Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
POZ 442-2021
(111)  Trademark Number   
(151)  Registration Date   
   The date of Commencement of the Period Relevant for the Use of the TM   
(156)  Trademark Renewal Date   
(210)  Application Number  442-2021 
(220)  Application Date  15.02.2021 
(310)  Priority Number   
(320)  Priority Date   
(330)  Country or Authority of Priority   
(442)  Date of Making Application Available to the Public   
(450)  Publication of Registration Date   
(511)  International Classification of Goods and Services  03 
(511)  List of Classified Goods and Services  03 - Bieliace prípravky a pracie prostriedky; prípravky na čistenie, leštenie, odmasťovanie a brúsenie; mydlá; voňavkárske výrobky, esenciálne oleje; kozmetické prípravky; vlasové vody; prípravky na čistenie zubov. 
(531)  International Classification of Figurative Elements   
(540)  Trademark  prírodno 
(550)  Kind of Trademark  slovná 
(571)  Description of Trademark   
(551)  Collective Trademark Data  individuálna  
(551)  Persons authorised to use Collective TM   
   Changes in Agreement on the Use of Collective TM   
(591)  Claimed Color(s)   
(731/732)  Applicant(s) or Proprietor(s)  prírodno s.r.o.; Svidnícka 9, 821 03 Bratislava-Ružinov; SK 
(740)  Attorney(s)   
(800)  International Registration Number   
(800)  International Registration Date   
(800)  Country of International Trademark Registration   
   Procedural Status  zamietnutá prihláška 
   Legal Status   
   Partial Transfer of Trademark   
   Termination of Trademark   
   Cancellation of Trademark, Declaration of Trademark Invalidity, Revocation of Trademark   
   Partial Cancellation, Revocation/ Declaration of Invalidity in respect of some of the goods and services   
   Lien on Trademark  No 
   Trademark Validity minimum until   
   Reason for Trademark Expiration/Termination of Proceedings   
POZ 442-2021
S/N Fee Title Date Year Fee

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

POZ 442-2021
S/N Item Name Date Type Document
1 Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 15.02.2021 Type Delivered
2 Potvrdenie o podaní 16.02.2021 Type Delivered
3 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 18.02.2021 Type Payment
4 výsledok rešerše 22.02.2021 Type Internal Letter
6 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (vecné chyby) 06.04.2021 Type Sent document
7 Odpoveď na správu úradu 03.05.2021 Type Delivered
7a Príloha inde neuvedená 03.05.2021 Type Delivered
7b Príloha inde neuvedená 03.05.2021 Type Delivered
7c Príloha inde neuvedená 03.05.2021 Type Delivered
7d Príloha inde neuvedená 03.05.2021 Type Delivered
7e Príloha inde neuvedená 03.05.2021 Type Delivered
7f Príloha inde neuvedená 03.05.2021 Type Delivered
7g Príloha inde neuvedená 03.05.2021 Type Delivered
7h Príloha inde neuvedená 03.05.2021 Type Delivered
8 rozhodnutie o zamietnutí POZ (s vyjadrením) 28.09.2021 Type Sent document
POZ 442-2021
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku