Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
POZ 45735
(111)  Trademark Number  160729 
(151)  Registration Date  03.03.1972 
   The date of Commencement of the Period Relevant for the Use of the TM   
(156)  Trademark Renewal Date  24.11.2021 
(210)  Application Number  45735 
(220)  Application Date  24.11.1971 
(310)  Priority Number   
(320)  Priority Date   
(330)  Country or Authority of Priority   
(442)  Date of Making Application Available to the Public   
(450)  Publication of Registration Date   
(511)  International Classification of Goods and Services  09 
(511)  List of Classified Goods and Services  09 - Elektrické stroje a prístroje, elektrické komunikačné prístroje a stroje, elektronické stroje a prístroje (s výnimkou tých, ktoré patria do lekárskych nástrojov), elektrotechnický materiál. 
(531)  International Classification of Figurative Elements  27.05.01 
(540) Trademark
Vyobrazenie
(550)  Kind of Trademark  obrazová 
(571)  Description of Trademark   
(551)  Collective Trademark Data  individuálna  
(551)  Persons authorised to use Collective TM   
   Changes in Agreement on the Use of Collective TM   
(591)  Claimed Color(s)   
(731/732)  Applicant(s) or Proprietor(s)  Panasonic Corporation; 1006, Oaza-Kadoma, Kadoma-shi, Osaka; JP 
(740)  Attorney(s)  ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN, Patentová, známková a právna kancelária, v. o. s.; Palisády 36, 811 06 Bratislava; SK 
(800)  International Registration Number   
(800)  International Registration Date   
(800)  Country of International Trademark Registration   
   Procedural Status  zapísaná ochranná známka 
   Legal Status  platná 
   Partial Transfer of Trademark   
   Termination of Trademark   
   Cancellation of Trademark, Declaration of Trademark Invalidity, Revocation of Trademark   
   Partial Cancellation, Revocation/ Declaration of Invalidity in respect of some of the goods and services   
   Lien on Trademark  No 
   Trademark Validity minimum until  24.11.2031 
   Reason for Trademark Expiration/Termination of Proceedings   
 
  Publication 
S/N Title Date Official Gazette Nr. Publication Code
1 Obnovené ochranné známky 07.01.2002 01/2002 ND3M
2 Zmeny mien 07.01.2002 01/2002 TC3M
3 Zmena v údajoch o prihlasovateľoch/majiteľoch 05.12.2011 12/2011 TC3M
4 Obnovené ochranné známky 05.12.2011 12/2011 ND3M
5 Obnovené ochranné známky 24.11.2021 22/2021 ND3M
 
POZ 45735
S/N Fee Title Date Year Fee

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

POZ 45735
S/N Item Name Date Type Document
1 Žiadosť o obnovu individuálnej OZ -FAX 18.09.2001 Type Delivered
2 Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 19.09.2001 Type Delivered
3 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 24.09.2001 Type Payment
4 Plná moc 27.09.2001 Type Delivered
5 dodatok k osvedčeniu OZ 19.11.2001 Type Sent document
6 Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 16.09.2011 Type Delivered
6a Plná moc 16.09.2011 Type Delivered
7 Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 16.09.2011 Type Delivered
8 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 23.09.2011 Type Payment
9 16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 23.09.2011 Type Payment
10 Doplnenie materiálov 17.10.2011 Type Delivered
10a Doklad 17.10.2011 Type Delivered
10b Plná moc 17.10.2011 Type Delivered
11 dodatok k osvedčeniu OZ 09.11.2011 Type Sent document
12 Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 29.03.2021 Type Delivered
13 Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 12.10.2021 Type Delivered
13a Plná moc 12.10.2021 Type Delivered
14 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 14.10.2021 Type Payment
15 dodatok k osvedčeniu OZ 12.11.2021 Type Sent document
POZ 45735
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
1 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 18.10.2011 Panasonic Corporation Matsushita Electric Industrial Co., Ltd.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku