť o obnovu 23.09.1996 Type Delivered
p.na dodatok 29.10.1996 Type Internal Letter
p.na dodatok 29.10.1996 Type Internal Letter
dodatok k osvedčeniu OZ 16.01.1997 Type Sent document
Žiadosť o prevod/prechod prihlasovateľa/majiteľa 14.12.2000 Type Delivered
15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 20.12.2000 Type Payment
Urgencia 06.04.2001 Type Delivered
pokyn na zápis poznámky do registra 19.09.2001 Type Internal Letter
pokyn na zápis zúženého ZTS 19.09.2001 Type Internal Letter
Doklad 24.09.2001 Type Delivered
dodatok k osvedčeniu OZ 06.12.2001 Type Sent document
Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 19.10.2006 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
Doklad 19.10.2006 Type Delivered
Plná moc 19.10.2006 Type Delivered
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 25.10.2006 Type Payment
dodatok k osvedčeniu OZ 02.11.2006 Type Sent document
Žiadosť o informáciu 23.04.2007 Type Delivered
všeobecný referátnik 28.05.2007 Type Sent document
Plná moc 29.02.2008 Type Delivered
Doklad o prevode 29.02.2008 Type Delivered
Žiadosť o prevod/prechod prihlasovateľa/majiteľa 29.02.2008 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 05.03.2008 Type Payment
výsledok prieskumu žiadosti o prevod/prechod 11.03.2008 Type Sent document
Doklad 24.04.2008 Type Delivered
dodatok k osvedčeniu OZ 10.06.2008 Type Sent document
Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 01.04.2010 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
Doklad 01.04.2010 Type Delivered
Plná moc 01.04.2010 Type Delivered
16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 12.04.2010 Type Payment
dodatok k osvedčeniu OZ 10.06.2010 Type Sent document
Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 10.11.2016 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 15.11.2016 Type Payment
vyžiadanie poplatku za obnovu 23.02.2017 Type Sent document
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 06.03.2017 Type Payment
dodatok k osvedčeniu OZ 18.04.2017 Type Sent document
Žiadosť o zápis zmeny sídla/adresy 22.10.2018 Type Delivered
Plná moc 22.10.2018 Type Delivered
Výpis z obchodného registra 22.10.2018 Type Delivered
dodatok k osvedčeniu OZ 12.12.2018 Type Sent document
Notifikácia z OMPI 03.01.2019 Type Delivered
Notifikácia z OMPI 18.07.2019 Type Delivered
Žiadosť o zápis zmeny zástupcu do registra 02.12.2019 Type Delivered
dodatok k osvedčeniu OZ 24.01.2020 Type Sent document
Žiadosť o zápis zmeny sídla/adresy 27.01.2020 Type Delivered
Výpis z obchodného registra 27.01.2020 Type Delivered
dodatok k osvedčeniu OZ 28.01.2020 Type Sent document
Žiadosť o zápis prevodu 25.07.2022 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
Doklad o prevode 25.07.2022 Type Delivered
Plná moc 25.07.2022 Type Delivered
Príloha inde neuvedená 25.07.2022 Type Delivered
Sprievodný list 25.07.2022 Type Delivered
Potvrdenie o podaní 26.07.2022 Type Sent document
výsledok prieskumu žiadosti o prevod/prechod 06.09.2022 Type Sent document
Informácia z WIPO o zmene vlastníctva MOZ 29.09.2022 Type Delivered
Odpoveď na správu úradu 21.10.2022 Type Delivered
Doklad o prevode 21.10.2022 Type Delivered
Osvedčovacia doložka 21.10.2022 Type Delivered
Osvedčovacia doložka 21.10.2022 Type Delivered
Plná moc 21.10.2022 Type Delivered
Sprievodný list 21.10.2022 Type Delivered
dodatok k osvedčeniu OZ 31.10.2022 Type Sent document
POZ 4967
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
0 Prevod majiteľa ŠKODA, koncern, Plzeň, a. s.
1 Prevod majiteľa 06.05.2008 ŠKODA HOLDING a. s. ŠKODA, a. s.
2 Zápis alebo zmena zástupcu 06.05.2008 Bušová Eva, JUDr., Advokátska kancelária Bušová Eva, JUDr., Advokátska kancelária
3 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 10.05.2010 Mgr. Lukáš Lorenc, advokát, LORENC IP advokátní a patentová kancelář s.r.o. Bušová Eva, JUDr., Advokátska kancelária
ŠKODA INVESTMENT a.s. ŠKODA HOLDING a. s.
4 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 05.12.2018 ŠKODA INVESTMENT a.s. ŠKODA INVESTMENT a.s.
5 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 28.01.2020 ŠKODA INVESTMENT a.s. ŠKODA INVESTMENT a.s.
7 Prevod majiteľa 28.10.2022 ŠKODA AUTO a.s. ŠKODA INVESTMENT a.s.
8 Ukončenie zastupovania 28.10.2022 LORENC IP, advokátní a patentová kancelář s.r.o.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku