Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 423-2009
(111)  Číslo ochrannej známky   
(151)  Dátum zápisu   
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  423-2009 
(220)  Dátum podania prihlášky  23.03.2009 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume   
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky   
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  14 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  14 - Acháty; amulety (šperky); amulety, prívesky (šperky); atómové hodinky; brošne ako šperky; budíky; busty z drahých kovov; chronometre; chronometre ako hodinky; chronoskopy (na meranie krátkych časových úsekov); hodinové a hodinkové ciferníky; ciferníky slnečných hodín; diamanty; drahé kamene; drahé kovy ako surovina alebo polotovar; elektronické hodiny a hodinky; klenoty, šperky z emailovej keramiky; figuríny z drahých kovov; ozdoby z gagátu; gagát (smolné uhlie) ako surovina alebo polotovar; manžetové gombíky; hodinkové sklíčka; hodinky; hodinové ručičky (do hodín a hodiniek); hodinové skrinky; hodinové stroje; hodiny; kontrolné hodiny; ozdobné ihlice; ihlice (šperky); ingoty z drahých kovov; irídium; šperky z jantáru; kazety na šperky; klenoty; hodinárske kotvičky; ihlice na kravaty; hodinárske kyvadlá; kyvadlové hodiny; mechanizmy hodín a hodiniek (hodinové a hodinkové strojčeky); medailóny (šperky); medaily; medené pliešky; nástroje na meranie času (časomiery); mince, peniaze; náhrdelníky; náramkové hodinky; náramky na hodinky; náramky (šperky); náušnice; odznaky z drahých kovov; olivín (kameň); osmium; ozdobné ihlice; ozdobné skrinky na hodiny; ozdoby na klobúk z drahých kovov; ozdoby na obuv z drahých kovov; ozdoby, šperky; paládium; hodinové perá; perá hodinových strojov; perly z ambroidu; perly (šperky); platina; polodrahokamy; prívesky na kľúče; prstene (šperky); hodinkové pružiny; puzdrá na chronometre (na meracie prístroje, hodinky); puzdrá na hodinky; remienky na hodinky; retiazky na hodinky; retiazky z drahých kovov; retiazky (šperk); ródium; ruténium; škatule, schránky z drahých kovov; hodinkové sklíčka; slnečné hodiny; slonovina; sochy z drahých kovov; sošky z drahých kovov; šperkovnice; šperky, klenoty; spinely (minerály); spony na kravaty; stopky; štras (farebné sklo); strieborné nite; strieborné ozdoby; strieborný drôt; striebro ako surovina alebo polotovar; umelecké diela z drahých kovov; vlákna z drahých kovov; zlaté vlákna; zlato v surovom stave alebo ako polotovar; zliatiny drahých kovov; medené známky. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  Silver.Ag 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  RICHARD PAUER - 3P; Levočská č. 4, 040 12 Košice; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)   
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zamietnutá prihláška 
   Právny stav OZ   
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
POZ 423-2009
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 31.03.2009 165,50 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 423-2009
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Podanie individuálnej prihlášky OZ 23.03.2009 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Zoznam tovarov a služieb (SR) 23.03.2009 Typ Doručené
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 06.04.2009 Typ Platba
výsledok rešerše 06.07.2009 Typ Interné listy
správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (vecné chyby) 09.07.2009 Typ Odoslané
Odpoveď na správu úradu 12.08.2009 Typ Doručené
správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (vecné chyby) 25.08.2009 Typ Odoslané
rozhodnutie o zamietnutí POZ (s vyjadrením) 11.11.2009 Typ Odoslané
Podanie rozkladu 26.11.2009 Typ Doručené
predkladacia správa k rozkladu 14.12.2009 Typ Interné listy
všeobecný referátnik 15.12.2009 Typ Odoslané
správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 28.12.2009 Typ Odoslané
všeobecný referátnik 11.03.2010 Typ Odoslané
menovanie, zvolanie komisie - rozklad 03.05.2011 Typ Interné listy
protokol o rokovaní komisie 03.05.2011 Typ Interné listy
protokol o hlasovaní komisie 03.05.2011 Typ Interné listy
rozhodnutie o rozklade 16.05.2011 Typ Odoslané
správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (vecné chyby) 14.09.2011 Typ Odoslané
rozhodnutie o zamietnutí POZ (s vyjadrením) 16.01.2012 Typ Odoslané
POZ 423-2009
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku