Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 455-2022
(111)  Číslo ochrannej známky  258308 
(151)  Dátum zápisu  02.09.2022 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ  02.09.2022 
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  455-2022 
(220)  Dátum podania prihlášky  30.03.2022 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  25.05.2022 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  28.09.2022 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  20, 28, 35, 39, 40 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  20 - Nábytok; hlavové opierky (časti nábytku); lôžkoviny okrem posteľnej bielizne; podušky; nekovové obloženie alebo ozdoby na nábytok; nekovové posteľové vybavenie; bytové zariadenie (dekoračné predmety); vankúše; nafukovacie vankúše (nie na lekárske účely); podhlavníky; nafukovacie podušky (nie na lekárske použitie); drevené, voskové, sadrové alebo plastové umelecké predmety; skrinky na hračky; detské vysoké stoličky; detské chodúľky; dekoratívne zvonkohry; podušky pre domáce zvieratá; detské postieľky; dojčenské hlavové opierky; dojčenské polohovacie oporné podložky; dojčenské polohovacie oporné vankúše.
28 - Hračky pre zvieratá chované v domácnosti; hojdačky; lopty na hranie; balóny (na oslavy, na hranie); hojdacie koníky; dojčenské fľaše pre bábiky; guľky na hranie; hračky; stavebnicové kocky (hračky); pukačky v tvare cukríkov; hracie lopty; šarkany; navijaky na šarkanov; stavebnice; drobné darčeky alebo žartovné predmety rozdávané hosťom na večierkoch; šachové hry; pištole (hračky); atrapy, napodobeniny tovarov a žartovné predmety; šípky (hra); poháre na kocky (na hru); rapkáče; spoločenské hry; hry; postieľky pre bábiky; domčeky pre bábiky; bábky; bábiky; divadelné masky; karnevalové masky; modely automobilov; detské nafukovacie bazény; odevy pre bábiky; izby pre bábiky; vláčiky (hračky); kolobežky (hračky); kolotoče nad detské postieľky; šmykľavky (na hry); medvedíky (hračky); spoločenské stolové hry; lietajúce taniere (hračky); podkovy (hračky); plyšové hračky; bublifuky; vozidlá (hračky); hlavolamy (puzzle); piňaty; diaľkovo ovládané vozidlá (hračky); hracie karty; skladacie modely (hračky); papierové čiapky na spoločenské zábavy; mäkké hračky; trampolíny; hračkárske modely; figúrky (hračky); masky (hračky); matriošky; ovládače hračiek; roboti (hračky); hracie deky pre batoľatá; detské dečky spojené s plyšovou hračkou; hračkárska kozmetika (imitácia kozmetiky); modelovacie pasty (hračky); prenosné hry a hračky s telekomunikačnými funkciami; bumerangy; nafukovacie hračky do plaveckých bazénov; hračkárske stany; antistresové hračky; náramky zo svietiacich tyčiniek (zábavné doplnky na oslavy); kartové hry; bábiky s guľôčkovými kĺbmi (BJD).
35 - Reklamné plagátovanie; rozširovanie reklamných materiálov; predvádzanie tovaru; cielené posielanie reklamných materiálov poštou; aktualizovanie reklamných materiálov; rozširovanie vzoriek tovarov; prenájom reklamných materiálov; vydávanie reklamných textov; reklama; aranžovanie výkladov; zásielkové reklamné služby; online reklama na počítačovej komunikačnej sieti; prezentácia výrobkov v komunikačných médiách pre maloobchod; obchodné informácie a rady spotrebiteľom pri výbere tovarov a služieb; administratívne spracovanie obchodných objednávok; písanie reklamných textov; marketing; rozvíjanie reklamných nápadov; reklama na výrobky prostredníctvom influencerov; marketing prostredníctvom influencerov.
39 - Dovoz, doprava; balenie tovarov; doručovanie tovarov; skladovanie; doručovacie služby; distribúcia tovarov na dobierku; balenie darčekov.
40 - Lemovanie alebo obšívanie tkanín; strihanie látok (strihová služba); tlačenie vzorov; vodovzdorná úprava textilu; ohňovzdorná úprava tkanín; ohňovzdorná úprava textilu; spracovanie vlny; krajčírstvo; farbenie textílií; úprava textílií; úprava tkanín; farbenie tkanín; vyšívanie; zostavovanie tovarov na objednávku (pre tretie osoby); prešívanie (stehovanie) textílií; úpravy a prešívanie oblečenia; prenájom pletacích strojov. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  03, 03.11.12, 26.11.07, 29.01.08, 29.01.06 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách  zelená, modrá, žltá, biela, čierna 
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  MELION GROUP, s. r. o.; Miletičova 99/5B, Bratislava-Ružinov 
(740)  Zástupca (-ovia)  AKAIS, s. r. o.; Miletičova 5B, Bratislava-Ružinov 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  30.03.2032 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 25.05.2022 10/2022 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 28.09.2022 18/2022 FG3M
 
POZ 455-2022
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 13.04.2022 116,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 455-2022
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 23.02.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Osvedčovacia doložka 23.02.2022 Typ Doručené
Plná moc 23.02.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 23.02.2022 Typ Doručené
všeobecný referátnik 29.03.2022 Typ Odoslané
Odpoveď na správu úradu 30.03.2022 Typ Doručené
Osvedčovacia doložka 30.03.2022 Typ Doručené
Plná moc 30.03.2022 Typ Doručené
Plná moc 30.03.2022 Typ Doručené
Vyjadrenie označenia 30.03.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 13.04.2022 Typ Doručené
výsledok rešerše 11.05.2022 Typ Interné listy
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 21.09.2022 Typ Odoslané
POZ 455-2022
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku