Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 421-2022
(111)  Číslo ochrannej známky  258300 
(151)  Dátum zápisu  02.09.2022 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ  02.09.2022 
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  421-2022 
(220)  Dátum podania prihlášky  22.02.2022 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  25.05.2022 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  28.09.2022 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  20, 23, 24 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  20 - Nábytok; lôžkoviny okrem posteľnej bielizne; podušky; matrace; postele; vankúše; sofy; pohovky; rámy postelí; rozkladacie ležadlá.,
23 - Nite; bavlnené nite a priadze; vyšívacie nite a priadze; vlnené nite a priadze; konopné nite a priadze; hodvábne nite a priadze; tkaná bavlna; tkaná vlna; pružné nite a priadze na textílie; umelé vlákna na textílie.,
24 - Textílie imitujúce kožušiny; čalúnnické textílie; kúpeľňové textílie (okrem oblečenia); tkaniny; sieťovina; textilné, materiály; textílie; bavlnené textílie; posteľné pokrývky; prešívané posteľné pokrývky; obliečky na matrace; textílie, na bielizeň; textilné podšívky; posteľné plachty; prikrývky; elastické textílie; ochranné poťahy na nábytok; posteľná, bielizeň; povlaky na matrace (posteľná bielizeň); hodvábne textílie; čalúnnické espartové textílie; posteľné pokrývky a, prikrývky; obliečky na vankúše.,  
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  Gosling 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Gosling s.r.o.; Púchovská 361/57, Streženice 
(740)  Zástupca (-ovia)  Mgr. Tomáš Groszmann, advokát; Kováčska 53, Košice-Staré Mesto 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  22.02.2032 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 25.05.2022 10/2022 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 28.09.2022 18/2022 FG3M
 
POZ 421-2022
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 22.03.2022 96,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 421-2022
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 22.02.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Osvedčovacia doložka 22.02.2022 Typ Doručené
Plná moc 22.02.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 17.03.2022 Typ Doručené
výsledok rešerše 30.03.2022 Typ Interné listy
správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 01.04.2022 Typ Odoslané
Odpoveď na správu úradu 14.04.2022 Typ Doručené
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 21.09.2022 Typ Odoslané
POZ 421-2022
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku