Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 417-2021
(111)  Číslo ochrannej známky   
(151)  Dátum zápisu   
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  417-2021 
(220)  Dátum podania prihlášky  11.02.2021 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  24.03.2021 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky   
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  29, 30, 31 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  29 - Konzervované, mrazené, sušené a varené ovocie a zelenina; arašidové maslo; kokosové maslo; maslové krémy; mrazené ovocie; sušené hrozienka; kandizované ovocie; dusené ovocie; spracované škrupinové ovocie; spracované arašidy; ovocné chuťovky; kandizované orechy; ochutené orechy; spracované lieskové orechy; konzervované bobuľové ovocie; mrazom sušená zelenina; orechové nátierky; lisovaná ovocná pasta; spracovaná zelenina; spracované ovocie; kandizovaný ďumbier; konzervovaný ďumbier.
30 - Sušienky, keksy; čokoládové peny; cereálne tyčinky s vysokým obsahom proteínov; cereálne tyčinky; orechy v čokoláde; mleté orechy; čokoládové nátierky; čokoládovo-orieškové nátierky; ovocné cukrovinky.
31 - Čerstvé lieskové orechy; mandle (ovocie); čerstvé arašidy. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  mynutka 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  ORPEL, s. r. o.; SNP 149/12, 028 01 Trstená; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)  PRIELOMEK & PARTNERS advokátska kancelária, s.r.o.; Brančská 3108/7, 851 05 Bratislava-Petržalka; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  v konaní - zverejnená prihláška 
   Právny stav OZ   
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 24.03.2021 06/2021 BA3M
 
POZ 417-2021
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 417-2021
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 11.02.2021 Typ Doručené
1a Plná moc 11.02.2021 Typ Doručené
2 Potvrdenie o podaní 12.02.2021 Typ Doručené
3 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 16.02.2021 Typ Platba
4 výsledok rešerše 18.02.2021 Typ Interné listy
5 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (vecné chyby) 18.02.2021 Typ Odoslané
6 Odpoveď na správu úradu 19.02.2021 Typ Doručené
6a Sprievodný list 19.02.2021 Typ Doručené
7 pokyn na zverejnenie POZ 01.03.2021 Typ Interné listy
POZ 417-2021
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku