Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
POZ 40149
(111)  Trademark Number  157435 
(151)  Registration Date  17.07.1967 
   The date of Commencement of the Period Relevant for the Use of the TM   
(156)  Trademark Renewal Date  27.04.2017 
(210)  Application Number  40149 
(220)  Application Date  27.04.1967 
(310)  Priority Number   
(320)  Priority Date   
(330)  Country or Authority of Priority   
(442)  Date of Making Application Available to the Public   
(450)  Publication of Registration Date   
(511)  International Classification of Goods and Services  01, 07, 09, 16 
(511)  List of Classified Goods and Services  01 - Chemické výrobky; citlivý fotografický materiál.
07 - Stroje a ich súčasti, ako aj obrábacie stroje obsiahnuté v triede 7.
09 - Kamery; fotoaparáty, vedecké a fotografické prístroje a nástroje, čítače optických znakov, optické kondenzory, optické dátové média, optické disky, optické vlákna, optické sklo (okrem okuliarových šošoviek), optické lampy, optické svietidlá, optické kompasy, optické zrkadlá, periskopické šošovky, šošovky pre astrofotografiu, šošovky do fotoaparátov, šošovky do viedeokamier, monokulárne šošovky, binokulárne šošovky, šošovky do ďalekohľadov, šošovky do mikroskopov, príslušenstvo fotoaparátov, najmä slnečné clony, viečka na šošovky, pamäťové karty na použitie v digitálnej fotografii a videokamerách, držiaky kamier pre nastaviteľné upevnenie kamery, statívy fotoaparátov, puzdrá na digitálne filmové kamery, flash disky, zástrčkové adaptéry, svetla pre video, čítačky kariet a batérie, magnetické mechaniky, mechaniky pre flash disky, prístroje pre jedno oko, prístroje pre obe oči, ďalekohľady, mikroskopy, periskopy, mechaniky optických diskov, okuliare na nočné videnie, elektronické hracie okuliare, okuliare pre virtuálnu realitu, stereoskopické prehliadačky a stereoskopické 3D okuliare, ktoré sú súčasťou elektronických hracích a iných systémov, materiály polarizujúce svetlo okrem tých, ktoré sú súčasťou slnečných okuliarov a okuliarov, multimediálne a fotografické obrázkové projektory, digitálne foto rámčeky pre zobrazovanie digitálnych obrazov, videoklipov a reprodukciu hudby, video monitory pre kojencov, projektory pre diapozitívy, piko projektory, fotografické hľadáčiky, filtre pre fotoaparáty.
16 - Tlačoviny; papier a výrobky z papiera; lepenka a kartonážne výrobky; papiernické výrobky; fotografie; fotografické snímky a zväčšeniny; diapozitívy a vyvolané filmy; fotografické albumy a všetok ostatný fotografický tovar obsiahnutý v triede 16. 
(531)  International Classification of Figurative Elements  27.05.01 
(540) Trademark
Vyobrazenie
(550)  Kind of Trademark  obrazová 
(571)  Description of Trademark   
(551)  Collective Trademark Data  individuálna  
(551)  Persons authorised to use Collective TM   
   Changes in Agreement on the Use of Collective TM   
(591)  Claimed Color(s)   
(731/732)  Applicant(s) or Proprietor(s)  Polaroid IP B.V.; Hoge Bothofstraat 45, 7511ZA Enschede; NL 
(740)  Attorney(s)   
(800)  International Registration Number   
(800)  International Registration Date   
(800)  Country of International Trademark Registration   
   Procedural Status  zapísaná ochranná známka 
   Legal Status  platná 
   Partial Transfer of Trademark   
   Termination of Trademark   
   Cancellation of Trademark, Declaration of Trademark Invalidity, Revocation of Trademark   
   Partial Cancellation, Revocation/ Declaration of Invalidity in respect of some of the goods and services   
   Lien on Trademark  No 
   Trademark Validity minimum until  27.04.2027 
   Reason for Trademark Expiration/Termination of Proceedings   
 
  Publication 
S/N Title Date Official Gazette Nr. Publication Code
1 Zmeny v údajoch o majiteľoch 03.12.2001 12/2001 TC3M
2 Zmeny v údajoch o majiteľoch 01.07.2005 7/2005 TC3M
3 Obnovené ochranné známky 01.03.2007 3/2007 ND3M
4 Zmeny v údajoch o majiteľoch 03.09.2013 9/2013 TC3M
5 Prevody a prechody práv na ochranné známky 03.09.2013 9/2013 PC3M
6 Zmeny v údajoch o majiteľoch 03.09.2013 9/2013 TC3M
7 Čiastočné prevody ochranných známok 02.12.2013 12/2013 PG3M
8 Obnovené ochranné známky 03.07.2017 7/2017 ND3M
9 Prevody a prechody práv na ochranné známky 24.11.2022 22/2022 PC3M
 
POZ 40149
S/N Fee Title Payment Date Paid Amount Refund Date Refunded Amount
16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 30.08.2001 200,00 SKK
16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 11.05.2005 200,00 SKK
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 15.12.2006 3 000,00 SKK
16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 09.03.2012 6,50 EUR
17 Poplatok za zápis zmeny zástupcu 09.03.2012 6,50 EUR
15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 09.03.2012 26,50 EUR
15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 26.04.2012 26,50 EUR
19 Poplatok za zápis zúženia ZTS/zmenu licenčnej zmluvy/úpravu v OZ 08.03.2013 17,00 EUR
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 21.02.2017 75,00 EUR
17 Poplatok za zápis zmeny zástupcu 16.05.2017 3,50 EUR
Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 23.09.2022 15,00 EUR
Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 24.10.2022 15,00 EUR

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

POZ 40149
S/N Item Name Date Type Document Payment
Žiadosť o obnovu 28.02.1997 Type Delivered
pokyn na obnovu zápisu 26.05.1997 Type Internal Letter
dodatok k osvedčeniu OZ 30.09.1997 Type Sent document
Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 20.08.2001 Type Delivered
16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 03.09.2001 Type Payment
dodatok k osvedčeniu OZ 25.10.2001 Type Sent document
Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 10.05.2005 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 13.05.2005 Type Payment
dodatok k osvedčeniu OZ 31.05.2005 Type Sent document
Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 08.12.2006 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 19.12.2006 Type Payment
dodatok k osvedčeniu OZ 02.02.2007 Type Sent document
Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 07.03.2012 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
Doklad o prevode/prechode 07.03.2012 Type Delivered
Plná moc 07.03.2012 Type Delivered
Žiadosť o prevod/prechod prihlasovateľa/majiteľa 07.03.2012 Type Delivered
15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 13.03.2012 Type Payment
16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 13.03.2012 Type Payment
17 Poplatok za zápis zmeny zástupcu 13.03.2012 Type Payment
Žiadosť o prevod/prechod prihlasovateľa/majiteľa 23.04.2012 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
Doklad o prevode/prechode 23.04.2012 Type Delivered
Plná moc 23.04.2012 Type Delivered
15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 30.04.2012 Type Payment
výsledok prieskumu žiadosti o prevod/prechod 07.08.2012 Type Sent document
Odpoveď na správu úradu 05.09.2012 Type Delivered
Doklad o prevode/prechode 05.09.2012 Type Delivered
Plná moc 05.09.2012 Type Delivered
výsledok prieskumu žiadosti o prevod/prechod 11.01.2013 Type Sent document
19 Poplatok za zápis zúženia ZTS/zmenu licenčnej zmluvy/úpravu v OZ 13.03.2013 Type Payment
Odpoveď na správu úradu 18.03.2013 Type Delivered
Doplnenie materiálov 18.03.2013 Type Delivered
výsledok prieskumu žiadosti o prevod/prechod 11.07.2013 Type Sent document
dodatok k osvedčeniu OZ 06.08.2013 Type Sent document
Odpoveď na správu úradu 12.09.2013 Type Delivered
Doplnenie materiálov 12.09.2013 Type Delivered
dodatok k osvedčeniu OZ 06.11.2013 Type Sent document
Žiadosť o zápis zmeny zástupcu do registra 24.01.2017 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 24.01.2017 Type Delivered
Sprievodný list 24.01.2017 Type Delivered
Doplnenie materiálov 30.01.2017 Type Delivered
Plná moc 30.01.2017 Type Delivered
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 25.02.2017 Type Payment
vyžiadanie poplatku 04.05.2017 Type Sent document
17 Poplatok za zápis zmeny zástupcu 18.05.2017 Type Payment
dodatok k osvedčeniu OZ 15.06.2017 Type Sent document
Žiadosť o zápis prevodu 21.09.2022 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
Doklad o prevode 21.09.2022 Type Delivered
Plná moc 21.09.2022 Type Delivered
Potvrdenie o podaní 22.09.2022 Type Sent document
Doplnenie materiálov 30.09.2022 Type Delivered
Doklad o prevode 30.09.2022 Type Delivered
Plná moc 30.09.2022 Type Delivered
vyžiadanie poplatku 11.10.2022 Type Sent document
dodatok k osvedčeniu OZ 03.11.2022 Type Sent document
POZ 40149
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
1 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 21.09.2001 POLAROID CORPORATION POLAROID CORPORATION
2 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 23.05.2005 POLAROID CORPORATION POLAROID CORPORATION
3 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 10.07.2013 POLAROID CORPORATION POLAROID CORPORATION
4 Prevod majiteľa 10.07.2013 PLR IP HOLDINGS, LLC POLAROID CORPORATION
5 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 10.07.2013 PLR IP HOLDINGS, LLC PLR IP HOLDINGS, LLC
6 Zápis alebo zmena zástupcu 10.07.2013 Rott, Růžička & Guttmann, Patentová, známková a právna kancelária, v.o.s. FAJNOR IP s. r. o., Fajnorová Mária, Ing.
7 Zápis alebo zmena zástupcu 22.05.2017 Advokátska, patentová a známková kancelária BRICHTA & PARTNERS, Brichtová Tatiana, JUDr., advokátka Rott, Růžička & Guttmann, Patentová, známková a právna kancelária, v.o.s.
8 Prevod majiteľa 03.11.2022 Polaroid IP B.V. PLR IP HOLDINGS, LLC
9 Ukončenie zastupovania 03.11.2022 Advokátska, patentová a známková kancelária BRICHTA & PARTNERS, Brichtová Tatiana, JUDr., advokátka
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku