Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 489-2021
(111)  Číslo ochrannej známky   
(151)  Dátum zápisu   
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  489-2021 
(220)  Dátum podania prihlášky  19.02.2021 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  24.03.2021 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky   
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  18, 20, 25, 28 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  18 - Oblečenie pre zvieratá chované v domácnosti.
20 - Lôžka pre domáce zvieratá; podušky; bytové zariadenie (dekoračné predmety); vankúše; podušky pre domáce zvieratá; podložky do ohrádok pre dojčatá; textilné chrániče do detských postieľok (nie posteľná bielizeň); dojčenské hlavové opierky; dojčenské polohovacie oporné podložky; dojčenské polohovacie oporné vankúše.
25 - Odevy, pokrývky hlavy; pančuchy; spodné časti pančúch; baretky; čiapky; pleteniny; nákrčníky; krátke kabátiky; pánska spodná bielizeň (trenírky, boxerky); priliehavé čiapky; spodná bielizeň; kapucne (časti odevov); šilty; opasky (časti odevov); pletené šatky; župany; pulóvre; svetre; ponožky; klobúky; pančuškové nohavice; kombinézy (oblečenie); spodná bielizeň pohlcujúca pot; detské nohavičky (bielizeň); chrániče uší proti chladu (pokrývky hlavy); nohavice; vrchné ošatenie; rukavice; šatky, šály; pleteniny (oblečenie); vesty; kabáty; nepremokavé odevy; legíny; oblečenie z úpletových textílií; sukne; oblečenie pre bábätká; rukavice bez prstov; papuče; plážové oblečenie; vrecká na odevy; pyžamá; šaty; pánska spodná bielizeň (slipy); bundy; kúpacie čiapky; plavky (pánske); plavky; plavky; kúpacie plášte; podbradníky, nie papierové; čelenky (oblečenie); parky (teplé krátke kabáty s kapucňou); body (spodná bielizeň); šatky (na krk); tričká; šály uviazané pod krkom; nohavicové sukne; pončá; lyžiarske rukavice; legínsy; šatové sukne; šilty (pokrývky hlavy); dámske nohavičky; športové tielka; podbradníky s rukávmi okrem papierových; vyšívané odevy; pokrývky hlavy; palčiaky; šatky (na hlavu).
28 - Hry, hračky; ozdoby na vianočné stromčeky; hračky pre zvieratá chované v domácnosti; spoločenské hry; bábiky; karnevalové masky; odevy pre bábiky; ozdoby na vianočné stromčeky (okrem osvetľovacích telies a cukroviniek); kolotoče nad detské postieľky; hlavolamy (puzzle); mäkké hračky; masky (hračky); hracie deky pre batoľatá; detské dečky spojené s plyšovou hračkou. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  26.04.24, 26.04.15, 03.06.03, 27.05.09, 29.01.04 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách  čierna, tyrkysová(RGB:145;196;196) 
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Kiwi Team s. r. o.; Firmova 1391/4, 851 10 Bratislava 59; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)  Belička Ivan, Ing.; Švermova 21, 974 04 Banská Bystrica; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  v konaní - zverejnená prihláška 
   Právny stav OZ   
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 24.03.2021 06/2021 BA3M
 
POZ 489-2021
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 489-2021
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 19.02.2021 Typ Doručené
1a Sprievodný list 19.02.2021 Typ Doručené
2 Doplnenie materiálov 19.02.2021 Typ Doručené
2a Sprievodný list 19.02.2021 Typ Doručené
3 Potvrdenie o podaní 22.02.2021 Typ Doručené
4 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 24.02.2021 Typ Platba
5 výsledok rešerše 25.02.2021 Typ Interné listy
6 vyžiadanie doplatku 26.02.2021 Typ Odoslané
7 14 Poplatok za každú triedu nad tri triedy tovarov alebo služieb 04.03.2021 Typ Platba
8 pokyn na zverejnenie POZ 04.03.2021 Typ Interné listy
9 Námietky proti zápisu označenia do registra ochranných známok 10.06.2021 Typ Doručené
9a Dôkazy, o ktoré sa odôvodnenie námietok opiera 10.06.2021 Typ Doručené
9b Dôkazy, o ktoré sa odôvodnenie námietok opiera 10.06.2021 Typ Doručené
9c Dôkazy, o ktoré sa odôvodnenie námietok opiera 10.06.2021 Typ Doručené
9d Dôkazy, o ktoré sa odôvodnenie námietok opiera 10.06.2021 Typ Doručené
9e Príloha inde neuvedená 10.06.2021 Typ Doručené
9f Plná moc 10.06.2021 Typ Doručené
10 25 Poplatok za podanie námietok proti zápisu označenia 17.06.2021 Typ Platba
11 výzva na vyjadrenie k podaným námietkam 23.06.2021 Typ Odoslané
12 všeobecný referátnik 28.06.2021 Typ Odoslané
13 výzva na vyjadrenie k podaným námietkam 28.06.2021 Typ Odoslané
14 Žiadosť inde neuvedená 17.08.2021 Typ Doručené
15 výzva na vyjadrenie k podaným námietkam 19.08.2021 Typ Odoslané
16 Žiadosť o zápis zástupcu do registra 19.10.2021 Typ Doručené
16a Plná moc 19.10.2021 Typ Doručené
17 oznámenie o zápise zmeny 19.10.2021 Typ Odoslané
18 Vyjadrenie k námietkam 19.10.2021 Typ Doručené
18a Príloha inde neuvedená 19.10.2021 Typ Doručené
18b Príloha inde neuvedená 19.10.2021 Typ Doručené
18c Plná moc 19.10.2021 Typ Doručené
18d Príloha inde neuvedená 19.10.2021 Typ Doručené
19 všeobecný referátnik 20.10.2021 Typ Odoslané
20 všeobecný referátnik 21.10.2021 Typ Odoslané
21 Odpoveď na správu úradu 25.11.2021 Typ Doručené
21a Sprievodný list 25.11.2021 Typ Doručené
POZ 489-2021
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zápis alebo zmena zástupcu 19.10.2021 Belička Ivan, Ing.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku