Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
POZ 46082
(111)  Trademark Number  162430 
(151)  Registration Date  23.06.1975 
   The date of Commencement of the Period Relevant for the Use of the TM   
(156)  Trademark Renewal Date  06.04.2012 
(210)  Application Number  46082 
(220)  Application Date  06.04.1972 
(310)  Priority Number   
(320)  Priority Date   
(330)  Country or Authority of Priority   
(442)  Date of Making Application Available to the Public   
(450)  Publication of Registration Date   
(511)  International Classification of Goods and Services  03 
(511)  List of Classified Goods and Services  03 - Kozmetické a toaletné prípravky. 
(531)  International Classification of Figurative Elements   
(540)  Trademark  FDS 
(550)  Kind of Trademark  slovná 
(571)  Description of Trademark   
(551)  Collective Trademark Data  individuálna  
(551)  Persons authorised to use Collective TM   
   Changes in Agreement on the Use of Collective TM   
(591)  Claimed Color(s)   
(731/732)  Applicant(s) or Proprietor(s)  Alberto-Culver International, Inc.; 2525 Armitage Avenue, Melrose Park, IL 60160; US 
(740)  Attorney(s)  FAJNOR IP s. r. o.; Krasovského 13, Bratislava-Petržalka 
(800)  International Registration Number   
(800)  International Registration Date   
(800)  Country of International Trademark Registration   
   Procedural Status  zapísaná ochranná známka 
   Legal Status  zaniknutá 
   Partial Transfer of Trademark   
   Termination of Trademark  06.04.2022 
   Cancellation of Trademark, Declaration of Trademark Invalidity, Revocation of Trademark   
   Partial Cancellation, Revocation/ Declaration of Invalidity in respect of some of the goods and services   
   Lien on Trademark  No 
   Trademark Validity minimum until  06.04.2022 
   Reason for Trademark Expiration/Termination of Proceedings  uplynutím ochrannej doby 
 
  Publication 
S/N Title Date Official Gazette Nr. Publication Code
1 Obnovené ochranné známky 04.06.2002 6/2002 ND3M
2 Prevody a prechody práv na ochranné známky 04.02.2011 2/2011 PC3M
3 Obnovené ochranné známky 02.03.2012 3/2012 ND3M
4 Zaniknuté ochranné známky 24.11.2022 22/2022 MA3M
 
POZ 46082
S/N Fee Title Payment Date Paid Amount Refund Date Refunded Amount
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 13.02.2002 3 000,00 SKK
15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 07.12.2010 26,50 EUR
17 Poplatok za zápis zmeny zástupcu 07.09.2011 6,50 EUR
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 13.01.2012 132,50 EUR

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

POZ 46082
S/N Item Name Date Type Document Payment
Plná moc 08.02.2002 Type Delivered
Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 08.02.2002 Type Delivered
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 15.02.2002 Type Payment
dodatok k osvedčeniu OZ 24.04.2002 Type Sent document
Žiadosť o prevod/prechod prihlasovateľa/majiteľa 03.12.2010 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
Doklad o prevode/prechode 03.12.2010 Type Delivered
Plná moc 03.12.2010 Type Delivered
15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 09.12.2010 Type Payment
dodatok k osvedčeniu OZ 11.01.2011 Type Sent document
Žiadosť o zápis zmeny zástupcu do registra 25.07.2011 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
Plná moc 25.07.2011 Type Delivered
vyžiadanie poplatku 02.09.2011 Type Sent document
17 Poplatok za zápis zmeny zástupcu 09.09.2011 Type Payment
dodatok k osvedčeniu OZ 10.10.2011 Type Sent document
Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 11.01.2012 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 17.01.2012 Type Payment
dodatok k osvedčeniu OZ 07.02.2012 Type Sent document
Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 09.08.2021 Type Delivered
POZ 46082
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
1 Zápis alebo zmena zástupcu 16.04.2002 inventa, patentová a známková kancelária, Čechvalová Dagmar
2 Prevod majiteľa 20.12.2010 Alberto-Culver International, Inc. Alberto-Culver Company, spoločnosť zriadená podľa zákonov štátu Delaware
3 Zápis alebo zmena zástupcu 20.12.2010 inventa, patentová a známková kancelária, Čechvalová Dagmar inventa, patentová a známková kancelária, Čechvalová Dagmar
4 Zápis alebo zmena zástupcu 13.09.2011 FAJNOR IP s. r. o., Fajnorová Mária, Ing. inventa, patentová a známková kancelária, Čechvalová Dagmar
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku