Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
POZ 472-2022
(111)  Trademark Number  258378 
(151)  Registration Date  07.09.2022 
   The date of Commencement of the Period Relevant for the Use of the TM  07.09.2022 
(156)  Trademark Renewal Date   
(210)  Application Number  472-2022 
(220)  Application Date  02.03.2022 
(310)  Priority Number   
(320)  Priority Date   
(330)  Country or Authority of Priority   
(442)  Date of Making Application Available to the Public  25.05.2022 
(450)  Publication of Registration Date  28.09.2022 
(511)  International Classification of Goods and Services  03 
(511)  List of Classified Goods and Services  03 - Prípravky na šlichtovanie bielizne; bieliace pracie prostriedky; detergenty (nie na použitie vo výrobnom procese a na lekárske použitie); bieliaca sóda; vosky používané pri praní; tkaniny impregnované čistiacimi prípravkami; mydlá v prášku; prípravky na suché čistenie; čistiace prípravky; čistiace oleje; dezodoračné mydlá; dezinfekčné mydlá; prípravky na odstraňovanie škvŕn; odfarbovače. 
(531)  International Classification of Figurative Elements  27.05.17, 27.05.03, 29.01.01, 29.01.04, 25.05.03 
(540) Trademark
Vyobrazenie
(550)  Kind of Trademark  obrazová 
(571)  Description of Trademark   
(551)  Collective Trademark Data  individuálna  
(551)  Persons authorised to use Collective TM   
   Changes in Agreement on the Use of Collective TM   
(591)  Claimed Color(s)  modrá, červená 
(731/732)  Applicant(s) or Proprietor(s)  MADEL S.P.A.; Via Evangelista Torricelli 3, 480 33 COTIGNOLA (RA); IT 
(740)  Attorney(s)  Zivko Mijatovic and Partners s. r. o.; Krasovského 13, 851 01 Bratislava-Petržalka; SK 
(800)  International Registration Number   
(800)  International Registration Date   
(800)  Country of International Trademark Registration   
   Procedural Status  zapísaná ochranná známka 
   Legal Status  platná 
   Partial Transfer of Trademark   
   Termination of Trademark   
   Cancellation of Trademark, Declaration of Trademark Invalidity, Revocation of Trademark   
   Partial Cancellation, Revocation/ Declaration of Invalidity in respect of some of the goods and services   
   Lien on Trademark  No 
   Trademark Validity minimum until  02.03.2032 
   Reason for Trademark Expiration/Termination of Proceedings   
 
  Publication 
S/N Title Date Official Gazette Nr. Publication Code
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 25.05.2022 10/2022 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 28.09.2022 18/2022 FG3M
 
POZ 472-2022
S/N Fee Title Payment Date Paid Amount Refund Date Refunded Amount
Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 22.03.2022 96,00 EUR

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

POZ 472-2022
S/N Item Name Date Type Document Payment
Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 02.03.2022 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
Plná moc 02.03.2022 Type Delivered
Vyjadrenie označenia 02.03.2022 Type Delivered
Potvrdenie o podaní 22.03.2022 Type Delivered
výsledok rešerše 25.03.2022 Type Internal Letter
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 21.09.2022 Type Sent document
POZ 472-2022
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku