Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
POZ 46965
(111)  Trademark Number  161521 
(151)  Registration Date  13.08.1973 
   The date of Commencement of the Period Relevant for the Use of the TM   
(156)  Trademark Renewal Date  29.03.2023 
(210)  Application Number  46965 
(220)  Application Date  29.03.1973 
(310)  Priority Number   
(320)  Priority Date   
(330)  Country or Authority of Priority   
(442)  Date of Making Application Available to the Public   
(450)  Publication of Registration Date   
(511)  International Classification of Goods and Services  32 
(511)  List of Classified Goods and Services  32 - Nealkoholické bezsladové nápoje a sirupy na ich prípravu. 
(531)  International Classification of Figurative Elements   
(540)  Trademark  DR. PEPPER 
(550)  Kind of Trademark  slovná 
(571)  Description of Trademark   
(551)  Collective Trademark Data  individuálna  
(551)  Persons authorised to use Collective TM   
   Changes in Agreement on the Use of Collective TM   
(591)  Claimed Color(s)   
(731/732)  Applicant(s) or Proprietor(s)  Dr Pepper/Seven Up, Inc. a Delaware corporation; 6425 Hall of Fame, Lane, Frisco, TX 75034; US 
(740)  Attorney(s)  Bušová Eva, JUDr., Advokátska kancelária Bušová, Ursínyová, Bušo; Tobrucká 6, 811 02 Bratislava; SK 
(800)  International Registration Number   
(800)  International Registration Date   
(800)  Country of International Trademark Registration   
   Procedural Status  zapísaná ochranná známka 
   Legal Status  platná 
   Partial Transfer of Trademark   
   Termination of Trademark   
   Cancellation of Trademark, Declaration of Trademark Invalidity, Revocation of Trademark   
   Partial Cancellation, Revocation/ Declaration of Invalidity in respect of some of the goods and services   
   Lien on Trademark  No 
   Trademark Validity minimum until  29.03.2033 
   Reason for Trademark Expiration/Termination of Proceedings   
 
  Publication 
S/N Title Date Official Gazette Nr. Publication Code
1 Prevody a prechody práv na ochranné známky 12.03.2001 3/2001 PC3M
2 Prevody a prechody práv na ochranné známky 12.03.2001 3/2001 PC3M
3 Zmeny v údajoch o majiteľoch 07.10.2003 10/2003 TC3M
4 Obnovené ochranné známky 07.10.2003 10/2003 ND3M
5 Prevody a prechody práv na ochranné známky 07.04.2008 4/2008 PC3M
6 Prevody a prechody práv na ochranné známky 06.06.2008 6/2008 PC3M
7 Obnovené ochranné známky 03.06.2013 6/2013 ND3M
8 Zmeny v údajoch o majiteľoch 21.12.2022 24/2022 TC3M
9 Obnovené ochranné známky 11.01.2023 1/2023 ND3M
 
POZ 46965
S/N Fee Title Payment Date Paid Amount Refund Date Refunded Amount
15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 28.07.2000 600,00 SKK
15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 28.07.2000 600,00 SKK
16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 23.01.2003 200,00 SKK
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 31.03.2003 3 000,00 SKK
15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 29.01.2008 800,00 SKK
17 Poplatok za zápis zmeny zástupcu 29.01.2008 200,00 SKK 03.04.2008 200,00 SKK
15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 09.04.2008 800,00 SKK
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 20.03.2013 133,00 EUR
Poplatok za obnovu zápisu ochrannej známky 16.11.2022 66,50 EUR

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

POZ 46965
S/N Item Name Date Type Document Payment
15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa Type Payment
15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa Type Payment
dodatok k osvedčeniu OZ Type Sent document
dodatok k osvedčeniu OZ Type Sent document
Žiadosť o obnovu 19.03.1993 Type Delivered
Doklad 19.03.1993 Type Delivered
16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 02.04.1993 Type Payment
16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 02.04.1993 Type Payment
16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 02.04.1993 Type Payment
16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 02.04.1993 Type Payment
16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 02.04.1993 Type Payment
správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 18.11.1993 Type Sent document
Doklad 01.12.1993 Type Delivered
správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 15.12.1993 Type Sent document
Odpoveď na správu úradu 04.01.1994 Type Delivered
Doklad o prevode 04.01.1994 Type Delivered
Doklad 04.01.1994 Type Delivered
pokyn na zverejnenie POZ 07.01.1994 Type Internal Letter
pokyn na zápis zmeny v údajoch o majiteľovi 07.01.1994 Type Internal Letter
pokyn na zápis zmeny v údajoch o majiteľovi 07.01.1994 Type Internal Letter
pokyn na zápis zmeny v údajoch o majiteľovi 07.01.1994 Type Internal Letter
pokyn na zápis zmeny v údajoch o majiteľovi 07.01.1994 Type Internal Letter
pokyn na zápis zmeny v údajoch o majiteľovi 07.01.1994 Type Internal Letter
pokyn na zápis zmeny v údajoch o majiteľovi 07.01.1994 Type Internal Letter
Doklad 14.03.1994 Type Delivered
Doklad 14.03.1994 Type Delivered
17 Poplatok za zápis zmeny zástupcu 29.03.1994 Type Payment
pokyn na zápis zmeny v údajoch o majiteľovi 06.06.1994 Type Internal Letter
dodatok k osvedčeniu OZ 25.10.1994 Type Sent document
Žiadosť o prevod/prechod prihlasovateľa/majiteľa 05.02.1996 Type Delivered
15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 05.03.1996 Type Payment
Urgencia 02.05.1997 Type Delivered
pokyn na zápis prevodu 15.06.1997 Type Internal Letter
17 Poplatok za zápis zmeny zástupcu 17.06.1997 Type Payment
dodatok k osvedčeniu OZ 23.10.1997 Type Sent document
Žiadosť o prevod/prechod prihlasovateľa/majiteľa 21.07.2000 Type Delivered
Žiadosť o prevod/prechod prihlasovateľa/majiteľa 21.07.2000 Type Delivered
pokyn na zápis prevodu 15.12.2000 Type Internal Letter
pokyn na zápis prevodu 15.12.2000 Type Internal Letter
dodatok k osvedčeniu OZ 02.02.2001 Type Sent document
Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 20.01.2003 Type Delivered
16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 27.01.2003 Type Payment
odstránenie nedostatkov žiadosti o zmenu mena/adresy 13.03.2003 Type Sent document
Žiadosť o obnovu individuálnej OZ -FAX 28.03.2003 Type Delivered
Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 31.03.2003 Type Delivered
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 02.04.2003 Type Payment
Plná moc 08.04.2003 Type Delivered
Žiadosť o 1. predĺženie lehoty 14.05.2003 Type Delivered
Plná moc 11.07.2003 Type Delivered
dodatok k osvedčeniu OZ 27.08.2003 Type Sent document
dodatok k osvedčeniu OZ 27.08.2003 Type Sent document
Žiadosť o prevod/prechod prihlasovateľa/majiteľa 25.01.2008 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
Doklad o prevode 25.01.2008 Type Delivered
Plná moc 25.01.2008 Type Delivered
Žiadosť o zápis zmeny zástupcu do registra 25.01.2008 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 31.01.2008 Type Payment
17 Poplatok za zápis zmeny zástupcu 31.01.2008 Type Payment
dodatok k osvedčeniu OZ 07.03.2008 Type Sent document
rozhodnutie o vrátení poplatku (nebol povinný) 10.03.2008 Type Sent document
vnútrospisový list 19.03.2008 Type Internal Letter
Plná moc 07.04.2008 Type Delivered
Žiadosť o prevod/prechod prihlasovateľa/majiteľa 07.04.2008 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
Doklad o prevode/prechode 07.04.2008 Type Delivered
15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 11.04.2008 Type Payment
dodatok k osvedčeniu OZ 05.05.2008 Type Sent document
Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 19.03.2013 Type Delivered
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 22.03.2013 Type Payment
dodatok k osvedčeniu OZ 07.05.2013 Type Sent document
Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 02.08.2022 Type Delivered
Žiadosť o zápis zmeny sídla/adresy 15.11.2022 Type Delivered
Plná moc 15.11.2022 Type Delivered
Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 15.11.2022 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
Plná moc 15.11.2022 Type Delivered
Potvrdenie o podaní 16.11.2022 Type Sent document
Potvrdenie o podaní 16.11.2022 Type Sent document
dodatok k osvedčeniu OZ 29.11.2022 Type Sent document
dodatok k osvedčeniu OZ 13.12.2022 Type Sent document
POZ 46965
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
0 Prevod majiteľa Dr Pepper / Seven - Up Corporation, spol. zriadená podľa zákonov štátu Delaware
1 Prevod majiteľa 15.12.2000 ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN, Patentová, známková a právna kancelária, v. o. s. ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN, Patentová, známková a právna kancelária, v. o. s.
ŽOVICOVÁ - ŽOVIC, Patentová, známková a právna kancelária, Žovicová Viera, Mgr. DP Beverages Limited, spol. zriadená podľa zákonov štátu Írska
CANADA DRY CORPORATION LIMITED, a company incorporated under the laws of Republic of Ireland
2 Prevod majiteľa 15.12.2000 Cadbury Schweppes International Beverages Limited CANADA DRY CORPORATION LIMITED, a company incorporated under the laws of Republic of Ireland
3 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 24.07.2003 Cadbury Schweppes International Beverages Limited Cadbury Schweppes International Beverages Limited
4 Prevod majiteľa 25.02.2008 Cadbury Ireland Limited Cadbury Schweppes International Beverages Limited
5 Zápis alebo zmena zástupcu 25.02.2008 Bušová Eva, JUDr., Advokátska kancelária Bušová, Ursínyová, Bušo ŽOVICOVÁ - ŽOVIC, Patentová, známková a právna kancelária, Žovicová Viera, Mgr.
6 Prevod majiteľa 17.04.2008 Dr Pepper/Seven Up, Inc. a Delaware corporation Cadbury Ireland Limited
7 Zápis alebo zmena zástupcu 17.04.2008 Bušová Eva, JUDr., Advokátska kancelária Bušová, Ursínyová, Bušo Bušová Eva, JUDr., Advokátska kancelária Bušová, Ursínyová, Bušo
9 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 28.11.2022 Dr Pepper/Seven Up, Inc. a Delaware corporation Dr Pepper/Seven Up, Inc. a Delaware corporation
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku