Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 402-2021
(111)  Číslo ochrannej známky   
(151)  Dátum zápisu   
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  402-2021 
(220)  Dátum podania prihlášky  10.02.2021 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  24.03.2021 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky   
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  03 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  03 - Mydlo; čistiace prípravky; voňavkárske výrobky; esenciálne oleje; dezodoranty (parfuméria); antiperspiranty (kozmetické prípravky); neliečivé prípravky na starostlivosť o vlasy; šampóny;   vlasové kondicionéry; farby na vlasy; neliečivé kozmetické prípravky na úpravu vlasov; neliečivé toaletné prípravky; kúpeľové a sprchové prípravky (nie na lekárske použitie); kozmetické prípravky na starostlivosť o pokožku; kozmetické oleje, krémy, pleťová mlieka a vody na pokožku; prípravky na holenie; prípravky pred holením a po holení; kolínska voda; depilačné prípravky; kozmetické prípravky na opaľovanie a ochranné prípravky pred slnkom; kozmetika; prípravky na líčenie a odličovacie prípravky; vazelína na kozmetické použitie; neliečivé prípravky na starostlivosť o pery; kozmetické mastencové púdre; vata na kozmetické použitie; vatové tyčinky na kozmetické použitie; vreckovky, vankúšiky alebo utierky impregnované alebo vopred navlhčené osobnými čistiacimi alebo kozmetickými pleťovými mliekami a vodami; skrášľovacie masky, zábaly na tvár (kozmetické prípravky); čistiace prípravky na tvár; toniká na tvár (kozmetické prípravky); skrášľovacie séra (kozmetické prípravky); neliečivé balzamy na pokožku. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  27.05.15, 26.11.08, 27.05.11, 27.05.19 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Unilever IP Holdings B.V.; Weena 455, 3013 AL Rotterdam; NL 
(740)  Zástupca (-ovia)  Čermák Jiří, JUDr.; Mudroňova 51, 811 03 Bratislava 1; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  v konaní - zverejnená prihláška 
   Právny stav OZ   
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 24.03.2021 06/2021 BA3M
 
POZ 402-2021
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 402-2021
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 10.02.2021 Typ Doručené
1a Vyjadrenie označenia 10.02.2021 Typ Doručené
1b Sprievodný list 10.02.2021 Typ Doručené
1c Príloha inde neuvedená 10.02.2021 Typ Doručené
2 Potvrdenie o podaní 11.02.2021 Typ Doručené
3 Potvrdenie o podaní 12.02.2021 Typ Doručené
4 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 19.02.2021 Typ Platba
5 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 22.02.2021 Typ Odoslané
6 výsledok rešerše 22.02.2021 Typ Interné listy
7 Odpoveď na správu úradu 01.03.2021 Typ Doručené
7a Sprievodný list 01.03.2021 Typ Doručené
8 pokyn na zverejnenie POZ 03.03.2021 Typ Interné listy
POZ 402-2021
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku