Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 489-2021
(111)  Číslo ochrannej známky   
(151)  Dátum zápisu   
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  489-2021 
(220)  Dátum podania prihlášky  19.02.2021 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  24.03.2021 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky   
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  18, 20, 25, 28 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  18 - Oblečenie pre zvieratá chované v domácnosti.
20 - Lôžka pre domáce zvieratá; podušky; bytové zariadenie (dekoračné predmety); vankúše; podušky pre domáce zvieratá; podložky do ohrádok pre dojčatá; textilné chrániče do detských postieľok (nie posteľná bielizeň); dojčenské hlavové opierky; dojčenské polohovacie oporné podložky; dojčenské polohovacie oporné vankúše.
25 - Odevy, obuv, pokrývky hlavy; protišmykové pomôcky na obuv; pančuchy; spodné časti pančúch; baretky; čiapky; pleteniny; nákrčníky; krátke kabátiky; pánska spodná bielizeň (trenírky, boxerky); priliehavé čiapky; spodná bielizeň; kapucne (časti odevov); šilty; opasky (časti odevov); pletené šatky; župany; pulóvre; svetre; ponožky; klobúky; pančuškové nohavice; kombinézy (oblečenie); spodná bielizeň pohlcujúca pot; detské nohavičky (bielizeň); chrániče uší proti chladu (pokrývky hlavy); nohavice; vrchné ošatenie; rukavice; šatky, šály; pleteniny (oblečenie); vesty; kabáty; nepremokavé odevy; legíny; oblečenie z úpletových textílií; sukne; oblečenie pre bábätká; rukavice bez prstov; papuče; plážové oblečenie; vrecká na odevy; pyžamá; šaty; pánska spodná bielizeň (slipy); bundy; kúpacie čiapky; plavky (pánske); plavky; plavky; kúpacie plášte; podbradníky, nie papierové; čelenky (oblečenie); parky (teplé krátke kabáty s kapucňou); body (spodná bielizeň); šatky (na krk); tričká; šály uviazané pod krkom; nohavicové sukne; pončá; lyžiarske rukavice; legínsy; šatové sukne; šilty (pokrývky hlavy); dámske nohavičky; športové tielka; podbradníky s rukávmi okrem papierových; vyšívané odevy; pokrývky hlavy; palčiaky; šatky (na hlavu).
28 - Hry, hračky; ozdoby na vianočné stromčeky; hračky pre zvieratá chované v domácnosti; spoločenské hry; bábiky; karnevalové masky; odevy pre bábiky; ozdoby na vianočné stromčeky (okrem osvetľovacích telies a cukroviniek); kolotoče nad detské postieľky; hlavolamy (puzzle); mäkké hračky; masky (hračky); hracie deky pre batoľatá; detské dečky spojené s plyšovou hračkou. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  26.04.24, 26.04.15, 03.06.03, 27.05.09, 29.01.04 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách  čierna, tyrkysová(RGB:145;196;196) 
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Kiwi Team s. r. o.; Firmova 1391/4, 851 10 Bratislava 59; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)   
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  v konaní - zverejnená prihláška 
   Právny stav OZ   
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 24.03.2021 06/2021 BA3M
 
POZ 489-2021
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 489-2021
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 19.02.2021 Typ Doručené
1a Sprievodný list 19.02.2021 Typ Doručené
2 Doplnenie materiálov 19.02.2021 Typ Doručené
2a Sprievodný list 19.02.2021 Typ Doručené
3 Potvrdenie o podaní 22.02.2021 Typ Doručené
4 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 24.02.2021 Typ Platba
5 výsledok rešerše 25.02.2021 Typ Interné listy
6 vyžiadanie doplatku 26.02.2021 Typ Odoslané
7 14 Poplatok za každú triedu nad tri triedy tovarov alebo služieb 04.03.2021 Typ Platba
8 pokyn na zverejnenie POZ 04.03.2021 Typ Interné listy
POZ 489-2021
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku