Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 461-2018
(111)  Číslo ochrannej známky  248946 
(151)  Dátum zápisu  18.01.2019 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  461-2018 
(220)  Dátum podania prihlášky  27.02.2018 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  01.10.2018 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  01.03.2019 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  03, 04, 05, 08, 09, 11, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 39, 41, 43 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  03 - Kozmetické prípravky; toaletné prípravky; kozmetické prípravky na starostlivosť o pleť; fytokozmetické prípravky; šampóny; vlasové kondicionéry; mydlá; mydielka; dezodoračné mydlá; kozmetické pleťové vody; obrúsky napustené pleťovými vodami; čistiace toaletné mlieka; skrášľovacie masky (kozmetické prípravky); kozmetické krémy; bieliace krémy na pokožku; oleje na kozmetické použitie; čistiace prípravky; odličovacie prípravky; toaletné vody; vata na kozmetické použitie; esenciálne (éterické) oleje; tuky na kozmetické použitie; soli do kúpeľa nie na lekárske použitie; kozmetické prípravky do kúpeľa; masážne gély (nie na lekárske použitie); balzamy (nie na lekárske použitie); osviežovače vzduchu; voňavé zmesi (potpourris).
04 - Sviečky (na svietenie); nočné lampičky (sviečky); sviečky na vianočné stromčeky; včelí vosk.
05 - Vitamínové prípravky; liečivé nápoje; liečivé čaje; liečivé rastliny; posilňujúce prípravky (toniká); diétne nápoje na lekárske použitie; výživové vlákniny; potraviny pre dojčatá; potraviny pre batoľatá; čuchacie soli; prípravky do kúpeľa na lekárske použitie; liečivé kúpeľové soli; soli do minerálnych kúpeľov; morská voda do kúpeľa na lekárske použitie; terapeutické prípravky do kúpeľa; soli minerálnych vôd; termálne vody; výživové prípravky s liečivými účinkami na terapeutické a lekárske použitie; včelia materská kašička (výživový doplnok); propolisové výživové doplnky; enzýmové výživové doplnky; lecitínové výživové doplnky; proteínové výživové doplnky; dezinfekčné prípravky; fytoterapeutické prípravky na lekárske použitie.
08 - Jedálenské príbory (nože, vidličky a lyžice); detské príbory; plastové príbory; strieborné príbory (nože, vidličky a lyžice); nožnice; vreckové nožíky; nože na ovocie; sekáčiky a nože na mäso a zeleninu; nožiarsky tovar; ostriace nástroje; otvárače na konzervy (nie elektrické); nástroje na rezanie, sekanie, krájanie (ručné náradie); klieštiky; škrabky (ručné nástroje); krájače syrov (neelektrické); krájače na pizzu (neelektrické); krájače vajec (neelektrické); mlynčeky na mäso (ručné nástroje).
09 - Hudobné mincové automaty; mincové mechanizmy; váhy; prístroje a nástroje na váženie; žetónové mechanizmy; elektronické publikácie (sťahovateľné); sťahovateľné obrazové súbory; sťahovateľné hudobné súbory; počítačové softvérové aplikácie (sťahovateľné); digitálne tabule; elektronické informačné tabule; neónové reklamy; svetelné tabule; digitálne fotorámiky; kryty na smartfóny; puzdrá na smartfóny; batérie do elektronických cigariet; dekoratívne magnety; kuchynské časovače (presýpacie hodiny); slnečné clony na prilby; magnetické identifikačné karty; kreslené filmy; exponované kinematografické filmy; diapozitívy (fotografia); elektronické diáre; elektronické vreckové slovníky; puzdrá na okuliare; okuliare; 3D okuliare; reflexné vesty; záchranné vesty; chrániče hlavy na športovanie.
11 - Zapaľovače; lampáše; dekoračné svetelné reťaze; lampy; olejové lampy; elektrické čokoládové fontány; zariadenia na osvieženie vzduchu; zariadenie na filtrovanie vzduchu; klimatizačné zariadenia; prístroje na chladenie vzduchu; teplovzdušné zariadenia; chladiarne; svietidlá na bicykle; ohrievače vody; rúry na pečenie; pražiace stroje; elektrické formy na pečenie oblátok; teplovzdušné rúry; varné prístroje a zariadenia; ozdobné fontány; elektrické vínotéky.
14 - Klenoty; medaily; medailóny (klenotnícke výrobky); amulety (klenotnícke výrobky); škatuľky, schránky z drahých kovov; šperkovnice; krabičky na šperky; prívesky na kľúče; hodiny; hodinky; náramkové hodinky; elektrické hodiny a hodinky; mince; retiazky z drahých kovov (klenotnícke výrobky); prívesky (klenotnícke výrobky); brošne (klenotnícke výrobky); náramky (klenotnícke výrobky); retiazky (klenotnícke výrobky); náhrdelníky (klenotnícke výrobky); prstene (klenotnícke výrobky); náušnice (klenotnícke výrobky); spony na kravaty; manžetové gombíky; umelecké diela z drahých kovov; šperky zo slonoviny; jantárové šperky; gagátové ozdoby; klenoty, šperky z emailovanej keramiky; drahé kamene; štras (brúsené olovnaté sklo).
16 - Papierové servítky; papierové obrúsky (prestieranie); stolové prestieranie z papiera; papierové alebo lepenkové obaly na fľaše; papierové alebo plastové vrecká a tašky na balenie; papierové alebo plastové absorpčné hárky alebo fólie na balenie potravín; papierové kornúty; strieborný papier; baliaci papier; ozdobné papierové mašle iné ako do vlasov alebo stužkárska galantéria; papierové podložky pod poháre; papierové alebo lepenkové krabice; pohľadnice; blahoprajné pohľadnice; prospekty; oznámenia (papiernický tovar); tlačené publikácie; plagáty; letáky; brožúry; knihy; záložky do kníh; katalógy; komiksy; mapy; noviny; časopisy (periodiká); kalendáre; ročenky; periodiká; nákupné karty (nie na hranie); tlačené poukážky; tlačivá (formuláre); fotografie (tlačoviny); papierové alebo lepenkové pútače; časové rozvrhy (tlačoviny); reklamné tabule z papiera, kartónu alebo lepenky; šablóny na kreslenie a maľovanie; obrazy (maľby) zarámované alebo nezarámované; grafické zobrazenia; emblémy (papierové pečate); obaly na doklady; zoraďovače (kancelárske potreby); obálky (papiernický tovar); písacie potreby; perá (kancelárske potreby); písacie súpravy (papiernický tovar); papiernický tovar; papierové vreckovky; papierové alebo plastové vrecká na odpadky; lepidlá na kancelárske použitie alebo pre domácnosť; samolepky pre domácnosť a na kancelárske použitie; samolepky (papiernický tovar); papierové alebo lepenkové etikety; stojany na perá a ceruzky; papierové zástavy; papierové stolové vlajky; odličovacie papierové obrúsky; papierové utierky; toaletný papier.
18 - Peňaženky; kabelky; tašky; puzdrá na kľúče; puzdrá na vizitky; plážové tašky; športové tašky; plecniaky; turistické plecniaky; cestovné kufre; cestovné kolieskové kufre; kufrík na toaletné potreby (prázdny); cestovné tašky; kožené cestovné tašky (kožená galantéria); tašky na kolieskach; nákupné tašky; kožené alebo kožou potiahnuté puzdrá; obaly na kreditné karty (náprsné tašky); cestovné obaly na odevy; menovky na batožinu; dáždniky; slnečníky; kožušiny; koža (surovina alebo polotovar); kožené šnúrky; poľovnícke tašky (torby); postroje pre zvieratá; kožené vôdzky.
20 - Drevené obaly na fľaše; prepravky na fľaše; plastové ozdoby na potraviny; vejáre; nábytok; pulty; vitríny (nábytok); vystavovacie stojany; príborníky; pojazdné servírovacie stolíky; stojany na taniere; zrkadlá; dekoratívne zvonkohry; reklamné nafukovacie predmety; vankúše; vývesné štíty z dreva alebo plastov; drevené, voskové, sadrové alebo plastové figuríny; umelecké diela z dreva, vosku, sadry alebo plastov; paravány, zásteny (nábytok); prútený alebo košikársky tovar.
21 - Poháre, šálky, hrnčeky na pitie; podnosy (tácne); cukorničky; koreničky; soľničky; súpravy karáf na olej a ocot; svietniky (poháriky); čajníky; taniere; kávové súpravy (stolový riad); čajové súpravy (stolový riad); čajové naparovacie sitká; kuchynský riad (okrem príborov); sklené nádoby; vázy; pivové poháre; demižóny; kanvičky; karafy; džbány; krčahy; fľaše; chladiace nádoby (kuchynské potreby); vedierka na ľad; servírovacie kliešte na ľad; servírovacie naberačky; kuchynské mažiare; koktailové tyčinky; slamky na pitie; naberačky na zmrzlinu; luskáče na orechy; poháre na ovocie; hrnce, hrnčeky; tanieriky pod šálky; stojany na obrúsky; krúžky na obrúsky; šálky; kávové filtre (nie elektrické); tanieriky pod fľaše (nie papierové, nie textilné); kvetináče; papierové podnosy pre domácnosť; pokladničky; formy na prípravu jedál; formy na zákusky a koláče; dózy na čaj; schránky na keksy; kuchynské mlynčeky, nie elektrické; otvárače na fľaše (elektrické aj neelektrické); porcelánové, keramické, kameninové alebo sklenené umelecké predmety; svietniky; koše pre domácnosť.
24 - Textilné obrúsky na stolovanie; obrusy (okrem papierových); stolová bielizeň (nie papierová); textilné podložky pod poháre alebo taniere (prestieranie); textilné prestieranie na stolovanie; textilné uteráky; textilné vreckovky; textilné uteráky na tvár; textílie; posteľné pokrývky; prešívané posteľné pokrývky; obliečky na matrace; cestovné deky; textilné alebo plastové zástavy; textilné alebo plastové vlajočky; bytový textil; obliečky na vankúše; ozdobné obliečky na vankúše; textilné alebo plastové závesy; textilné podložky na prebaľovanie; spacie vaky; textilné odličovacie obrúsky; textilné alebo plastové sprchové závesy; kúpeľňové textílie (okrem oblečenia); plachty.
25 - Odevy; obuv; pokrývky hlavy.
28 - Balóny na hranie; lopty na hranie; konfety; drobné darčeky alebo žartovné predmety rozdávané hosťom pri večierkoch; papierové čiapky na spoločenské zábavy; spoločenské hry; hračky; mäkké hračky; plyšové hračky; hlavolamy (puzzle); hracie karty; kaleidoskopy; hojdačky; hojdacie kone; stolové hry; stroje na telesné cvičenia; siete (športové potreby); stoly na stolový futbal; biliardové stoly; hracie karty; dáma (hra); kocky (hra); šachovnice; šachové hry; hracie automaty uvádzané do činnosti vhodením mince; hracie automaty; žetóny na hazardné hry; hračkárske modely; skejtbordy; chrániče na kolená (športový tovar); hracie deky pre batoľatá; trampolíny; šmykľavky (na hry); zariadenia lunaparkov; umelé vianočné stromčeky; ozdoby na vianočné stromčeky (okrem osvetľovacích telies a cukroviniek).
29 - Mliečne výrobky; mlieko; sušené mlieko; náhradky mlieka; mandľové mlieko; arašidové mlieko; kokosové mlieko; mliečne koktaily; smotana (mliečne výrobky); šľahačka; jogurt; mliečne nápoje (s vysokým obsahom mlieka); vajcia; sušené vajcia; plátky sušeného ovocia; ovocie naložené v alkohole; ovocné šaláty; ovocné rôsoly; ovocná dreň; mrazené ovocie; ovocné chuťovky; džemy; marmelády; potravinárska želatína; kompóty; ovocné aranžmány na priamu konzumáciu; kandizované orechy; ochutené orechy; spracované lieskové orechy; mleté mandle; spracované arašidy; spracované škrupinové ovocie; sušený kokos; zeleninové šaláty; nakladaná zelenina; sušená zelenina; lúpané semená; solené potraviny; maslo; polievky; koncentrované vývary; mäso; ryby (neživé).
30 - Cukrárske výrobky; zákusky, koláče; plnené koláče; torty; cukrovinky; anglický krém; penové zákusky (cukrovinky); mandľové cukrovinky; arašidové cukrovinky; perníky, medovníky; sušienky, keksy; čajové pečivo (jemné pečivo); jemné pečivárske výrobky; káva; čaj; čokoláda; kakao; kávové náhradky; mliečne čokoládové nápoje; mliečne kávové nápoje; mliečne kakaové nápoje; cestá na zákusky; cestá na koláče; mandľové cesto; pudingy; mliečny karamel (dulce de leche); oblátky; jedlý papier; príchute do zákuskov a koláčov (okrem esenciálnych olejov); cukrárske aromatické prísady (okrem esenciálnych olejov); palacinky; polevy na zákusky s vysokým leskom; polevy na koláče; šerbety (zmrzlinové nápoje); zmrzliny; prášky na výrobu zmrzlín; cukrovinkové cukrárske ozdoby; čokoládové cukrárske ozdoby; ozdobné cukrárske posýpky; čokoláda; marcipán; fondán (cukrovinky); cukrovinky na zdobenie vianočných stromčekov; čokoládové peny; čokoládové nátierky; čokoládovo-orieškové nátierky; ovocné omáčky; mandľové pusinky (jemné pečivo); slané pečivo (krekery); syrové pagáče; oškvarkové pagáče; cukríky; karamelky (cukríky); pralinky; orechy v čokoláde; ovocné želé (cukrovinky); tyčinky so sladkým drievkom (cukrovinky); cereálne tyčinky; obilninové chuťovky; ryžové koláče; quiches (slaný koláč); kávové príchute; mleté orechy; rastlinné prípravky (kávové náhradky); aromatické prípravky do potravín; vanilkové príchute; vanilín (vanilková náhradka); chuťové prísady; zahusťovacie prípravky na varenie; koreniny; kandis (na povrch cukroviniek); prírodné sladidlá; stužovače šľahačky; cukor; med; melasový sirup; slad (potraviny); múka; hotové jedlá pripravené prevažne z múky; pizza; ľad do nápojov.
31 - Čerstvé ovocie; čerstvá zelenina; sušené rastliny na dekoráciu; sušené kvety (na dekoráciu); čerstvé záhradné bylinky; živé kvety; citrusové ovocie; škrupinové ovocie; mandle (ovocie); čerstvé arašidy; čerstvé lieskové orechy; nespracovaná ryža; čerstvé slede, lososy, sardinky, tuniaky a sardely; jedlý hmyz (živý); čerstvé šampiňóny; čerstvé gaštany; slad na výrobu piva a liehovín.
32 - Nealkoholické nápoje; vody (nápoje); minerálne vody (nápoje); stolové vody; sýtené vody; sódová voda (sifón); sóda; prípravky na výrobu sýtenej vody; lítiová voda; nealkoholické ovocné nápoje; ovocné džúsy; ovocné nektáre; nealkoholické koktaily; mixované ovocné alebo zeleninové nápoje; mušty; hroznový mušt (nekvasený); nealkoholický jablkový mušt; nealkoholické nápoje s čajovou príchuťou; proteínové nápoje pre športovcov; izotonické nápoje; pivo; pivové koktaily; šerbety (nápoje); zeleninové džúsy (nápoje); prášky na prípravu šumivých nápojov; sirupy na výrobu nápojov; sirupy na výrobu limonád; limonády; príchute na výrobu nápojov; prípravky na výrobu nápojov.
33 - Alkoholické nápoje okrem piva; liehoviny; liehové esencie; destilované nápoje; alkoholické nápoje s ovocím; alkoholické nápoje z ryže; víno; likéry; džin; medovina; whisky; brandy; rum; vodka.
35 - Maloobchodné služby s kozmetickými prípravkami, s toaletnými prípravkami, so šampónmi, s mydlami, s mydielkami, s kozmetickými krémami, s odličovacími prípravkami, s toaletnými vodami, s kozmetickými prípravkami do kúpeľa, s osviežovačmi vzduchu, so sviečkami (na svietenie), s nočnými lampičkami (sviečky), so sviečkami na vianočné stromčeky, s vitamínovými prípravkami, s liečivými nápojmi, s liečivými čajmi, s liečivými rastlinami, s diétnymi nápojmi na lekárske použitie, s výživovými vlákninami, s potravinami pre dojčatá, s potravinami pre batoľatá, s čuchacími soľami, s výživovými prípravkami s liečivými účinkami na terapeutické a lekárske použitie, s jedálenskými príbormi (nože, vidličky a lyžice), s detskými príbormi, s plastovými príbormi, s nožnicami, s nožiarskymi tovarmi, s nástrojmi na rezanie, sekanie, krájanie (ručné náradie), s hudobnými mincovými automatmi, s váhami, s prístrojmi a nástrojmi na váženie, so žetónovými mechanizmami, s elektronickými publikáciami (sťahovateľné), so sťahovateľnými obrazovými súbormi, so sťahovateľnými hudobnými súbormi, s počítačovými softvérovými aplikáciami (sťahovateľné), so slnečnými okuliarmi, s puzdrami na okuliare, s digitálnymi tabuľami, elektronickými informačnými tabuľami, s neónovými reklamami, so svetelnými tabuľami, s digitálnymi fotorámikmi, s krytmi na smartfóny, s puzdrami na smartfóny, s batériami do elektronických cigariet, s dekoratívnymi magnetmi, s kuchynskými časovačmi (presýpacie hodiny), s elektronickými diármi, so zapaľovačmi, s lampášmi, s dekoračnými svetelnými reťazcami, s lampami, s elektrickými čokoládovými fontánami, so zariadeniami na osvieženie vzduchu, s teplovzdušnými zariadeniami, s pražiacimi strojmi, s elektrickými formami na pečenie oblátok, s teplovzdušnými rúrami, s varnými prístrojmi a zariadeniami, s ozdobnými fontánami, s elektrickými vinotékami, s klenotmi, s medailami, s medailónmi (klenotnícke výrobky), s amuletmi (klenotnícke výrobky), so škatuľkami, so schránkami z drahých kovov, so šperkovnicami, s krabičkami na šperky, s príveskami na kľúče, s hodinami, s hodinkami, s náramkovými hodinkami, s elektrickými hodinami a hodinkami, s mincami, s retiazkami z drahých kovov (klenotnícke výrobky), s príveskami (klenotnícke výrobky), s brošňami (klenotnícke výrobky), s náramkami (klenotnícke výrobky), s retiazkami (klenotnícke výrobky), s náhrdelníkmi (klenotnícke výrobky), s prsteňmi (klenotnícke výrobky), s náušnicami (klenotnícke výrobky), so sponami na kravaty, s manžetovými gombíkmi, s umeleckými dielami z drahých kovov, so šperkami zo slonoviny, s jantárovými šperkami, s gagátovými ozdobami, s klenotmi, so šperkami z emailovanej keramiky, s drahými kameňmi, so štrasmi (brúsené olovnaté sklo), s papierovými servítkami, s papierovými obrúskami (prestieranie), so stolovými prestieraniami z papiera, s papierovými alebo lepenkovými obalmi na fľaše, s papierovými alebo plastovými vreckami a taškami na balenie, s papierovými alebo plastovými absorpčnými hárkami alebo fóliami na balenie potravín, s papierovými kornútmi, so striebornými papiermi, s baliacimi papiermi, s ozdobnými papierovými mašľami inými ako do vlasov alebo stužkárskou galantériou, s papierovými podložkami pod poháre, s papierovými alebo lepenkovými krabicami, s pohľadnicami, s blahoprajnými pohľadnicami, s prospektmi, s oznámeniami (papiernický tovar), s tlačenými publikáciami, s plagátmi, s letákmi, s brožúrami, s knihami, so záložkami do kníh, s katalógmi, s komiksami, s mapami, s novinami, s časopismi (periodiká), s kalendármi, s ročenkami, s periodikami, s nákupnými kartami (nie na hranie), s tlačenými poukážkami, s peňaženkami, s kabelkami, s taškami, s puzdrami na kľúče, s puzdrami na vizitky, s plážovými taškami, so športovými taškami, s plecniakmi, s turistickými plecniakmi, s cestovnými kuframi, s cestovnými taškami, s koženými cestovnými taškami (kožená galantéria), s taškami na kolieskach, s nákupnými taškami, s koženými alebo kožou potiahnutými puzdrami, s obalmi na kreditné karty (náprsné tašky), s dáždnikmi, so slnečníkmi, s drevenými obalmi na fľaše, s prepravkami na fľaše, s plastovými ozdobami na potraviny, s vejármi, s nábytkami, s pultmi, s vitrínami (nábytok), s vystavovacími stojanmi, s príborníkmi, s pojazdnými servírovacími stolíkmi, so stojanmi na taniere, so zrkadlami, s dekoratívnymi zvonkohrami, s reklamnými nafukovacími predmetmi, s vankúšmi, s vývesnými štítmi z dreva alebo plastov, s drevenými, voskovými, sadrovými alebo plastovými figurínami, s umeleckými dielami z dreva, vosku, sadry alebo plastov, s paravánmi, so zástenami (nábytok), s prútenými alebo košikárskymi tovarmi, s pohármi, so šálkami, s hrnčekmi na pitie, s podnosmi (tácne), s cukorničkami, s koreničkami, so soľničkami, so súpravami karáf na olej a ocot, so svietnikmi (poháriky), s čajníkmi, s taniermi, s kávovými súpravami (stolový riad), s čajovými súpravami (stolový riad), s čajovými naparovacími sitkami, s kuchynskými riadmi (okrem príborov), so sklenenými nádobami, s vázami, s pivovými pohármi, s demižónmi, s kanvičkami, s karafami, so džbánmi, s krčahmi, s fľašami, s chladiacimi nádobami (kuchynské potreby), s vedierkami na ľad, so servírovacími kliešťami na ľad, so servírovacími naberačkami, s kuchynskými mažiarmi, s koktailovými tyčinkami, so slamkami na pitie, s naberačkami na zmrzlinu, s luskáčmi na orechy, s pohármi na ovocie, s hrncami, s hrnčekmi, s tanierikmi pod šálky, so stojanmi na obrúsky, s krúžkami na obrúsky, so šálkami, s kávovými filtrami (nie elektrické), tanierikmi pod fľaše (nie papierové, nie textilné), s kvetináčmi, s papierovými podnosmi pre domácnosť, s pokladničkami, s formami na prípravu jedál, s formami na zákusky a koláče, s dózami na čaj, so schránkami na keksy, s kuchynskými mlynčekmi (nie elektrické), s otváračmi na fľaše (elektrické aj neelektrické), s porcelánovými, keramickými, kameninovými alebo sklenenými umeleckými predmetmi, so svietnikmi, s košmi pre domácnosť, s textilnými obrúskami na stolovanie, s obrusmi (okrem papierových), so stolovými bielizňami (nie papierové), s textilnými podložkami pod poháre alebo taniermi (prestieranie), s textilnými prestieraniami na stolovanie, s textilnými uterákmi, s textilnými vreckovkami, s textilnými uterákmi na tvár, s textíliami, s posteľnými pokrývkami, s prešívanými posteľnými pokrývkami, s obliečkami na matrace, s cestovnými dekami, s textilnými alebo plastovými zástavami, s textilnými alebo plastovými vlajočkami, s bytovými textilmi, s obliečkami na vankúše, s ozdobnými obliečkami na vankúše, s textilnými alebo plastovými závesmi, s textilnými podložkami na prebaľovanie, so spacími vakmi, s textilnými odličovacími obrúskami, s textilnými alebo plastovými sprchovými závesmi, s kúpeľňovými textíliami (okrem oblečenia), s plachtami, s odevmi, s obuvami, s pokrývkami hlavy, s balónmi na hranie, s loptami na hranie, s konfetami, s drobnými darčekmi alebo žartovnými predmetmi rozdávanými hosťom pri večierkoch, s papierovými čiapky na spoločenské zábavy, so spoločenskými hrami, s hračkami, s mäkkými hračkami, s plyšovými hračkami, s hlavolamami (puzzle), s hracími kartami, s kaleidoskopmi, s hojdačkami, s hojdacími koňmi, so stolovými hrami, so strojmi na telesné cvičenia, so sieťami (športové potreby), so stolmi na stolový futbal, s biliardovými stolmi, s hracími kartami, s dámami (hra), s kockami (hra), so šachovnicami, so šachovými hrami, s hracími automatmi uvádzanými do činnosti vhodením mince, s hracími automatmi, so žetónmi na hazardné hry, s hračkárskymi modelmi, so skejtbordmi, s chráničmi na kolená (športový tovar), s hracími dekami pre batoľatá, s trampolínami, so šmykľavkami (na hry), so zariadeniami lunaparkov, s umelými vianočnými stromčekmi, s ozdobami na vianočné stromčeky (okrem osvetľovacích telies a cukroviniek), s mliečnymi výrobkami, s mliekami, so sušenými mliekami, s náhradkami mliek, s mandľovými mliekami, s arašidovými mliekami, s kokosovými mliekami, s mliečnymi koktailmi, so smotanami (mliečne výrobky), so šľahačkami, s jogurtmi, s mliečnymi nápojmi (s vysokým obsahom mlieka), s vajcami, so sušenými vajcami, s plátkami sušeného ovocia, s ovociami naloženými v alkohole, s ovocnými šalátmi, s ovocnými rôsolmi, s ovocnými dreňami, s mrazenými ovociami, s ovocnými chuťovkami, s džemami, s marmeládami, s potravinárskymi želatínami, s kompótmi, s ovocnými aranžmánmi na priamu konzumáciu, s kandizovanými orechmi, s ochutenými orechmi, so spracovanými lieskovými orechmi, s mletými mandľami, so spracovanými arašidmi, so spracovanými škrupinovými ovociami, so sušenými kokosmi, so zeleninovými šalátmi, s nakladanými zeleninami, so sušenými zeleninami, s lúpanými semenami, so solenými potravinami, s maslami, s polievkami, s koncentrovanými vývarmi, s mäsami, s rybami (neživé), s cukrárenskými výrobky, so zákuskami, s koláčmi, s plnenými koláčmi, s tortami, s cukrovinkami, s anglickými, krémami, s penovými zákuskami (cukrovinky), s mandľovými cukrovinkami, s arašidovými cukrovinkami, s perníkmi, s medovníkmi, so sušienkami, s keksami, s čajovými pečivami (jemné pečivo), s jemnými pečivárskymi výrobkami, s kávami, s čajmi, s čokoládami, s kakaami, s kávovými náhradkami, s mliečnymi čokoládovými nápojmi, s mliečnymi kávovými nápojmi, s mliečnymi kakaovými nápojmi, s cestami na zákusky, s cestami na koláče, s mandľovými cestami, s pudingmi, s mliečnymi karamelmi (dulce de leche), s oblátkami, s jedlými papiermi, s príchuťami do zákuskov a koláčov (okrem esenciálnych olejov), s cukrárskymi aromatickými prísadami (okrem esenciálnych olejov), s palacinkami, s polevami na zákusky s vysokým leskom, s polevami na koláče, so šerbetami (zmrzlinové nápoje), so zmrzlinami, s práškami na výrobu zmrzlín, s cukrovinkovými cukrárskymi ozdobami, s čokoládovými cukrárskymi ozdobami, s ozdobnými cukrárskymi posýpkami, s čokoládami, s marcipánmi, s fondánmi (cukrovinky), s cukrovinkami na zdobenie vianočných stromčekov, s čokoládovými penami, s čokoládovými nátierkami, s čokoládovo orieškovými nátierkami, s ovocnými omáčkami, s mandľovými pusinkami (jemné pečivo), so slanými pečivami (krekery), so syrovými pagáčmi, s oškvarkovými pagáčmi, s cukríkmi, s karamelkami (cukríky), s pralinkami, s orechami v čokoláde, s ovocnými želé (cukrovinky), s tyčinkami so sladkým drievkom (cukrovinky), s cereálnymi tyčinkami, s obilninovými chuťovkami, s ryžovými koláčmi, s quiches (slaný koláč), s kávovými príchuťami, s mletými orechmi, s rastlinnými prípravkami (kávové náhradky), s aromatickými prípravkami do potravín, s vanilkami (príchuť), s vanilkovými príchuťami, s vanilínmi (vanilková náhradka), s chuťovými prísadami, so zahusťovacími prípravkami na varenie, s koreninami, s kandismi (na povrch cukroviniek), s prírodnými sladidlami, so stužovačmi šľahačky, s cukrami, s medmi, s melasovými sirupmi, so sladmi (potraviny), s múkami, s hotovými jedlami pripravenými prevažne z múky, s pizzami, s ľadmi do nápojov, s čerstvými ovociami, s čerstvými zeleninami, so sušenými rastlinami na dekoráciu, so sušenými kvetmi (na dekoráciu), s čerstvými záhradnými bylinkami, so živými kvetmi, s citrusovými ovociami, so škrupinovými ovociami, s mandľami (ovocie), s čerstvými arašidmi, s čerstvými lieskovými orechmi, s nespracovanými ryžami, s čerstvými sleďmi, s lososmi, so sardinkami, s tuniakmi a sardelami, s jedlými hmyzmi (živý), s čerstvými šampiňónmi, s čerstvými gaštanmi, so sladmi na výrobu piva a liehovín, s nealkoholickými nápojmi, s vodami (nápojmi), s minerálnymi vodami (nápoje), so stolovými vodami, so sýtenými vodami, so sódovými vodami (sifónmi), so sódami, s prípravkami na výrobu sýtenej vody, s lítiovými vodami, s nealkoholickými ovocnými nápojmi, s ovocnými džúsmi, s ovocnými nektármi, s nealkoholickými koktailmi, s mixovanými ovocnými alebo zeleninovými nápojmi, s muštmi, s hroznovými muštmi (nekvasený), s nealkoholickými jablkovými muštmi, s nealkoholickými nápojmi s čajovou príchuťou, s proteínovými nápojmi pre športovcov, s izotonickými nápojmi, s pivami, s pivovými koktailmi, so šerbetami (nápoje), so zeleninovými džúsmi (nápoje), s práškami na prípravu šumivých nápojov, so sirupmi na výrobu nápojov, so sirupmi na výrobu limonád, s limonádami, s príchuťami na výrobu nápojov, s prípravkami na výrobu nápojov, s alkoholickými nápojmi okrem piva, s liehovinami, s liehovými esenciami, s destilovanými nápojmi, s alkoholickými nápojmi s ovocím, s alkoholickými nápojmi z ryže, s vínami, s likérmi, s džinmi, s medovinami, s whisky, s brandy, s rumami, s vodkami; obchodné sprostredkovateľské služby; predvádzanie (služby modeliek) na reklamné účely a podporu predaja; marketingový prieskum; prieskum trhu; odborné obchodné alebo podnikateľské poradenstvo; reklama; obchodný alebo podnikateľský prieskum; rozširovanie vzoriek tovarov; rozširovanie reklamných oznamov; aranžovanie výkladov; marketing; poskytovanie obchodných alebo podnikateľských informácií; kancelárie zaoberajúce sa dovozom a vývozom; administratívne spracovanie obchodných objednávok; predvádzanie tovaru; zásobovacie služby pre tretie osoby (nákup tovarov a služieb pre iné podniky); prenájom predajných automatov; prezentácia výrobkov v komunikačných médiách pre maloobchod; obchodné informácie a rady spotrebiteľom; poskytovanie obchodných informácií prostredníctvom webových stránok; správa spotrebiteľských vernostných programov.
39 - Sprostredkovanie dopravy; doručovanie tovarov; distribúcia tovarov na dobierku; plnenie fliaš; prenájom elektrických vínoték; logistické služby v doprave; dovoz, doprava; organizovanie turistickej dopravy; osobná doprava; nosenie batožín; doprava, preprava; prenájom dopravných prostriedkov; prenájom chladiarenských zariadení; parkovanie automobilov (služby); prenajímanie plavidiel (člnov, lodí); informácie o možnostiach dopravy; poskytovanie informácií o cestovných trasách; balenie tovarov; balenie darčekov; skladovanie; uskladňovanie; prenájom skladísk; prenájom garáží.
41 - Poskytovanie zariadení na oddych a rekreáciu; organizovanie predstavení (manažérske služby); organizovanie živých vystúpení; organizovanie a vedenie koncertov; karaoke služby; diskotéky (služby); plánovanie a organizovanie večierkov; organizovanie plesov; premietanie kinematografických filmov; organizovanie kultúrnych alebo vzdelávacích výstav; organizovanie vedomostných alebo zábavných súťaží; organizovanie a vedenie vzdelávacích fór s osobnou účasťou; organizovanie módnych prehliadok na zábavné účely; informácie o možnostiach rekreácie; informácie o možnostiach zábavy; požičiavanie hračiek; organizovanie športových súťaží; výchovnozábavné klubové služby; služby osobných trénerov (fitnes cvičenia); kurzy telesného cvičenia; turistické prehliadky so sprievodcom; herne s hracími automatmi (služby); elektronická edičná činnosť v malom (DTP služby); online vydávanie elektronických kníh a časopisov; online poskytovanie elektronických publikácií (bez možnosti kopírovania); online poskytovanie počítačových hier (z počítačových sietí); poskytovanie nesťahovateľných televíznych programov prostredníctvom služieb na prenos videí (na požiadanie); poskytovanie nesťahovateľných filmov prostredníctvom služieb na prenos videí (na požiadanie); online poskytovanie videozáznamov (bez možnosti kopírovania); online poskytovanie digitálnej hudby (bez možnosti kopírovania); fotografovanie; organizovanie a vedenie tvorivých dielní (výučba); praktický výcvik (ukážky); tábory na športové sústredenia; detské škôlky (vzdelávanie).
43 - Pekárne (rýchle občerstvenie); kaviarne; cukrárne (služby); rýchle občerstvenie (snackbary); reštauračné (stravovacie) služby; samoobslužné reštaurácie; požičiavanie prístrojov na prípravu jedál; prenájom automatov na pitnú vodu; vinárne (služby); bary (služby); závodné jedálne; dodávanie hotových jedál a nápojov na objednávku (ketering); ozdobné vyrezávanie ovocia a zeleniny; hotelierske služby; penzióny; prenájom prenosných stavieb; požičiavanie stoličiek, stolov, obrusov a nápojového skla. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  03.01.02, 24.01.09, 24.09.02, 01.01.05, 08.01.07, 08.01.16, 27.05.09, 29.01.02, 29.01.01 
(540) Vyjadrenie