Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 47225
(111)  Číslo ochrannej známky  161883 
(151)  Dátum zápisu  10.04.1974 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  17.07.2013 
(210)  Číslo prihlášky  47225 
(220)  Dátum podania prihlášky  17.07.1973 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume   
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky   
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  19 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  19 - Šamotové tvarové stavivá a sypké hmoty, žiarobetóny (tvarové prvky a sypké hmoty), dinasové tvarové stavivá a sypké hmoty, magnezitové tvarové stavivá a sypké magnezitové slinky. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  26.04.06, 26.04.18, 27.05.11 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Slovenské magnezitové závody, a. s.; , 049 16 Jelšava; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)  PATENTSERVIS BRATISLAVA, a. s.; Hybešova 40, 831 06 Bratislava 36; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu  664794 
(800)  Dátum medzinárodného zápisu  02. 12. 1996 
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ  PL; RU 
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  17.07.2023 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Obnovené ochranné známky 04.11.2003 11/2003 ND3M
2 Obnovené ochranné známky 06.05.2014 5/2014 ND3M
 
POZ 47225
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 12.09.2003 3 000,00 SKK
29 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ do 6 mesiacov po uplynutí ochrannej doby 14.01.2014 266,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 47225
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa Typ Platba
F0021 Poplatok Typ Platba
F0021 Poplatok Typ Platba
Doklad Typ Doručené
Doklad Typ Doručené
Žiadosť inde neuvedená Typ Doručené
Odmietnutie MOZ Typ Doručené
Odmietnutie MOZ Typ Doručené
sprievodný list do OMPI Typ Odoslané
sprievodný list do OMPI Typ Odoslané
sprievodný list do OMPI Typ Odoslané
Žiadosť do OMPI o medzinárodný zápis Typ Odoslané
Žiadosť do OMPI o medzinárodný zápis Typ Odoslané
pokyn na zápis medzinárodného zápisu do registra Typ Odoslané
pokyn na zápis medzinárodného zápisu do registra Typ Odoslané
všeobecný referátnik Typ Odoslané
všeobecný referátnik Typ Odoslané
vyžiadanie poplatku v CHF Typ Odoslané
vyžiadanie poplatku v CHF Typ Odoslané
vyžiadanie poplatku v CHF Typ Odoslané
dodatok k osvedčeniu OZ Typ Odoslané
dodatok k osvedčeniu OZ Typ Odoslané
Osvedčenie 04.06.1993 Typ Doručené
Žiadosť o obnovu 04.06.1993 Typ Doručené
správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 17.12.1993 Typ Odoslané
Odpoveď na správu úradu 21.01.1994 Typ Doručené
Plná moc 25.01.1994 Typ Doručené
Rozhodnutie 25.01.1994 Typ Doručené
Doklad o prevode 25.01.1994 Typ Doručené
Žiadosť o prevod/prechod prihlasovateľa/majiteľa 25.01.1994 Typ Doručené
správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 26.01.1994 Typ Odoslané
správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 02.02.1994 Typ Odoslané
správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 02.02.1994 Typ Odoslané
pokyn na zverejnenie POZ 04.02.1994 Typ Interné listy
Plná moc 08.02.1994 Typ Doručené
F0021 Poplatok 15.02.1994 Typ Platba
Doklad 23.02.1995 Typ Doručené
Žiadosť o prevod/prechod prihlasovateľa/majiteľa 27.02.1995 Typ Doručené
Žiadosť o prevod/prechod prihlasovateľa/majiteľa 27.02.1995 Typ Doručené
Žiadosť o prevod/prechod prihlasovateľa/majiteľa 03.03.1995 Typ Doručené
F0021 Poplatok 16.03.1995 Typ Platba
Žiadosť o obnovu 13.09.1995 Typ Doručené
sprievodný list do OMPI 02.10.1995 Typ Odoslané
správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 04.10.1995 Typ Odoslané
Doklad o prevode 01.12.1995 Typ Doručené
Žiadosť inde neuvedená 21.12.1995 Typ Doručené
p.na dodatok 11.01.1996 Typ Interné listy
dodatok k osvedčeniu OZ 29.03.1996 Typ Odoslané
správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 24.09.1996 Typ Odoslané
pokyn na zverejnenie POZ 24.09.1996 Typ Interné listy
dodatok k osvedčeniu OZ 25.09.1996 Typ Odoslané
dodatok k osvedčeniu OZ 27.09.1996 Typ Odoslané
Avízo o platbe 22.11.1996 Typ Doručené
Avízo o platbe CHF 22.11.1996 Typ Doručené
sprievodný list do OMPI 13.12.1996 Typ Odoslané
List z OMPI 05.02.1997 Typ Doručené
List z OMPI 28.02.1997 Typ Doručené
Avízo o platbe CHF 28.02.1997 Typ Doručené
dodatok k osvedčeniu OZ 07.04.1997 Typ Odoslané
Notifikácia z OMPI 25.11.1997 Typ Doručené
Žiadosť o zápis zmeny údajov v medzinárodnom registri 04.12.1998 Typ Doručené
Notifikácia z OMPI 20.12.1999 Typ Doručené
Notifikácia z OMPI 18.05.2000 Typ Doručené
Žiadosť o obnovu individuálnej OZ -FAX 16.07.2003 Typ Doručené
Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 18.07.2003 Typ Doručené
vyžiadanie poplatku 25.08.2003 Typ Odoslané
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 17.09.2003 Typ Platba
dodatok k osvedčeniu OZ 24.09.2003 Typ Odoslané
Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 13.01.2014 Typ Doručené
29 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ do 6 mesiacov po uplynutí ochrannej doby 16.01.2014 Typ Platba
dodatok k osvedčeniu OZ 02.04.2014 Typ Odoslané
Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 21.11.2022 Typ Doručené
POZ 47225
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
0 Prevod majiteľa Slovenské magnezitové závody Jelšava, štátny podnik
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku