Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
POZ 465-2021
(111)  Trademark Number   
(151)  Registration Date   
   The date of Commencement of the Period Relevant for the Use of the TM   
(156)  Trademark Renewal Date   
(210)  Application Number  465-2021 
(220)  Application Date  17.02.2021 
(310)  Priority Number   
(320)  Priority Date   
(330)  Country or Authority of Priority   
(442)  Date of Making Application Available to the Public  24.03.2021 
(450)  Publication of Registration Date   
(511)  International Classification of Goods and Services  29, 31, 32, 35 
(511)  List of Classified Goods and Services  29 - Konzervované, mrazené, sušené a varené ovocie; ovocné rôsoly, džemy, kompóty; potravinárske oleje a tuky.
31 - Čerstvé ovocie.
32 - Nealkoholické nápoje; nealkoholické ovocné nápoje; ovocné džúsy; sirupy a iné nealkoholické prípravky na výrobu nápojov.
35 - Reklama; obchodný manažment, obchodná organizácia a obchodná administratíva; kancelárske práce. 
(531)  International Classification of Figurative Elements   
(540)  Trademark  Čučky 
(550)  Kind of Trademark  slovná 
(571)  Description of Trademark   
(551)  Collective Trademark Data  individuálna  
(551)  Persons authorised to use Collective TM   
   Changes in Agreement on the Use of Collective TM   
(591)  Claimed Color(s)   
(731/732)  Applicant(s) or Proprietor(s)  MuVi Trade, s.r.o.; Pitelová 161, 966 11 Pitelová; SK 
(740)  Attorney(s)  Mgr. Martina Koková, advokátka; Pod Donátom 5, 965 01 Žiar nad Hronom 1; SK 
(800)  International Registration Number   
(800)  International Registration Date   
(800)  Country of International Trademark Registration   
   Procedural Status  v konaní - zverejnená prihláška 
   Legal Status   
   Partial Transfer of Trademark   
   Termination of Trademark   
   Cancellation of Trademark, Declaration of Trademark Invalidity, Revocation of Trademark   
   Partial Cancellation, Revocation/ Declaration of Invalidity in respect of some of the goods and services   
   Lien on Trademark  No 
   Trademark Validity minimum until   
   Reason for Trademark Expiration/Termination of Proceedings   
 
  Publication 
S/N Title Date Official Gazette Nr. Publication Code
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 24.03.2021 06/2021 BA3M
 
POZ 465-2021
S/N Fee Title Date Year Fee

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

POZ 465-2021
S/N Item Name Date Type Document
1 Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 17.02.2021 Type Delivered
1a Sprievodný list 17.02.2021 Type Delivered
1b Osvedčovacia doložka 17.02.2021 Type Delivered
1c Plná moc 17.02.2021 Type Delivered
1d Osvedčovacia doložka 17.02.2021 Type Delivered
2 Potvrdenie o podaní 18.02.2021 Type Delivered
3 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 02.03.2021 Type Payment
4 výsledok rešerše 03.03.2021 Type Internal Letter
5 Oznámenie o podaní zhodnej prihlášky 03.03.2021 Type Sent document
6 pokyn na zverejnenie POZ 03.03.2021 Type Internal Letter
7 Námietky proti zápisu označenia do registra ochranných známok 08.04.2021 Type Delivered
7a Osvedčovacia doložka 08.04.2021 Type Delivered
7b Plná moc 08.04.2021 Type Delivered
7c Odôvodnenie námietok 08.04.2021 Type Delivered
8 vyžiadanie poplatku za podanie námietok 15.04.2021 Type Sent document
9 25 Poplatok za podanie námietok proti zápisu označenia 20.04.2021 Type Payment
POZ 465-2021
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku