Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 461-2011
(111)  Číslo ochrannej známky  234645 
(151)  Dátum zápisu  24.04.2013 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  461-2011 
(220)  Dátum podania prihlášky  16.03.2011 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  06.07.2011 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  03.06.2013 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  41 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  41 - Organizovanie súťaží vo varení a jedení bryndzových halušiek (zábava). 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  24.03.07, 24.03.12, 24.03.18, 02.01.18, 11.03.20, 26.01.03, 27.01.12, 02.01.11, 04.02.20, 03.11.11, 03.11.25 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Občianske združenie obec Turecká - Halušky; Turecká 259, 976 02 Turecká; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)   
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  16.03.2021 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 06.07.2011 07/2011 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 03.06.2013 06/2013 FG3M
 
POZ 461-2011
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 461-2011
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Podanie individuálnej prihlášky OZ 16.03.2011 Typ Doručené
1a Vyjadrenie označenia 16.03.2011 Typ Doručené
2 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 23.03.2011 Typ Platba
3 výsledok rešerše 14.04.2011 Typ Interné listy
4 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 19.04.2011 Typ Odoslané
5 Odpoveď na správu úradu 04.05.2011 Typ Doručené
6 pokyn na zverejnenie POZ 13.05.2011 Typ Interné listy
7 Námietky proti zápisu označenia do registra ochranných známok 06.10.2011 Typ Doručené
8 25 Poplatok za podanie námietok proti zápisu označenia 11.10.2011 Typ Platba
9 výzva na vyjadrenie k podaným námietkam 25.10.2011 Typ Odoslané
10 Odpoveď na správu úradu 14.12.2011 Typ Doručené
11 Žiadosť inde neuvedená 06.02.2012 Typ Doručené
12 všeobecný referátnik 02.03.2012 Typ Odoslané
13 rozhodnutie o zamietnutí námietok 21.02.2013 Typ Odoslané
14 pokyn na zápis po zverejnení 09.04.2013 Typ Interné listy
15 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 26.04.2013 Typ Odoslané
16 Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 03.08.2020 Typ Doručené
17 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 11.02.2021 Typ Platba
18 Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 11.02.2021 Typ Doručené
19 výsledok prieskumu žiadosti o obnovu zápisu 08.03.2021 Typ Odoslané
20 Odpoveď na správu úradu 06.04.2021 Typ Doručené
21 06 Poplatok za druhé a ďalšie predĺženie lehoty 08.04.2021 Typ Platba
POZ 461-2011
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku