Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 457-2021
(111)  Číslo ochrannej známky   
(151)  Dátum zápisu   
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  457-2021 
(220)  Dátum podania prihlášky  17.02.2021 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume   
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky   
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  03, 05, 16 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  03 - Parfumy; dezodoranty (parfuméria); voňavkárske výrobky, esenciálne oleje; kozmetické prípravky; čistiace prípravky; neliečivé umývacie prípravky na osobnú hygienu; hygienické prípravky na osvieženie dychu.
05 - Detské plienky; hygienické výrobky; dezinfekčné prípravky.
16 - Papierové utierky; papierové alebo celulózové výrobky na hygienické účely vrátane papierových a/alebo celulózových plienok na jedno použitie; toaletný papier. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  Dada 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Lukáš Fiľo; Breznička 125, 985 02 Breznička; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)  Law & Tech s.r.o.; Rooseveltova 809/22, 040 01 Košice-Staré Mesto; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  v konaní 
   Právny stav OZ   
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
POZ 457-2021
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 457-2021
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 17.02.2021 Typ Doručené
1a Osvedčovacia doložka 17.02.2021 Typ Doručené
1b Plná moc 17.02.2021 Typ Doručené
1c Osvedčovacia doložka 17.02.2021 Typ Doručené
1d Plná moc 17.02.2021 Typ Doručené
2 Potvrdenie o podaní 17.02.2021 Typ Doručené
3 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 02.03.2021 Typ Platba
5 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 08.04.2021 Typ Odoslané
POZ 457-2021
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku