Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 481-2021
(111)  Číslo ochrannej známky   
(151)  Dátum zápisu   
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  481-2021 
(220)  Dátum podania prihlášky  18.02.2021 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume   
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky   
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  29, 30 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  29 - Spracované zemiaky; zemiakové lupienky; zemiakové tyčinky; krokety; spracované oriešky; pražené, sušené, solené alebo ochutené škrupinové plody; jedlé semená; spracované semená; spracované strukoviny.
30 - Výrobky z obilnín, zemiakovej múky, ryžovej múky, kukuričnej múky, strukovinovej potravinárskej múky, orechovej múky a múky z jedlých semien; pochutiny vyrobené z obilnín, zemiakovej múky, ryžovej múky, kukuričnej múky, strukovinovej potravinárskej múky, orechovej múky a múky z jedlých semien; slané pečivo; kukuričné pukance; krekry; sušienky; praclíky; slané tyčinky; trvanlivé pečivo; trvanlivé cukrovinky; extrudované výrobky z múky, kukurice a ryže; müsli; obilninové vločky. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  04.05.21, 02.01.97 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Golden Snack s.r.o.; Záhostice 40, 391 55 Chýnov; CZ 
(740)  Zástupca (-ovia)  HÖRMANN & PARTNERS s.r.o.; Royova 19, 831 01 Bratislava 37; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  v konaní 
   Právny stav OZ   
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
POZ 481-2021
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 481-2021
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 18.02.2021 Typ Doručené
1a Sprievodný list 18.02.2021 Typ Doručené
1b Plná moc 18.02.2021 Typ Doručené
2 Potvrdenie o podaní 19.02.2021 Typ Doručené
3 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 26.02.2021 Typ Platba
4 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 27.02.2021 Typ Odoslané
5 výsledok rešerše 26.02.2021 Typ Interné listy
6 Odpoveď na správu úradu 30.04.2021 Typ Doručené
6a Sprievodný list 30.04.2021 Typ Doručené
7 pokyn na zverejnenie POZ 03.05.2021 Typ Interné listy
POZ 481-2021
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku