Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
POZ 459-2015
(111)  Trademark Number  240800 
(151)  Registration Date  14.09.2015 
   The date of Commencement of the Period Relevant for the Use of the TM   
(156)  Trademark Renewal Date   
(210)  Application Number  459-2015 
(220)  Application Date  05.03.2015 
(310)  Priority Number   
(320)  Priority Date   
(330)  Country or Authority of Priority   
(442)  Date of Making Application Available to the Public  02.06.2015 
(450)  Publication of Registration Date  03.11.2015 
(511)  International Classification of Goods and Services  29, 35, 40 
(511)  List of Classified Goods and Services  29 - Spracované mäsové výrobky; mäsové nátierky; tukové nátierky na chlieb; mäsové pasty; mäsové paštéty; mäsové výťažky; konzervované mäso; sušené mäso; varené mäso; mäsové konzervy; hotové jedlá obsahujúce hlavne mäso; zeleninové nátierky; zeleninové pasty; zeleninové paštéty; konzervovaná zelenina; sušená zelenina; varená zelenina; spracovaná zelenina; hotové zeleninové výrobky; hotové jedlá obsahujúce hlavne zeleninu.
35 - Maloobchodné a veľkoobchodné služby so spracovanými mäsovými výrobkami, s mäsovými nátierkami, s tukovými nátierkami na chlieb, s mäsovými pastami, s mäsovými paštétami, s mäsovými výťažkami, s konzervovaným mäsom, so sušeným mäsom, s vareným mäsom, s mäsovými konzervami, s hotovými jedlami obsahujúcimi hlavne mäso, so zeleninovými nátierkami, so zeleninovými pastami, so zeleninovými paštétami, s konzervovanou zeleninou, so sušenou zeleninou, s varenou zeleninou, so spracovanou zeleninou, s hotovými zeleninovými výrobkami, s hotovými jedlami obsahujúcimi hlavne zeleninu; obchodné informácie a rady spotrebiteľom.
40 - Spracovanie a úprava potravín; konzervovanie potravín. 
(531)  International Classification of Figurative Elements   
(540)  Trademark  Zámocká Diabolská nátierka 
(550)  Kind of Trademark  slovná 
(571)  Description of Trademark   
(551)  Collective Trademark Data  individuálna  
(551)  Persons authorised to use Collective TM   
   Changes in Agreement on the Use of Collective TM   
(591)  Claimed Color(s)   
(731/732)  Applicant(s) or Proprietor(s)  NOVOFRUCT SK, s. r. o.; Komárňanská cesta 13, 940 43 Nové Zámky; SK 
(740)  Attorney(s)  Bukovinský & Chlipala, s.r.o.; Svätoplukova 30, 821 08 Bratislava; SK 
(800)  International Registration Number   
(800)  International Registration Date   
(800)  Country of International Trademark Registration   
   Procedural Status  zapísaná ochranná známka 
   Legal Status  platná 
   Partial Transfer of Trademark   
   Termination of Trademark   
   Cancellation of Trademark, Declaration of Trademark Invalidity, Revocation of Trademark   
   Partial Cancellation, Revocation/ Declaration of Invalidity in respect of some of the goods and services   
   Lien on Trademark  No 
   Trademark Validity minimum until  05.03.2025 
   Reason for Trademark Expiration/Termination of Proceedings   
 
  Publication 
S/N Title Date Official Gazette Nr. Publication Code
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 02.06.2015 06/2015 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 03.11.2015 11/2015 FG3M
 
POZ 459-2015
S/N Fee Title Date Year Fee

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

POZ 459-2015
S/N Item Name Date Type Document
1 Podanie individuálnej prihlášky OZ 05.03.2015 Type Delivered
1a Plná moc 05.03.2015 Type Delivered
2 výzva na zaplatenie poplatku za podanie POZ 30.03.2015 Type Sent document
3 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 09.04.2015 Type Payment
4 výsledok rešerše 21.04.2015 Type Internal Letter
5 pokyn na zverejnenie POZ 21.04.2015 Type Internal Letter
6 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 09.11.2015 Type Sent document
7 Výpoveď plnej moci 19.02.2016 Type Delivered
8 Žiadosť o zápis zástupcu do registra 23.02.2016 Type Delivered
8a Plná moc 23.02.2016 Type Delivered
9 všeobecný referátnik 27.04.2016 Type Sent document
10 dodatok k osvedčeniu OZ 10.05.2016 Type Sent document
11 Žiadosť o zápis zmeny sídla/adresy 28.01.2019 Type Delivered
11a Sprievodný list 28.01.2019 Type Delivered
11b Príloha inde neuvedená 28.01.2019 Type Delivered
12 Žiadosť o zápis zástupcu do registra 29.03.2021 Type Delivered
12a Plná moc 29.03.2021 Type Delivered
12b Plná moc 29.03.2021 Type Delivered
13 dodatok k osvedčeniu OZ 21.04.2021 Type Sent document
POZ 459-2015
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
1 Zápis alebo zmena zástupcu 26.04.2016 Litváková a spol., patentová, známková a znalecká kancelária, Litváková Edita, Ing.
2 Zápis alebo zmena zástupcu 26.04.2016 LITVÁKOVÁ A SPOL., s. r. o., Patentová a známková kancelária
3 Zápis alebo zmena zástupcu 20.04.2021 Bukovinský & Chlipala, s.r.o. LITVÁKOVÁ A SPOL., s. r. o., Patentová a známková kancelária
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku