Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 460-2019
(111)  Číslo ochrannej známky   
(151)  Dátum zápisu   
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  460-2019 
(220)  Dátum podania prihlášky  04.03.2019 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  10.02.2021 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky   
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  03, 05, 44 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  03 - Neliečivé kozmetické prípravky; masti (neliečivé); dermatologické krémy (iné než liečivé).
05 - Liečivá; farmaceutické prípravky na prevenciu zápalových chorôb; liečivé masti; liečivé telové krémy; liečivé spreje; detské krémy (liečivé); protizápalové gély.
44 - Kozmetické poradenské služby. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  01.15.05, 26.13.01, 26.11.06, 26.11.13, 01.15.07, 26.03.01, 26.03.24, 26.03.17, 26.04.06, 26.04.24, 26.11.21, 26.07.18, 27.05.19, 27.05.15, 29.01.12, 29.01.03, 29.01.05 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách  zelená, červená, biela 
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Rosen Trade, a.s.; 265, 664 81 Veverské Knínice; CZ 
(740)  Zástupca (-ovia)  Ing. Zuzana Gajdošíková; Ambroseho 5, 851 02 Bratislava-Petržalka; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  v konaní - zverejnená prihláška 
   Právny stav OZ   
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 10.02.2021 03/2021 BA3M
 
POZ 460-2019
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 460-2019
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 04.03.2019 Typ Doručené
1a Vyjadrenie označenia 04.03.2019 Typ Doručené
1b Plná moc 04.03.2019 Typ Doručené
2 Potvrdenie o podaní 06.03.2019 Typ Doručené
3 výzva na zaplatenie poplatku za podanie POZ 21.03.2019 Typ Odoslané
4 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 09.04.2019 Typ Platba
5 výsledok rešerše 20.05.2019 Typ Interné listy
6 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 21.05.2019 Typ Odoslané
7 Žiadosť o 1. predĺženie lehoty 10.07.2019 Typ Doručené
7a Sprievodný list 10.07.2019 Typ Doručené
8 Žiadosť o 2. a každé ďalšie predĺženie lehoty 19.09.2019 Typ Doručené
8a Sprievodný list 19.09.2019 Typ Doručené
9 06 Poplatok za druhé a ďalšie predĺženie lehoty 23.09.2019 Typ Platba
10 Žiadosť o 2. a každé ďalšie predĺženie lehoty 19.11.2019 Typ Doručené
10a Sprievodný list 19.11.2019 Typ Doručené
11 06 Poplatok za druhé a ďalšie predĺženie lehoty 28.11.2019 Typ Platba
12 Žiadosť o 2. a každé ďalšie predĺženie lehoty 17.01.2020 Typ Doručené
12a Sprievodný list 17.01.2020 Typ Doručené
13 06 Poplatok za druhé a ďalšie predĺženie lehoty 22.01.2020 Typ Platba
14 Žiadosť o 2. a každé ďalšie predĺženie lehoty 19.03.2020 Typ Doručené
14a Odôvodnenie žiadosti 19.03.2020 Typ Doručené
15 06 Poplatok za druhé a ďalšie predĺženie lehoty 31.03.2020 Typ Platba
16 Žiadosť o 2. a každé ďalšie predĺženie lehoty 19.05.2020 Typ Doručené
16a Sprievodný list 19.05.2020 Typ Doručené
17 06 Poplatok za druhé a ďalšie predĺženie lehoty 22.05.2020 Typ Platba
18 Žiadosť o 2. a každé ďalšie predĺženie lehoty 14.07.2020 Typ Doručené
18a Sprievodný list 14.07.2020 Typ Doručené
19 06 Poplatok za druhé a ďalšie predĺženie lehoty 03.08.2020 Typ Platba
20 Žiadosť o 2. a každé ďalšie predĺženie lehoty 18.09.2020 Typ Doručené
20a Odôvodnenie žiadosti 18.09.2020 Typ Doručené
21 06 Poplatok za druhé a ďalšie predĺženie lehoty 29.09.2020 Typ Platba
22 Žiadosť o 2. a každé ďalšie predĺženie lehoty 19.11.2020 Typ Doručené
22a Sprievodný list 19.11.2020 Typ Doručené
23 konečné predĺženie lehoty 19.11.2020 Typ Odoslané
24 06 Poplatok za druhé a ďalšie predĺženie lehoty 23.11.2020 Typ Platba
25 Odpoveď na správu úradu 19.01.2021 Typ Doručené
25a Sprievodný list 19.01.2021 Typ Doručené
25b Zoznam tovarov a služieb (SR) 19.01.2021 Typ Doručené
26 pokyn na zverejnenie POZ 20.01.2021 Typ Interné listy
27 Námietky proti zápisu označenia do registra ochranných známok 10.05.2021 Typ Doručené
27a Odôvodnenie námietok 10.05.2021 Typ Doručené
27b Návrh, ako sa má vo veci námietok rozhodnúť 10.05.2021 Typ Doručené
27c Dôkazy, o ktoré sa odôvodnenie námietok opiera 10.05.2021 Typ Doručené
27d Plná moc 10.05.2021 Typ Doručené
27e Príloha inde neuvedená 10.05.2021 Typ Doručené
27f Príloha inde neuvedená 10.05.2021 Typ Doručené
27g Príloha inde neuvedená 10.05.2021 Typ Doručené
27h Príloha inde neuvedená 10.05.2021 Typ Doručené
27i Príloha inde neuvedená 10.05.2021 Typ Doručené
27j Príloha inde neuvedená 10.05.2021 Typ Doručené
27k Príloha inde neuvedená 10.05.2021 Typ Doručené
27l Príloha inde neuvedená 10.05.2021 Typ Doručené
27m Príloha inde neuvedená 10.05.2021 Typ Doručené
27n Príloha inde neuvedená 10.05.2021 Typ Doručené
27o Príloha inde neuvedená 10.05.2021 Typ Doručené
28 Doplnenie námietok 10.05.2021 Typ Doručené
28a Dôkazy, o ktoré sa odôvodnenie námietok opiera 10.05.2021 Typ Doručené
28b Dôkazy, o ktoré sa odôvodnenie námietok opiera 10.05.2021 Typ Doručené
28c Dôkazy, o ktoré sa odôvodnenie námietok opiera 10.05.2021 Typ Doručené
29 Doplnenie námietok 10.05.2021 Typ Doručené
29a Dôkazy, o ktoré sa odôvodnenie námietok opiera 10.05.2021 Typ Doručené
29b Dôkazy, o ktoré sa odôvodnenie námietok opiera 10.05.2021 Typ Doručené
29c Dôkazy, o ktoré sa odôvodnenie námietok opiera 10.05.2021 Typ Doručené
29d Dôkazy, o ktoré sa odôvodnenie námietok opiera 10.05.2021 Typ Doručené
29e Dôkazy, o ktoré sa odôvodnenie námietok opiera 10.05.2021 Typ Doručené
29f Dôkazy, o ktoré sa odôvodnenie námietok opiera 10.05.2021 Typ Doručené
30 25 Poplatok za podanie námietok proti zápisu označenia 18.05.2021 Typ Platba
31 výzva na vyjadrenie k podaným námietkam 26.05.2021 Typ Odoslané
32 Informácia o WIN-WIN Track 26.05.2021 Typ Odoslané
33 Žiadosť inde neuvedená 27.07.2021 Typ Doručené
33a Príloha inde neuvedená 27.07.2021 Typ Doručené
34 Žiadosť o 1. predĺženie lehoty 26.07.2021 Typ Doručené
35 Výzva na preukázanie používania staršej OZ 30.07.2021 Typ Odoslané
36 všeobecný referátnik 30.07.2021 Typ Odoslané
37 Odpoveď na správu úradu 17.11.2021 Typ Doručené
37a Sprievodný list 17.11.2021 Typ Doručené
37b Príloha inde neuvedená 17.11.2021 Typ Doručené
37c Príloha inde neuvedená 17.11.2021 Typ Doručené
38 výzva na vyjadrenie k podaným námietkam 23.11.2021 Typ Odoslané
POZ 460-2019
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku