Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
POZ 451-2022
(111)  Trademark Number  258307 
(151)  Registration Date  02.09.2022 
   The date of Commencement of the Period Relevant for the Use of the TM  02.09.2022 
(156)  Trademark Renewal Date   
(210)  Application Number  451-2022 
(220)  Application Date  24.02.2022 
(310)  Priority Number   
(320)  Priority Date   
(330)  Country or Authority of Priority   
(442)  Date of Making Application Available to the Public  25.05.2022 
(450)  Publication of Registration Date  28.09.2022 
(511)  International Classification of Goods and Services  42, 45 
(511)  List of Classified Goods and Services  42 - Aktualizovanie počítačového softvéru; požičiavanie počítačového softvéru; obnovovanie počítačových databáz; údržba počítačového softvéru; analýzy počítačových systémov; návrh počítačových systémov; tvorba a udržiavanie webových stránok pre tretie osoby; hosťovanie na webových stránkach; inštalácie počítačového softvéru; prevod (konverzia) počítačových programov alebo údajov (nie fyzický); poradenstvo v oblasti počítačových programov; prenájom webových serverov; diaľkové monitorovanie počítačových systémov; poradenstvo pri tvorbe webových stránok; poskytovanie softvéru prostredníctvom internetu (SaaS); poradenstvo v oblasti informačných technológií; prenájom počítačových serverov (serverhosting); zálohovanie údajov mimo pracoviska; uchovávanie elektronických údajov; poskytovanie virtuálnych počítačových systémov prostredníctvom cloud computingu; externé poskytovanie služieb v oblasti informačných technológií; poradenstvo v oblasti počítačových technológií; poradenstvo v oblasti počítačovej bezpečnosti; monitorovanie počítačových systémov na zisťovanie porúch; monitorovanie počítačových systémov na zistenie neoprávneného vstupu alebo zneužitia dát; poskytovanie počítačovej platformy prostredníctvom internetu (PaaS); vývoj počítačových platforiem; prenájom zariadení dátových centier.
45 - Registrácia doménových mien (právne služby); prenájom názvov internetových domén. 
(531)  International Classification of Figurative Elements   
(540)  Trademark  Webglobe 
(550)  Kind of Trademark  slovná 
(571)  Description of Trademark   
(551)  Collective Trademark Data  individuálna  
(551)  Persons authorised to use Collective TM   
   Changes in Agreement on the Use of Collective TM   
(591)  Claimed Color(s)   
(731/732)  Applicant(s) or Proprietor(s)  Webglobe, a.s.; Stará Prievozská 1349/2, 821 09 Bratislava-Ružinov; SK 
(740)  Attorney(s)  NITSCHNEIDER & PARTNERS, advokátska kancelária, s. r. o.; Lazaretská 12, 811 08 Bratislava-Staré Mesto; SK 
(800)  International Registration Number   
(800)  International Registration Date   
(800)  Country of International Trademark Registration   
   Procedural Status  zapísaná ochranná známka 
   Legal Status  platná 
   Partial Transfer of Trademark   
   Termination of Trademark   
   Cancellation of Trademark, Declaration of Trademark Invalidity, Revocation of Trademark   
   Partial Cancellation, Revocation/ Declaration of Invalidity in respect of some of the goods and services   
   Lien on Trademark  No 
   Trademark Validity minimum until  24.02.2032 
   Reason for Trademark Expiration/Termination of Proceedings   
 
  Publication 
S/N Title Date Official Gazette Nr. Publication Code
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 25.05.2022 10/2022 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 28.09.2022 18/2022 FG3M
 
POZ 451-2022
S/N Fee Title Payment Date Paid Amount Refund Date Refunded Amount
Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 28.03.2022 96,00 EUR

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

POZ 451-2022
S/N Item Name Date Type Document Payment
Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 24.02.2022 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
Plná moc 24.02.2022 Type Delivered
Plná moc 24.02.2022 Type Delivered
Potvrdenie o podaní 18.03.2022 Type Delivered
výsledok rešerše 02.05.2022 Type Internal Letter
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 21.09.2022 Type Sent document
POZ 451-2022
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku