Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 470-2018
(111)  Číslo ochrannej známky  248949 
(151)  Dátum zápisu  18.01.2019 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  470-2018 
(220)  Dátum podania prihlášky  27.02.2018 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  01.10.2018 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  01.03.2019 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  03, 04, 05, 08, 09, 11, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 39, 41, 43 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  03 - Kozmetické prípravky; toaletné prípravky; kozmetické prípravky na starostlivosť o pleť; fytokozmetické prípravky; šampóny; vlasové kondicionéry; mydlá; mydielka; dezodoračné mydlá; kozmetické pleťové vody; obrúsky napustené pleťovými vodami; čistiace toaletné mlieka; skrášľovacie masky (kozmetické prípravky); kozmetické krémy; bieliace krémy na pokožku; oleje na kozmetické použitie; čistiace prípravky; odličovacie prípravky; toaletné vody; vata na kozmetické použitie; esenciálne (éterické) oleje; tuky na kozmetické použitie; soli do kúpeľa nie na lekárske použitie; kozmetické prípravky do kúpeľa; masážne gély (nie na lekárske použitie); balzamy (nie na lekárske použitie); osviežovače vzduchu; voňavé zmesi (potpourris).
04 - Sviečky (na svietenie); nočné lampičky (sviečky); sviečky na vianočné stromčeky; včelí vosk.
05 - Vitamínové prípravky; liečivé nápoje; liečivé čaje; liečivé rastliny; posilňujúce prípravky (toniká); diétne nápoje na lekárske použitie; výživové vlákniny; potraviny pre dojčatá; potraviny pre batoľatá; čuchacie soli; prípravky do kúpeľa na lekárske použitie; liečivé kúpeľové soli; soli do minerálnych kúpeľov; morská voda do kúpeľa na lekárske použitie; terapeutické prípravky do kúpeľa; soli minerálnych vôd; termálne vody; výživové prípravky s liečivými účinkami na terapeutické a lekárske použitie; včelia materská kašička (výživový doplnok); propolisové výživové doplnky; enzýmové výživové doplnky; lecitínové výživové doplnky; proteínové výživové doplnky; dezinfekčné prípravky; fytoterapeutické prípravky na lekárske použitie.
08 - Jedálenské príbory (nože, vidličky a lyžice); detské príbory; plastové príbory; strieborné príbory (nože, vidličky a lyžice); nožnice; vreckové nožíky; nože na ovocie; sekáčiky a nože na mäso a zeleninu; nožiarsky tovar; ostriace nástroje; otvárače na konzervy (nie elektrické); nástroje na rezanie, sekanie, krájanie (ručné náradie); klieštiky; škrabky (ručné nástroje); krájače syrov (neelektrické); krájače na pizzu (neelektrické); krájače vajec (neelektrické); mlynčeky na mäso (ručné nástroje).
09 - Hudobné mincové automaty; mincové mechanizmy; váhy; prístroje a nástroje na váženie; žetónové mechanizmy; elektronické publikácie (sťahovateľné); sťahovateľné obrazové súbory; sťahovateľné hudobné súbory; počítačové softvérové aplikácie (sťahovateľné); digitálne tabule; elektronické informačné tabule; neónové reklamy; svetelné tabule; digitálne fotorámiky; kryty na smartfóny; puzdrá na smartfóny; batérie do elektronických cigariet; dekoratívne magnety; kuchynské časovače (presýpacie hodiny); slnečné clony na prilby; magnetické identifikačné karty; kreslené filmy; exponované kinematografické filmy; diapozitívy (fotografia); elektronické diáre; elektronické vreckové slovníky; puzdrá na okuliare; okuliare; 3D okuliare; reflexné vesty; záchranné vesty; chrániče hlavy na športovanie.
11 - Zapaľovače; lampáše; dekoračné svetelné reťaze; lampy; olejové lampy; elektrické čokoládové fontány; zariadenia na osvieženie vzduchu; zariadenie na filtrovanie vzduchu; klimatizačné zariadenia; prístroje na chladenie vzduchu; teplovzdušné zariadenia; chladiarne; svietidlá na bicykle; ohrievače vody; rúry na pečenie; pražiace stroje; elektrické formy na pečenie oblátok; teplovzdušné rúry; varné prístroje a zariadenia; ozdobné fontány; elektrické vínotéky.
14 - Klenoty; medaily; medailóny (klenotnícke výrobky); amulety (klenotnícke výrobky); škatuľky, schránky z drahých kovov; šperkovnice; krabičky na šperky; prívesky na kľúče; hodiny; hodinky; náramkové hodinky; elektrické hodiny a hodinky; mince; retiazky z drahých kovov (klenotnícke výrobky); prívesky (klenotnícke výrobky); brošne (klenotnícke výrobky); náramky (klenotnícke výrobky); retiazky (klenotnícke výrobky); náhrdelníky (klenotnícke výrobky); prstene (klenotnícke výrobky); náušnice (klenotnícke výrobky); spony na kravaty; manžetové gombíky; umelecké diela z drahých kovov; šperky zo slonoviny; jantárové šperky; gagátové ozdoby; klenoty, šperky z emailovanej keramiky; drahé kamene; štras (brúsené olovnaté sklo).
16 - Papierové servítky; papierové obrúsky (prestieranie); stolové prestieranie z papiera; papierové alebo lepenkové obaly na fľaše; papierové alebo plastové vrecká a tašky na balenie; papierové alebo plastové absorpčné hárky alebo fólie na balenie potravín; papierové kornúty; strieborný papier; baliaci papier; ozdobné papierové mašle iné ako do vlasov alebo stužkárska galantéria; papierové podložky pod poháre; papierové alebo lepenkové krabice; pohľadnice; blahoprajné pohľadnice; prospekty; oznámenia (papiernický tovar); tlačené publikácie; plagáty; letáky; brožúry; knihy; záložky do kníh; katalógy; komiksy; mapy; noviny; časopisy (periodiká); kalendáre; ročenky; periodiká; nákupné karty (nie na hranie); tlačené poukážky; tlačivá (formuláre); fotografie (tlačoviny); papierové alebo lepenkové pútače; časové rozvrhy (tlačoviny); reklamné tabule z papiera, kartónu alebo lepenky; šablóny na kreslenie a maľovanie; obrazy (maľby) zarámované alebo nezarámované; grafické zobrazenia; emblémy (papierové pečate); obaly na doklady; zoraďovače (kancelárske potreby); obálky (papiernický tovar); písacie potreby; perá (kancelárske potreby); písacie súpravy (papiernický tovar); papiernický tovar; papierové vreckovky; papierové alebo plastové vrecká na odpadky; lepidlá na kancelárske použitie alebo pre domácnosť; samolepky pre domácnosť a na kancelárske použitie; samolepky (papiernický tovar); papierové alebo lepenkové etikety; stojany na perá a ceruzky; papierové zástavy; papierové stolové vlajky; odličovacie papierové obrúsky; papierové utierky; toaletný papier.
18 - Peňaženky; kabelky; tašky; puzdrá na kľúče; puzdrá na vizitky; plážové tašky; športové tašky; plecniaky; turistické plecniaky; cestovné kufre; cestovné kolieskové kufre; kufrík na toaletné potreby (prázdny); cestovné tašky; kožené cestovné tašky (kožená galantéria); tašky na kolieskach; nákupné tašky; kožené alebo kožou potiahnuté puzdrá; obaly na kreditné karty (náprsné tašky); cestovné obaly na odevy; menovky na batožinu; dáždniky; slnečníky; kožušiny; koža (surovina alebo polotovar); kožené šnúrky; poľovnícke tašky (torby); postroje pre zvieratá; kožené vôdzky.
20 - Drevené obaly na fľaše; prepravky na fľaše; plastové ozdoby na potraviny; vejáre; nábytok; pulty; vitríny (nábytok); vystavovacie stojany; príborníky; pojazdné servírovacie stolíky; stojany na taniere; zrkadlá; dekoratívne zvonkohry; reklamné nafukovacie predmety; vankúše; vývesné štíty z dreva alebo plastov; drevené, voskové, sadrové alebo plastové figuríny; umelecké diela z dreva, vosku, sadry alebo plastov; paravány, zásteny (nábytok); prútený alebo košikársky tovar.
21 - Poháre, šálky, hrnčeky na pitie; podnosy (tácne); cukorničky; koreničky; soľničky; súpravy karáf na olej a ocot; svietniky (poháriky); čajníky; taniere; kávové súpravy (stolový riad); čajové súpravy (stolový riad); čajové naparovacie sitká; kuchynský riad (okrem príborov); sklené nádoby; vázy; pivové poháre; demižóny; kanvičky; karafy; džbány; krčahy; fľaše; chladiace nádoby (kuchynské potreby); vedierka na ľad; servírovacie kliešte na ľad; servírovacie naberačky; kuchynské mažiare; koktailové tyčinky; slamky na pitie; naberačky na zmrzlinu; luskáče na orechy; poháre na ovocie; hrnce, hrnčeky; tanieriky pod šálky; stojany na obrúsky; krúžky na obrúsky; šálky; kávové filtre (nie elektrické); tanieriky pod fľaše (nie papierové, nie textilné); kvetináče; papierové podnosy pre domácnosť; pokladničky; formy na prípravu jedál; formy na zákusky a koláče; dózy na čaj; schránky na keksy; kuchynské mlynčeky, nie elektrické; otvárače na fľaše (elektrické aj neelektrické); porcelánové, keramické, kameninové alebo sklenené umelecké predmety; svietniky; koše pre domácnosť.
24 - Textilné obrúsky na stolovanie; obrusy (okrem papierových); stolová bielizeň (nie papierová); textilné podložky pod poháre alebo taniere (prestieranie); textilné prestieranie na stolovanie; textilné uteráky; textilné vreckovky; textilné uteráky na tvár; textílie; posteľné pokrývky; prešívané posteľné pokrývky; obliečky na matrace; cestovné deky; textilné alebo plastové zástavy; textilné alebo plastové vlajočky; bytový textil; obliečky na vankúše; ozdobné obliečky na vankúše; textilné alebo plastové závesy; textilné podložky na prebaľovanie; spacie vaky; textilné odličovacie obrúsky; textilné alebo plastové sprchové závesy; kúpeľňové textílie (okrem oblečenia); plachty.
25 - Odevy; obuv; pokrývky hlavy.
28 - Balóny na hranie; lopty na hranie; konfety; drobné darčeky alebo žartovné predmety rozdávané hosťom pri večierkoch; papierové čiapky na spoločenské zábavy; spoločenské hry; hračky; mäkké hračky; plyšové hračky; hlavolamy (puzzle); hracie karty; kaleidoskopy; hojdačky; hojdacie kone; stolové hry; stroje na telesné cvičenia; siete (športové potreby); stoly na stolový futbal; biliardové stoly; hracie karty; dáma (hra); kocky (hra); šachovnice; šachové hry; hracie automaty uvádzané do činnosti vhodením mince; hracie automaty; žetóny na hazardné hry; hračkárske modely; skejtbordy; chrániče na kolená (športový tovar); hracie deky pre batoľatá; trampolíny; šmykľavky (na hry); zariadenia lunaparkov; umelé vianočné stromčeky; ozdoby na vianočné stromčeky (okrem osvetľovacích telies a cukroviniek).
29 - Mliečne výrobky; mlieko; sušené mlieko; náhradky mlieka; mandľové mlieko; arašidové mlieko; kokosové mlieko; mliečne koktaily; smotana (mliečne výrobky); šľahačka; jogurt; mliečne nápoje (s vysokým obsahom mlieka); vajcia; sušené vajcia; plátky sušeného ovocia; ovocie naložené v alkohole; ovocné šaláty; ovocné rôsoly; ovocná dreň; mrazené ovocie; ovocné chuťovky; džemy; marmelády; potravinárska želatína; kompóty; ovocné aranžmány na priamu konzumáciu; kandizované orechy; ochutené orechy; spracované lieskové orechy; mleté mandle; spracované arašidy; spracované škrupinové ovocie; sušený kokos; zeleninové šaláty; nakladaná zelenina; sušená zelenina; lúpané semená; solené potraviny; maslo; polievky; koncentrované vývary; mäso; ryby (neživé).
30 - Cukrárske výrobky; zákusky, koláče; plnené koláče; torty; cukrovinky; anglický krém; penové zákusky (cukrovinky); mandľové cukrovinky; arašidové cukrovinky; perníky, medovníky; sušienky, keksy; čajové pečivo (jemné pečivo); jemné pečivárske výrobky; káva; čaj; čokoláda; kakao; kávové náhradky; mliečne čokoládové nápoje; mliečne kávové nápoje; mliečne kakaové nápoje; cestá na zákusky; cestá na koláče; mandľové cesto; pudingy; mliečny karamel (dulce de leche); oblátky; jedlý papier; príchute do zákuskov a koláčov (okrem esenciálnych olejov); cukrárske aromatické prísady (okrem esenciálnych olejov); palacinky; polevy na zákusky s vysokým leskom; polevy na koláče; šerbety (zmrzlinové nápoje); zmrzliny; prášky na výrobu zmrzlín; cukrovinkové cukrárske ozdoby; čokoládové cukrárske ozdoby; ozdobné cukrárske posýpky; čokoláda; marcipán; fondán (cukrovinky); cukrovinky na zdobenie vianočných stromčekov; čokoládové peny; čokoládové nátierky; čokoládovo-orieškové nátierky; ovocné omáčky; mandľové pusinky (jemné pečivo); slané pečivo (krekery); syrové pagáče; oškvarkové pagáče; cukríky; karamelky (cukríky); pralinky; orechy v čokoláde; ovocné želé (cukrovinky); tyčinky so sladkým drievkom (cukrovinky); cereálne tyčinky; obilninové chuťovky; ryžové koláče; quiches (slaný koláč); kávové príchute; mleté orechy; rastlinné prípravky (kávové náhradky); aromatické prípravky do potravín; vanilkové príchute; vanilín (vanilková náhradka); chuťové prísady; zahusťovacie prípravky na varenie; koreniny; kandis (na povrch cukroviniek); prírodné sladidlá; stužovače šľahačky; cukor; med; melasový sirup; slad (potraviny); múka; hotové jedlá pripravené prevažne z múky; pizza; ľad do nápojov.
31 - Čerstvé ovocie; čerstvá zelenina; sušené rastliny na dekoráciu; sušené kvety (na dekoráciu); čerstvé záhradné bylinky; živé kvety; citrusové ovocie; škrupinové ovocie; mandle (ovocie); čerstvé arašidy; čerstvé lieskové orechy; nespracovaná ryža; čerstvé slede, lososy, sardinky, tuniaky a sardely; jedlý hmyz (živý); čerstvé šampiňóny; čerstvé gaštany; slad na výrobu piva a liehovín.
32 - Nealkoholické nápoje; vody (nápoje); minerálne vody (nápoje); stolové vody; sýtené vody; sódová voda (sifón); sóda; prípravky na výrobu sýtenej vody; lítiová voda; nealkoholické ovocné nápoje; ovocné džúsy; ovocné nektáre; nealkoholické koktaily; mixované ovocné alebo zeleninové nápoje; mušty; hroznový mušt (nekvasený); nealkoholický jablkový mušt; nealkoholické nápoje s čajovou príchuťou; proteínové nápoje pre športovcov; izotonické nápoje; pivo; pivové koktaily; šerbety (nápoje); zeleninové džúsy (nápoje); prášky na prípravu šumivých nápojov; sirupy na výrobu nápojov; sirupy na výrobu limonád; limonády; príchute na výrobu nápojov; prípravky na výrobu nápojov.
33 - Alkoholické nápoje okrem piva; liehoviny; liehové esencie; destilované nápoje; alkoholické nápoje s ovocím; alkoholické nápoje z ryže; víno; likéry; džin; medovina; whisky; brandy; rum; vodka.
35 - Maloobchodné služby s kozmetickými prípravkami, s toaletnými prípravkami, so šampónmi, s mydlami, s mydielkami, s kozmetickými krémami, s odličovacími prípravkami, s toaletnými vodami, s kozmetickými prípravkami do kúpeľa, s osviežovačmi vzduchu, so sviečkami (na svietenie), s nočnými lampičkami (sviečky), so sviečkami na vianočné stromčeky, s vitamínovými prípravkami, s liečivými nápojmi, s liečivými čajmi, s liečivými rastlinami, s diétnymi nápojmi na lekárske použitie, s výživovými vlákninami, s potravinami pre dojčatá, s potravinami pre batoľatá, s čuchacími soľami, s výživovými prípravkami s liečivými účinkami na terapeutické a lekárske použitie, s jedálenskými príbormi (nože, vidličky a lyžice), s detskými príbormi, s plastovými príbormi, s nožnicami, s nožiarskymi tovarmi, s nástrojmi na rezanie, sekanie, krájanie (ručné náradie), s hudobnými mincovými automatmi, s váhami, s prístrojmi a nástrojmi na váženie, so žetónovými mechanizmami, s elektronickými publikáciami (sťahovateľné), so sťahovateľnými obrazovými súbormi, so sťahovateľnými hudobnými súbormi, s počítačovými softvérovými aplikáciami (sťahovateľné), so slnečnými okuliarmi, s puzdrami na okuliare, s digitálnymi tabuľami, elektronickými informačnými tabuľami, s neónovými reklamami, so svetelnými tabuľami, s digitálnymi fotorámikmi, s krytmi na smartfóny, s puzdrami na smartfóny, s batériami do elektronických cigariet, s dekoratívnymi magnetmi, s kuchynskými časovačmi (presýpacie hodiny), s elektronickými diármi, so zapaľovačmi, s lampášmi, s dekoračnými svetelnými reťazcami, s lampami, s elektrickými čokoládovými fontánami, so zariadeniami na osvieženie vzduchu, s teplovzdušnými zariadeniami, s pražiacimi strojmi, s elektrickými formami na pečenie oblátok, s teplovzdušnými rúrami, s varnými prístrojmi a zariadeniami, s ozdobnými fontánami, s elektrickými vinotékami, s klenotmi, s medailami, s medailónmi (klenotnícke výrobky), s amuletmi (klenotnícke výrobky), so škatuľkami, so schránkami z drahých kovov, so šperkovnicami, s krabičkami na šperky, s príveskami na kľúče, s hodinami, s hodinkami, s náramkovými hodinkami, s elektrickými hodinami a hodinkami, s mincami, s retiazkami z drahých kovov (klenotnícke výrobky), s príveskami (klenotnícke výrobky), s brošňami (klenotnícke výrobky), s náramkami (klenotnícke výrobky), s retiazkami (klenotnícke výrobky), s náhrdelníkmi (klenotnícke výrobky), s prsteňmi (klenotnícke výrobky), s náušnicami (klenotnícke výrobky), so sponami na kravaty, s manžetovými gombíkmi, s umeleckými dielami z drahých kovov, so šperkami zo slonoviny, s jantárovými šperkami, s gagátovými ozdobami, s klenotmi, so šperkami z emailovanej keramiky, s drahými kameňmi, so štrasmi (brúsené olovnaté sklo), s papierovými servítkami, s papierovými obrúskami (prestieranie), so stolovými prestieraniami z papiera, s papierovými alebo lepenkovými obalmi na fľaše, s papierovými alebo plastovými vreckami a taškami na balenie, s papierovými alebo plastovými absorpčnými hárkami alebo fóliami na balenie potravín, s papierovými kornútmi, so striebornými papiermi, s baliacimi papiermi, s ozdobnými papierovými mašľami inými ako do vlasov alebo stužkárskou galantériou, s papierovými podložkami pod poháre, s papierovými alebo lepenkovými krabicami, s pohľadnicami, s blahoprajnými pohľadnicami, s prospektmi, s oznámeniami (papiernický tovar), s tlačenými publikáciami, s plagátmi, s letákmi, s brožúrami, s knihami, so záložkami do kníh, s katalógmi, s komiksami, s mapami, s novinami, s časopismi (periodiká), s kalendármi, s ročenkami, s periodikami, s nákupnými kartami (nie na hranie), s tlačenými poukážkami, s peňaženkami, s kabelkami, s taškami, s puzdrami na kľúče, s puzdrami na vizitky, s plážovými taškami, so športovými taškami, s plecniakmi, s turistickými plecniakmi, s cestovnými kuframi, s cestovnými taškami, s koženými cestovnými taškami (kožená galantéria), s taškami na kolieskach, s nákupnými taškami, s koženými alebo kožou potiahnutými puzdrami, s obalmi na kreditné karty (náprsné tašky), s dáždnikmi, so slnečníkmi, s drevenými obalmi na fľaše, s prepravkami na fľaše, s plastovými ozdobami na potraviny, s vejármi, s nábytkami, s pultmi, s vitrínami (nábytok), s vystavovacími stojanmi, s príborníkmi, s pojazdnými servírovacími stolíkmi, so stojanmi na taniere, so zrkadlami, s dekoratívnymi zvonkohrami, s reklamnými nafukovacími predmetmi, s vankúšmi, s vývesnými štítmi z dreva alebo plastov, s drevenými, voskovými, sadrovými alebo plastovými figurínami, s umeleckými dielami z dreva, vosku, sadry alebo plastov, s paravánmi, so zástenami (nábytok), s prútenými alebo košikárskymi tovarmi, s pohármi, so šálkami, s hrnčekmi na pitie, s podnosmi (tácne), s cukorničkami, s koreničkami, so soľničkami, so súpravami karáf na olej a ocot, so svietnikmi (poháriky), s čajníkmi, s taniermi, s kávovými súpravami (stolový riad), s čajovými súpravami (stolový riad), s čajovými naparovacími sitkami, s kuchynskými riadmi (okrem príborov), so sklenenými nádobami, s vázami, s pivovými pohármi, s demižónmi, s kanvičkami, s karafami, so džbánmi, s krčahmi, s fľašami, s chladiacimi nádobami (kuchynské potreby), s vedierkami na ľad, so servírovacími kliešťami na ľad, so servírovacími naberačkami, s kuchynskými mažiarmi, s koktailovými tyčinkami, so slamkami na pitie, s naberačkami na zmrzlinu, s luskáčmi na orechy, s pohármi na ovocie, s hrncami, s hrnčekmi, s tanierikmi pod šálky, so stojanmi na obrúsky, s krúžkami na obrúsky, so šálkami, s kávovými filtrami (nie elektrické), tanierikmi pod fľaše (nie papierové, nie textilné), s kvetináčmi, s papierovými podnosmi pre domácnosť, s pokladničkami, s formami na prípravu jedál, s formami na zákusky a koláče, s dózami na čaj, so schránkami na keksy, s kuchynskými mlynčekmi (nie elektrické), s otváračmi na fľaše (elektrické aj neelektrické), s porcelánovými, keramickými, kameninovými alebo sklenenými umeleckými predmetmi, so svietnikmi, s košmi pre domácnosť, s textilnými obrúskami na stolovanie, s obrusmi (okrem papierových), so stolovými bielizňami (nie papierové), s textilnými podložkami pod poháre alebo taniermi (prestieranie), s textilnými prestieraniami na stolovanie, s textilnými uterákmi, s textilnými vreckovkami, s textilnými uterákmi na tvár, s textíliami, s posteľnými pokrývkami, s prešívanými posteľnými pokrývkami, s obliečkami na matrace, s cestovnými dekami, s textilnými alebo plastovými zástavami, s textilnými alebo plastovými vlajočkami, s bytovými textilmi, s obliečkami na vankúše, s ozdobnými obliečkami na vankúše, s textilnými alebo plastovými závesmi, s textilnými podložkami na prebaľovanie, so spacími vakmi, s textilnými odličovacími obrúskami, s textilnými alebo plastovými sprchovými závesmi, s kúpeľňovými textíliami (okrem oblečenia), s plachtami, s odevmi, s obuvami, s pokrývkami hlavy, s balónmi na hranie, s loptami na hranie, s konfetami, s drobnými darčekmi alebo žartovnými predmetmi rozdávanými hosťom pri večierkoch, s papierovými čiapky na spoločenské zábavy, so spoločenskými hrami, s hračkami, s mäkkými hračkami, s plyšovými hračkami, s hlavolamami (puzzle), s hracími kartami, s kaleidoskopmi, s hojdačkami, s hojdacími koňmi, so stolovými hrami, so strojmi na telesné cvičenia, so sieťami (športové potreby), so stolmi na stolový futbal, s biliardovými stolmi, s hracími kartami, s dámami (hra), s kockami (hra), so šachovnicami, so šachovými hrami, s hracími automatmi uvádzanými do činnosti vhodením mince, s hracími automatmi, so žetónmi na hazardné hry, s hračkárskymi modelmi, so skejtbordmi, s chráničmi na kolená (športový tovar), s hracími dekami pre batoľatá, s trampolínami, so šmykľavkami (na hry), so zariadeniami lunaparkov, s umelými vianočnými stromčekmi, s ozdobami na vianočné stromčeky (okrem osvetľovacích telies a cukroviniek), s mliečnymi výrobkami, s mliekami, so sušenými mliekami, s náhradkami mliek, s mandľovými mliekami, s arašidovými mliekami, s kokosovými mliekami, s mliečnymi koktailmi, so smotanami (mliečne výrobky), so šľahačkami, s jogurtmi, s mliečnymi nápojmi (s vysokým obsahom mlieka), s vajcami, so sušenými vajcami, s plátkami sušeného ovocia, s ovociami naloženými v alkohole, s ovocnými šalátmi, s ovocnými rôsolmi, s ovocnými dreňami, s mrazenými ovociami, s ovocnými chuťovkami, s džemami, s marmeládami, s potravinárskymi želatínami, s kompótmi, s ovocnými aranžmánmi na priamu konzumáciu, s kandizovanými orechmi, s ochutenými orechmi, so spracovanými lieskovými orechmi, s mletými mandľami, so spracovanými arašidmi, so spracovanými škrupinovými ovociami, so sušenými kokosmi, so zeleninovými šalátmi, s nakladanými zeleninami, so sušenými zeleninami, s lúpanými semenami, so solenými potravinami, s maslami, s polievkami, s koncentrovanými vývarmi, s mäsami, s rybami (neživé), s cukrárenskými výrobky, so zákuskami, s koláčmi, s plnenými koláčmi, s tortami, s cukrovinkami, s anglickými, krémami, s penovými zákuskami (cukrovinky), s mandľovými cukrovinkami, s arašidovými cukrovinkami, s perníkmi, s medovníkmi, so sušienkami, s keksami, s čajovými pečivami (jemné pečivo), s jemnými pečivárskymi výrobkami, s kávami, s čajmi, s čokoládami, s kakaami, s kávovými náhradkami, s mliečnymi čokoládovými nápojmi, s mliečnymi kávovými nápojmi, s mliečnymi kakaovými nápojmi, s cestami na zákusky, s cestami na koláče, s mandľovými cestami, s pudingmi, s mliečnymi karamelmi (dulce de leche), s oblátkami, s jedlými papiermi, s príchuťami do zákuskov a koláčov (okrem esenciálnych olejov), s cukrárskymi aromatickými prísadami (okrem esenciálnych olejov), s palacinkami, s polevami na zákusky s vysokým leskom, s polevami na koláče, so šerbetami (zmrzlinové nápoje), so zmrzlinami, s práškami na výrobu zmrzlín, s cukrovinkovými cukrárskymi ozdobami, s čokoládovými cukrárskymi ozdobami, s ozdobnými cukrárskymi posýpkami, s čokoládami, s marcipánmi, s fondánmi (cukrovinky), s cukrovinkami na zdobenie vianočných stromčekov, s čokoládovými penami, s čokoládovými nátierkami, s čokoládovo orieškovými nátierkami, s ovocnými omáčkami, s mandľovými pusinkami (jemné pečivo), so slanými pečivami (krekery), so syrovými pagáčmi, s oškvarkovými pagáčmi, s cukríkmi, s karamelkami (cukríky), s pralinkami, s orechami v čokoláde, s ovocnými želé (cukrovinky), s tyčinkami so sladkým drievkom (cukrovinky), s cereálnymi tyčinkami, s obilninovými chuťovkami, s ryžovými koláčmi, s quiches (slaný koláč), s kávovými príchuťami, s mletými orechmi, s rastlinnými prípravkami (kávové náhradky), s aromatickými prípravkami do potravín, s vanilkami (príchuť), s vanilkovými príchuťami, s vanilínmi (vanilková náhradka), s chuťovými prísadami, so zahusťovacími prípravkami na varenie, s koreninami, s kandismi (na povrch cukroviniek), s prírodnými sladidlami, so stužovačmi šľahačky, s cukrami, s medmi, s melasovými sirupmi, so sladmi (potraviny), s múkami, s hotovými jedlami pripravenými prevažne z múky, s pizzami, s ľadmi do nápojov, s čerstvými ovociami, s čerstvými zeleninami, so sušenými rastlinami na dekoráciu, so sušenými kvetmi (na dekoráciu), s čerstvými záhradnými bylinkami, so živými kvetmi, s citrusovými ovociami, so škrupinovými ovociami, s mandľami (ovocie), s čerstvými arašidmi, s čerstvými lieskovými orechmi, s nespracovanými ryžami, s čerstvými sleďmi, s lososmi, so sardinkami, s tuniakmi a sardelami, s jedlými hmyzmi (živý), s čerstvými šampiňónmi, s čerstvými gaštanmi, so sladmi na výrobu piva a liehovín, s nealkoholickými nápojmi, s vodami (nápojmi), s minerálnymi vodami (nápoje), so stolovými vodami, so sýtenými vodami, so sódovými vodami (sifónmi), so sódami, s prípravkami na výrobu sýtenej vody, s lítiovými vodami, s nealkoholickými ovocnými nápojmi, s ovocnými džúsmi, s ovocnými nektármi, s nealkoholickými koktailmi, s mixovanými ovocnými alebo zeleninovými nápojmi, s muštmi, s hroznovými muštmi (nekvasený), s nealkoholickými jablkovými muštmi, s nealkoholickými nápojmi s čajovou príchuťou, s proteínovými nápojmi pre športovcov, s izotonickými nápojmi, s pivami, s pivovými koktailmi, so šerbetami (nápoje), so zeleninovými džúsmi (nápoje), s práškami na prípravu šumivých nápojov, so sirupmi na výrobu nápojov, so sirupmi na výrobu limonád, s limonádami, s príchuťami na výrobu nápojov, s prípravkami na výrobu nápojov, s alkoholickými nápojmi okrem piva, s liehovinami, s liehovými esenciami, s destilovanými nápojmi, s alkoholickými nápojmi s ovocím, s alkoholickými nápojmi z ryže, s vínami, s likérmi, s džinmi, s medovinami, s whisky, s brandy, s rumami, s vodkami; obchodné sprostredkovateľské služby; predvádzanie (služby modeliek) na reklamné účely a podporu predaja; marketingový prieskum; prieskum trhu; odborné obchodné alebo podnikateľské poradenstvo; reklama; obchodný alebo podnikateľský prieskum; rozširovanie vzoriek tovarov; rozširovanie reklamných oznamov; aranžovanie výkladov; marketing; poskytovanie obchodných alebo podnikateľských informácií; kancelárie zaoberajúce sa dovozom a vývozom; administratívne spracovanie obchodných objednávok; predvádzanie tovaru; zásobovacie služby pre tretie osoby (nákup tovarov a služieb pre iné podniky); prenájom predajných automatov; prezentácia výrobkov v komunikačných médiách pre maloobchod; obchodné informácie a rady spotrebiteľom; poskytovanie obchodných informácií prostredníctvom webových stránok; správa spotrebiteľských vernostných programov.
39 - Sprostredkovanie dopravy; doručovanie tovarov; distribúcia tovarov na dobierku; plnenie fliaš; prenájom elektrických vínoték; logistické služby v doprave; dovoz, doprava; organizovanie turistickej dopravy; osobná doprava; nosenie batožín; doprava, preprava; prenájom dopravných prostriedkov; prenájom chladiarenských zariadení; parkovanie automobilov (služby); prenajímanie plavidiel (člnov, lodí); informácie o možnostiach dopravy; poskytovanie informácií o cestovných trasách; balenie tovarov; balenie darčekov; skladovanie; uskladňovanie; prenájom skladísk; prenájom garáží.
41 - Poskytovanie zariadení na oddych a rekreáciu; organizovanie predstavení (manažérske služby); organizovanie živých vystúpení; organizovanie a vedenie koncertov; karaoke služby; diskotéky (služby); plánovanie a organizovanie večierkov; organizovanie plesov; premietanie kinematografických filmov; organizovanie kultúrnych alebo vzdelávacích výstav; organizovanie vedomostných alebo zábavných súťaží; organizovanie a vedenie vzdelávacích fór s osobnou účasťou; organizovanie módnych prehliadok na zábavné účely; informácie o možnostiach rekreácie; informácie o možnostiach zábavy; požičiavanie hračiek; organizovanie športových súťaží; výchovnozábavné klubové služby; služby osobných trénerov (fitnes cvičenia); kurzy telesného cvičenia; turistické prehliadky so sprievodcom; herne s hracími automatmi (služby); elektronická edičná činnosť v malom (DTP služby); online vydávanie elektronických kníh a časopisov; online poskytovanie elektronických publikácií (bez možnosti kopírovania); online poskytovanie počítačových hier (z počítačových sietí); poskytovanie nesťahovateľných televíznych programov prostredníctvom služieb na prenos videí (na požiadanie); poskytovanie nesťahovateľných filmov prostredníctvom služieb na prenos videí (na požiadanie); online poskytovanie videozáznamov (bez možnosti kopírovania); online poskytovanie digitálnej hudby (bez možnosti kopírovania); fotografovanie; organizovanie a vedenie tvorivých dielní (výučba); praktický výcvik (ukážky); tábory na športové sústredenia; detské škôlky (vzdelávanie).
43 - Pekárne (rýchle občerstvenie); kaviarne; cukrárne (služby); rýchle občerstvenie (snackbary); reštauračné (stravovacie) služby; samoobslužné reštaurácie; požičiavanie prístrojov na prípravu jedál; prenájom automatov na pitnú vodu; vinárne (služby); bary (služby); závodné jedálne; dodávanie hotových jedál a nápojov na objednávku (ketering); ozdobné vyrezávanie ovocia a zeleniny; hotelierske služby; penzióny; prenájom prenosných stavieb; požičiavanie stoličiek, stolov, obrusov a nápojového skla. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  KONDITOREI KORMUTH 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  BAM - EKO a.s.; Hálkova 11, 831 03 Bratislava-Nové Mesto; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)  LITVÁKOVÁ A SPOL., s. r. o., Patentová a známková kancelária; Sliačska 1/A, 831 02 Bratislava 3; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  27.02.2028 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 01.10.2018 10/2018 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 01.03.2019 3/2019 FG3M
 
POZ 470-2018
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 03.04.2018 296,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 470-2018
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 27.02.2018 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Plná moc 27.02.2018 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 01.03.2018 Typ Doručené
výzva na zaplatenie poplatku za podanie POZ 19.03.2018 Typ Odoslané
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 05.04.2018 Typ Platba
výsledok rešerše 06.08.2018 Typ Interné listy
správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 07.08.2018 Typ Odoslané
Odpoveď na správu úradu 15.08.2018 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 15.08.2018 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 15.08.2018 Typ Doručené
pokyn na zverejnenie POZ 27.08.2018 Typ Interné listy
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 28.01.2019 Typ Odoslané
Žiadosť o zápis zmeny sídla/adresy 28.01.2019 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 28.01.2019 Typ Doručené
Sprievodný list 28.01.2019 Typ Doručené
POZ 470-2018
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku