Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 442-2021
(111)  Číslo ochrannej známky   
(151)  Dátum zápisu   
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  442-2021 
(220)  Dátum podania prihlášky  15.02.2021 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume   
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky   
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  03 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  03 - Bieliace prípravky a pracie prostriedky; prípravky na čistenie, leštenie, odmasťovanie a brúsenie; mydlá; voňavkárske výrobky, esenciálne oleje; kozmetické prípravky; vlasové vody; prípravky na čistenie zubov. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  prírodno 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  prírodno s.r.o.; Svidnícka 9, 821 03 Bratislava-Ružinov; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)   
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zamietnutá prihláška 
   Právny stav OZ   
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
POZ 442-2021
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 442-2021
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 15.02.2021 Typ Doručené
2 Potvrdenie o podaní 16.02.2021 Typ Doručené
3 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 18.02.2021 Typ Platba
4 výsledok rešerše 22.02.2021 Typ Interné listy
6 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (vecné chyby) 06.04.2021 Typ Odoslané
7 Odpoveď na správu úradu 03.05.2021 Typ Doručené
7a Príloha inde neuvedená 03.05.2021 Typ Doručené
7b Príloha inde neuvedená 03.05.2021 Typ Doručené
7c Príloha inde neuvedená 03.05.2021 Typ Doručené
7d Príloha inde neuvedená 03.05.2021 Typ Doručené
7e Príloha inde neuvedená 03.05.2021 Typ Doručené
7f Príloha inde neuvedená 03.05.2021 Typ Doručené
7g Príloha inde neuvedená 03.05.2021 Typ Doručené
7h Príloha inde neuvedená 03.05.2021 Typ Doručené
8 rozhodnutie o zamietnutí POZ (s vyjadrením) 28.09.2021 Typ Odoslané
POZ 442-2021
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku