Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 451-2021
(111)  Číslo ochrannej známky   
(151)  Dátum zápisu   
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  451-2021 
(220)  Dátum podania prihlášky  16.02.2021 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  14.04.2021 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky   
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  33 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  33 - Vodka. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  25.01.15, 27.05.15, 26.01.14, 02.01.01, 02.01.03, 27.01.09, 01.15.17, 27.01.06, 27.05.11, 29.01.01, 29.01.04, 26.11.08, 24.15.01, 26.02.19, 27.05.02 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách  modrá, červená, strieborná, sivá, biela, tyrkysová, čierna 
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  ST. NICOLAUS - trade, a.s.; Trnavská cesta 100, 821 01 Bratislava-Ružinov; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)  G. Lehnert, s. r. o.; Budova ORBIS, Rajská 7, 811 08 Bratislava-Staré Mesto; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  v konaní - zverejnená prihláška 
   Právny stav OZ   
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 14.04.2021 7/2021 BA3M
2 Medzinárodne zapísané ochranné známky 20.12.2021 24/2021 XA3M
 
POZ 451-2021
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 25.02.2021 96,00 EUR
25 Poplatok za podanie námietok proti zápisu označenia 22.07.2021 25,00 EUR
32 Poplatok za podanie žiadosti o medzinárodný zápis OZ 27.09.2021 50,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 451-2021
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 16.02.2021 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Plná moc 16.02.2021 Typ Doručené
Vyjadrenie označenia 16.02.2021 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 17.02.2021 Typ Doručené
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 01.03.2021 Typ Platba
výsledok rešerše 22.03.2021 Typ Interné listy
pokyn na zverejnenie POZ 23.03.2021 Typ Interné listy
Námietky proti zápisu označenia do registra ochranných známok 08.07.2021 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Dôkazy, o ktoré sa odôvodnenie námietok opiera 08.07.2021 Typ Doručené
Dôkazy, o ktoré sa odôvodnenie námietok opiera 08.07.2021 Typ Doručené
Dôkazy, o ktoré sa odôvodnenie námietok opiera 08.07.2021 Typ Doručené
Odôvodnenie námietok 08.07.2021 Typ Doručené
Plná moc 08.07.2021 Typ Doručené
vyžiadanie poplatku za podanie námietok 20.07.2021 Typ Odoslané
25 Poplatok za podanie námietok proti zápisu označenia 26.07.2021 Typ Platba
všeobecný referátnik 05.08.2021 Typ Odoslané
rozhodnutie o prerušení konania 05.08.2021 Typ Odoslané
Žiadosť o medzinárodný zápis ochrannej známky podľa Madridského systému 12.08.2021 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Osvedčovacia doložka 12.08.2021 Typ Doručené
Plná moc 12.08.2021 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 12.08.2021 Typ Doručené
32 Poplatok za podanie žiadosti o medzinárodný zápis OZ 29.09.2021 Typ Platba
Žiadosť do OMPI o medzinárodný zápis 01.10.2021 Typ Odoslané
vyžiadanie poplatku v CHF 04.10.2021 Typ Odoslané
Notifikácia z OMPI 02.12.2021 Typ Doručené
Podanie inde neuvedené 13.07.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 13.07.2022 Typ Doručené
POZ 451-2021
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku