Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 4004-2000
(111)  Číslo ochrannej známky  200288 
(151)  Dátum zápisu  09.09.2002 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  29.12.2020 
(210)  Číslo prihlášky  4004-2000 
(220)  Dátum podania prihlášky  29.12.2000 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  04.06.2002 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  03.12.2002 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  06, 17, 19, 20, 35, 39 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  06 - Denverské kliešte - blokovanie pri nesprávnom parkovaní áut; oceľové kuríny, klietky; oceľové laná; oceľ nespracovaná alebo ako polotovar; zliatiny ocele; oceľové pásy; oceľový drôt; oceľoliatina, oceľ na odliatky; oceľové stožiare; oceľové rolety; oceľový plech; oceľové rúry; hrotnice; výhybky; kovové dýzy; zariadenie alebo nábytkové kovanie z niklovej mosadze; argentán, pakfón; hliník; bronz; hliníkový drôt; kotevné dosky; spojovacie plechy; kovové dýzy; kovové závory; kovové stožiare; kovové tyče; pasce na zver; kovové svorky, popruhy na manipulovanie s nákladom; ložiskový kov; kovové chrániče na stromy; príručné kovové pokladnice; strieborná spájka; alpaka; postriebrené cínové zlúčeniny; kovové vystužovacie materiály do betónu; bezpečnostné schránky; kovové uzávery na okná aj posuvné; kovové západky na bránky; kovové zarážky dverí; kovové tesnenia, tesniace krúžky; kovové krúžky; pánty, závesy; kovová dlažba; ostnatý drôt; priečky kovových zábradlí; berýlium; glucínium; reťaze pre rožný statok; nákovy, rohatinky; biele kovy; pancierové plechy; uzávery na kufre, debny a kazety; kovové skrutky; fľaše na stlačený plyn a skvapalnený vzduch; kovové identifikačné náramky na použitie v nemocniciach; bramy; zliatiny na tvrdé spájky; kovové okolesníky; bronzové náhrobné pomníky; umelecké diela z bronzu; káble na visuté lanovky; kovové koncové svorky; kovové spojky a svorky na káble a laná s výnimkou elektrických; kadmium; visacie zámky; kovové lamely, vložky, tenké doštičky, platničky, podložky; kovové kovanie na vychádzkové palice; pokladničky; bezpečnostné pokladničky; hafnium; kovové reťaze; vôdzky, reťaze pre psov; reťaze dopravníkov; kovové bezpečnostné reťaze; kovové spriahadlá na reťaze; kladky na posuvné okná; okenné žabice; potrubia a rúry na zariadenia ústredného kúrenia; klince na podkovy; kovové koly; chróm; chromit; chrómové rudy; čapy; svorníky; závlačky; kľúče; kovové montážne kľúče; ťahadlá; klince, príchytky; stenové kovové kolíky; kovové zástrčky; kobalt ako surovina; kovový materiál na železnice; kovové stĺpy pre stavebníctvo; kovové vodovodné potrubia; kovové objímky; kovové konzervy; kovové nádoby na skladovanie a prepravu; kovové vodiace lišty; kokily (lejárstvo); kovové strešné uholníky; kovové dvere; napínače na kovové remene; kliešte kovové; závesné háky na kotly; okenné západky; háčiky ako železiarsky tovar; pancierové platne; drôty z obyčajných kovov; meď surová alebo ako polotovar; medené krúžky; kovové tubingové výstuže; kovové nádoby na stlačený plyn alebo skvapalnený vzduch; škrabáky na obuv; kovové vypúšťacie, odvodňovacie a drenážne rúry; železo ako surovina alebo polotovar; koľajnicové spojky; zásteny pred kozubmi; kovové skrutky; obaly plechové a z cínového plechu; kovové poštové schránky; domové zvončeky s výnimkou elektrických; ostrohy; kovové konzoly, podpery pre stavebníctvo; kovové schodiská; kovové západky na okná; kovové potrubia; kovové rúry; kovové spony; kovové koľajnice; kovania na okná; pásová oceľ; drôt; liatina netepaná alebo čiastočne tepaná; železná ruda; neelektrické zatvárače dverí; molybdenit; nízkouhlíková oceľ; titánové železo, ferotitán; volfrámové železo; stavebné kovania; zástrčky - spojovacie kontakty; anténové drôt; svorník s okom; závitové krúžky; kovové zámky s výnimkou elektrických; galenit; plomby; germánium; kovové veterníky; skoby na lezenie; kramle, mačky na lezenie v ľade; kovové formy na ľad; mastiace čapy, tlakové mastenice; kovové rošty; pružinové zámky; indium; kovové značky na vozidlá; kovové žalúzie aj vonkajšie; kovové odpaľovacie rampy; kovové lišty, laty; kovové piliny; limonit; ingoty z obyčajných kovov; kovové preklady; kovové posteľové kolieska; predvalcované bloky, vývalky - metalurgia; horčík; kovové prenosné stavby; kovové rúčky a rukoväti na náradie; kovové krúžky na rukoväti; kovové objímky na potrubie; mangán; kovové dopravné, manipulačné palety; kovové schodíky; kovové konštrukcie na verandy; klopadlá; putá; obyčajné kovy surové alebo ako polotovary; kovové rudy; drôtené pletivo; pyroforické kovy; kovové kolesá na nábytok; kovové pažnice, štetovnice; molybdén; kovové pomníky; kovové čeľuste zveráka; nikel; niób; kovové úžľabia; kovové domové čísla nesvietiace; kovové okenice; kovové palisády; kovové koše; kovové signalizačné panely s výnimkou svetelných a mechanických; kovové obklady stien a priečok; kovové háčiky na šaty; kovové konštrukcie na umelé klziská; západky; kovové stĺpy; pružiny - železiarsky tovar, kovové stanové kolíky; kovové stropy, stropné dosky; kovové dlážky; kovové prefabrikáty - nenosná obvodová konštrukcia; kovové obloženie; točne; olovo ako surovina alebo polotovar; kovové veže na skoky do vody; kovové kľučky dverí; kovové nity; kovové brány; kovové výplne dverí; dverové zástrčky; krúžky na kľúče z obyčajných kovov; zinok; kovové nosníky, trámy; kovové prefabrikáty na nástupištia; drobný železiarsky tovar; kovové míľniky s výnimkou svetelných a mechanických; napínače na kovové drôty; obalové nádoby z kovu; kovové nádrže; kovové dverové prahy; kovové značky s výnimkou svetelných a mechanických; kovové prenosné skleníky; kovové zámky na vozidlá; kovové nárazníky; kovové silá; zvončeky pre zvieratá; zvončeky; zvony; spájkovací drôt; kovové stavidlá nie ako časti strojov; sochy z obyčajných kovov; kovové železničné podvaly; tantal; dverové zástrčky; napínače; titán; kovové strechy; tombak; turnikety s výnimkou automatických; kovové pletivo; kovové priehradové konštrukcie; volfrám; kovové potrubia; vanádium; kovové krídlové okná; objímky, prstence; kovové voliéry; zirkónium; oceľové gule; oceľové konštrukcie; kovové armatúry, fitingy potrubí na stlačený vzduch; drôty zo zliatin obyčajných kovov okrem poistkových drôtov; zliatiny obyčajných kovov; hliníková fólia; kovové polery; kovové prístavné hrádze na kotvenie lodí; kotvy; kovové lamelové obloženie; kovové vystužovacie materiály na potrubia; kovové vystužovacie materiály pre stavebníctvo; kovové vystužovacie materiály na remeňové spony; umelecké diela z obyčajných kovov; maltovnice - kovové vane na miešanie malty; kovové vaničky pre vtáky; kovové rúčky na metly; kovové bóje, majáky s výnimkou svetelných; kovové zámočnícke stoly; napínače na železné pásky; kovové pásky na viazanie alebo balenie; kovové uväzovacie vlákna; kovové sudy; kovové obruče na sudy; kovové konštrukcie na bazény; kovový stavebný materiál; kovové debnenie; kovové bicyklové zariadenia na parkovanie; kovové škatule, skrinky, škatule; kovové zátky; kovové tesniace uzávery; pracky z obyčajných kovov; kovové uzávery na fľaše; držadlá, rukoväti, kovové kľučky; kovové tyčinky na tvrdé spájkovanie; elektródy na spájkovanie a zváranie; kovové drôty a tyče na zváranie; kovové slučkové závesy lanové alebo reťazové na manipuláciu s nákladmi; busty z obyčajných kovov; kovové kabíny na prezliekanie; kovové kabíny na striekanie farieb; kovové laná s výnimkou elektrických; kovové príchytky na rúry; kovové spojovacie objímky na rúry; kovové svorky na káble a rúry; kovové spojovacie skrutky na káble; kovové okenné rámy; kovové skleníkové rámy; kovové lávky; kovové komínové nadstavce; kovové vlákna na použitie v poľnohospodárstve; otvárače dverí s výnimkou elektrických; kovová dlaždicová podlaha; kovové hrobky; kovanie na truhly; kovové meracie tyčky na meranie hladiny oleja - na železničné vozne; kovové stavebné konštrukcie; kovové dverové rámy; zárubne; kovové materiály na pozemné lanové dráhy; kovové rúrkové komínové nadstavce; kovové žľaby; kovové podkovy; kovové klapky, ventily drenážnych rúrok; kovové priečky; kovové výstuže ropných veží; kovové nádrže na tekuté palivá; kovové konštrukcie; kovové flotačné kontajnery; kovové rukoväti nožov; kovové rímsy, ozdobné lišty; uholníky; kovania na dvere; kovové žabice na dvere; kovové poklopy; kovové strešné krytiny; kovové bridlicové príchytky; kovové vešiakové háčiky; medený drôt neizolovaný; kovové vane; kovové odkvapové rúry; kovové navijaky s výnimkou mechanických na navíjanie hadíc; kovové držiaky na uteráky; kovové vodovodné klapky, ventily; kovové lešenia; kovové rebríky; kovové pohyblivé pristávacie schodíky pre cestujúcich; kovové obruče, spojky; kovové matice; kovové stĺpy elektrického vedenia; kovové prípojky a odbočky potrubia; kovové náhrobky; kovové ploty; kovové navíjacie cievky s výnimkou mechanických na navíjanie hadíc; kovové vývesné štíty; kovové podpery; cín; cínové platne, plechy; staniol; plech; kovové rúčky na kosy; kovové uzávery na tašky; kovanie na nábytok; kovové stavebné dielce, panely; figuríny z obyčajných kovov; napínače na kovové pásy; kovové lejárske formy; kovové náhrobné dosky; kovové stély; kovové pamätné tabule; kovové mriežky ako ochrana pred kachľami alebo kozubom; kovové stojany na sudy; kovové nádoby na potraviny; kovové príslušenstvo postelí; kovové dverové obloženie; kovové vrchnáky na nádoby; kovové viazače snopov; kovové cestné zvodidlá; kovové kufre, truhlice; kovové nádoby, skrinky, debny, kontajnery; kovové identifikačné štítky; kovové poznávacie značky; cermet - kovovo-keramický materiál; kovové kohútiky na sudy; kovové reklamné stĺpy; kovové uväzovacie bóje; kovové komíny, dymovody; kovové samostatné továrenské komíny; kovové potrubia na vetranie a klimatizáciu; kovové baliace fólie; zlaté spájky; kovové násypníky nie mechanické; písmená a číslice z obyčajných kovov s výnimkou písmen a číslic ako tlačových znakov; kovové kolená na potrubie; kovové tlakové potrubie; kovové telefónne búdky; kovové debny a skrinky na náradie; kovové kladky (nie ako časti stroja); mosadz surová alebo ako polotovar; kovové okenice, žalúzie; náhradné diely, časti a súčasti na tovary uvedené v triede 6 tohto zoznamu; obaly a puzdrá patriace do triedy 6 tohto zoznamu.
17 - Fólie z plastických materiálov na poľnohospodárske účely; izolačné povlaky; acetát celulózy ako polotovar; akrylové živice ako polotovary; azbestové bezpečnostné clony; gumové krúžky; azbestocementové krytiny; polievacie hadice; azbestové zásteny pre požiarnikov; zvukovoizolačné materiály; vodotesné krúžky; balata - surinamská gutaperča; tesniace obloženia; gumové krúžky na viečka pohárov; tesnenia dverí alebo oblokov; podkladové materiály z gumy a plastov; vypchávkové materiály z gumy a plastov; tesniace materiály; kalorimetrické prostriedky na udržiavanie tepla; guma surová alebo ako polotovar; kaučuk ako surovina alebo polotovar; gumové zátky; gumené záklopky; syntetická guma; gumené nárazníky na tlmenie nárazov; hadice s výnimkou kovových; materiály na zabránenie tepelnej radiácii; izolačné hmoty zabraňujúce sálaniu tepla; azbestové pätky, vložky, podložky; konské podkovy s výnimkou kovových; papier do elektrických kondenzátorov; tesnenie na potrubie; gumené laná; utesňovacia vata na balenie; spojovacie valčeky; izolanty; azbestové plachty; ebonit; kôra ako zvuková izolácia; pružné nite s výnimkou nití na textilné použitie; spojkové obloženie; výplne dilatačných spojov; chemické prípravky na opravu dier; tesnenie; azbestová plsť; izolačná plsť; vulkanfíber; spájkovacie materiály z plastov; materiály na brzdové obloženie ako polotovar; izolačné rukavice; gutaperča; izolačné oleje na transformátory; izolačné oleje; fólie z regenerovanej celulózy s výnimkou fólií na balenie; požiarne hadice; izolačný papier; izolačné tkaniny; izolačné laky; látky na izolovanie budov od vlhkosti; kovové izolačné fólie; izolačné náterové farby; trosková vlna ako izolačný materiál; minerálna vlna ako izolačný materiál; sklená vlna ako izolačný materiál; latex a kaučuk; plátenné hadice; tmel; objímky na potrubia s výnimkou kovových; ochranné gumové objímky na časti strojov; tesniace tmely; sľuda surová alebo čiastočne spracovaná; azbestový papier; plastové fólie s výnimkou baliacich fólií; nekovové tesnenia na potrubie; spájacie rúry chladičov; umelé živice; gumové alebo vulkanfíbrové tesnenia, tesniace krúžky; gumové baliace tašky; azbestové izolácie; azbestové látky; azbestové tkaniny; azbestové tesnenia; gumové alebo vulkanfíbrové záklopky; viskózové fólie s výnimkou fólií na balenie; izolátory na železničnú trať; lepiace pásky s výnimkou pások na lekárske, kancelárske účely a pre domácnosť; armatúry, fitingy, potrubia na rozvod stlačeného vzduchu s výnimkou kovových; azbestové platne; azbestová lepenka; azbestové vlákna; nekovové vystužovacie materiály na potrubia; azbest; samolepky s výnimkou samolepiek na lekárske, kancelárske účely a pre domácnosť; izolátory na káble; gumové vlákna s výnimkou vlákien pre textilný priemysel; karbónové vlákna okrem vlákien na textilné použitie; plastické hmoty, polotovary; izolanty elektrického vedenia; izolačné materiály; ebonitové formy; tesniace alebo vypchávkové materiály z gumy alebo plastov; plastové vlákna s výnimkou vlákien na textilné účely; sklené vlákna na izoláciu; tkaniny zo sklených vlákien na izoláciu; umelé vlákna s výnimkou vlákien pre textilný priemysel; polospracované peny alebo plastické blany ako filtračný materiál; izolačné pásky; voľné protispádové bariéry; gumový materiál na protektorovanie pneumatík; náhradné diely, časti a súčasti na tovary uvedené v triede 17 tohto zoznamu; obaly a puzdrá patriace do triedy 17 tohto zoznamu.
19 - Geotextílie; vinylové koľajnice - ako konštrukčný materiál; piesok do akvárií; nekovové potrubia na vzduchotechniku a klimatizáciu; stavebný kameň; štrk do akvárií; reklamné stĺpy s výnimkou kovových; alabastrové sklo; alabaster; azbestocement; azbestová malta; bridlica; bridlica ako strešná krytina; nárožia striech; kremenný piesok; hrnčiarska hlina; žiaruvzdorný kameň; asfalt; asfaltové dlažby; stĺpikové zábradlie; bitúmen, asfalt, živice; pokrývačská dechtová lepenka; baraky, búdy; trhové stánky; šindle; skladacie dvere s výnimkou kovových; betón; materiál na výrobu betónu; asfaltové - bitúmenové výrobky pre stavebníctvo; drevo ako polotovar; stavebné drevo; preglejka; spracované, opracované a pílené; drevené dlážky; drevené dyhy; dyhové drevo; drevené obloženie; podlahové dosky; cement; smola; tehly; hlina na tehly; spojivá na výrobu tehly; telefónne búdky s výnimkou kovových; kesóny na konštrukčné práce pod vodou; vápenec; žľaby s výnimkou kovových; lepenky na stavebné účely; lepenka bitúmenová - asfaltová; šamot; komínové plášte; stavebné konštrukcie s výnimkou kovových; materiály na stavbu a povrch ciest; vápno; stavebná malta; komíny, dymovody s výnimkou kovových; ohňovzdorné cementové nátery, povlaky; cementové potery; cementové platne; betónové podpery, stĺpy; priečky s výnimkou kovových; konštrukcie s výnimkou kovových; stavebný papier; stavebné sklo; rímsy s výnimkou kovových, ozdobné lišty s výnimkou kovových; strešné uholníky s výnimkou kovových; uholníky s výnimkou kovových; okná s výnimkou kovových; dvere s výnimkou kovových; poklopy s výnimkou kovových; strešné krytiny s výnimkou kovových; surová krieda; kremeň; schodové stupne s výnimkou kovových; odkvapové rúry s výnimkou kovových; vodovodné potrubia s výnimkou kovových; vodovodné ventily s výnimkou kovových a plastových; lešenia s výnimkou kovových; stĺpy na elektrické vedenie s výnimkou kovových; odbočky; prípojky a potrubia s výnimkou kovových; obruby na náhrobky, ohrady hrobiek alebo hrobov s výnimkou kovových; asfaltové - bitúmenové nátery, poťahy, pokrytia striech; nosníky s výnimkou kovových; prasačníky; stajne; podpery s výnimkou kovových; stojky s výnimkou kovových; náhrobné dosky s výnimkou kovových; pamätné tabule s výnimkou kovových; plstený materiál na budovy; lejárske formy s výnimkou kovových; cement do pece; cement do vysokej pece; kameň; tabuľové sklo ako stavebný materiál; uhoľný decht; granit; štrk; kameniny pre stavebníctvo; kameninové rúry; sadra; žalúzie s výnimkou kovových; nístejové sklo, troska ako stavebný materiál; parketová dlážka; parketové výlisky; okenice s výnimkou kovových a textilných; odpaľovacie rampy s výnimkou kovových; lišty s výnimkou kovových; spojovacie materiály na cestné opravy; lisovaný korok; parketová dlážka; schodnice ako časti schodísk s výnimkou kovových; preklady s výnimkou kovových; osvetľovacia, svetelná dlažba; makadam; Sorelov cement; prenosné stavby s výnimkou kovových; mramor; sklené granuly na značkovanie ciest; pásy a platne zo syntetických materiálov na cestné značenie; nekovové konštrukcie na verandy; stožiare s výnimkou kovových; dosky; drevo na výrobu sudov; mozaiky pre stavebníctvo; tvárne, žiaruvzdorné drevo; náterové hmoty, omietky pre stavebníctvo; vonkajšie plášte budov s výnimkou kovových; úžľabia s výnimkou kovových; olivín pre stavebníctvo; palisády s výnimkou kovových; ploty s výnimkou kovových; pažnice, štetovnice s výnimkou kovových; nekovové signalizačné panely s výnimkou svetelných a mechanických; obklady stien a priečok s výnimkou kovových; konštrukcie na umelé klziská s výnimkou kovových; tyče, žrde; stavebný a umelý kameň; slinok; trosková tehla; náhrobné kamene; tuf; kamenárske výrobky; dlážky s výnimkou kovových; stropy, stropné dosky s výnimkou kovových; dosky ako stavebné drevo; obkladový materiál, obklady na budovy s výnimkou kovových; stavebné krytiny s výnimkou kovových; škridly s výnimkou kovových; veže na skoky do vody s výnimkou kovových; brány s výnimkou kovových; výplne dverí s výnimkou kovových; telegrafné stĺpy s výnimkou kovových; kurníky; trámy s výnimkou kovových; nekovové prefabrikáty na nástupištia; refrakčné materiály; murárske vane a nádrže; materiály na cestné pokrytia; dverové prahy s výnimkou kovových; trstina na stavebné účely; nekovové míľniky s výnimkou svetelných a mechanických; nekovové značky s výnimkou svetelných a mechanických; piesok s výnimkou lejárskeho; prenosné skleníky s výnimkou kovových; silá s výnimkou kovových; sochy z kameňa, betónu a mramoru; decht; terakota; strechy s výnimkou kovových; altánky; podvaly s výnimkou kovových; mriežky s výnimkou kovových; pletivo s výnimkou kovového; rámové konštrukcie s výnimkou kovových; rámy, mriežky s výnimkou kovových; neohybné nekovové rúry; krídlové okná s výnimkou kovových; izolačné stavebné sklo; okenné sklo s výnimkou okenného skla na okná automobilov; vitráže; vitrážové okná; tabuľové sklo pre stavebníctvo; voliéry s výnimkou kovových; dosky, latky; hranoly; xylolit; potery s výnimkou kovových; prístavné hrádze na kotvenie lodí s výnimkou kovových; lamelové obloženie s výnimkou kovového; konštrukcie akvárií nekovové; nekovové vystužovacie materiály pre stavebníctvo; netrieštivé sklo; umelecké diela z kameňa, betónu a mramoru; nekovové konštrukcie na vaničky pre vtáky; nekovové bóje, majáky s výnimkou svetelných; konštrukčné materiály s výnimkou kovových; stavebný materiál s výnimkou kovového; debnenie s výnimkou kovového; bicyklové parkovacie zariadenia nekovové; dlažba s výnimkou kovovej; lepenkové platne pre stavebníctvo; busty z kameňa, betónu alebo mramoru; prenosné kabíny na prezliekanie s výnimkou kovových; kabíny na striekanie farieb s výnimkou kovových; nekovové stĺpy; okenné rámy s výnimkou kovových; zárubne s výnimkou kovových; skleníkové rámy s výnimkou kovových; vápnitý slieň; komínové nadstavce s výnimkou kovových; nekovové stavebné dlaždice, obkladačky; dlaždicové podlahy s výnimkou kovových; hrobky s výnimkou kovových; rúrkové komínové nadstavce s výnimkou kovových; komínové rúry nekovové; továrenské samostatné komíny s výnimkou kovových; dlaždice s výnimkou kovových; drenážne rúry s výnimkou kovových; klapky, ventily drenážových rúrok s výnimkou kovových a plastových; schodiská s výnimkou kovových; stavebné panely s výnimkou kovových; sošky z kameňa, betónu alebo mramoru; pomníky s výnimkou kovových; stély s výnimkou kovových; cestné zvodidlá s výnimkou kovových; murované poštové schránky; vylisovaná - aglomerovaná cukrová trstina ako stavebný materiál; nekovové prívodné potrubie; náhradné diely, časti a súčasti na tovary uvedené v triede 19 tohto zoznamu; obaly a puzdrá patriace do triedy 19 tohto zoznamu.
20 - Chodúľky pre deti; dekoratívne predmety vydávajúce zvuk; vysoké stoličky pre deti; kladky z plastických hmôt na rolety; palice na nosenie bremien - váhy; nekódované plastické karty slúžiace na otváranie; preliezačky pre mačky; reklamné nafukovacie predmety; sklené tabule na zrkadlá; skrinka na hračky; stojan na pílenie; stolíky pod počítače; urny pohrebné; závesy bambusové; lavičky ako nábytok; lôžkoviny s výnimkou posteľnej bielizne; slonová kosť ako surovina alebo polotovar; vodné postele s výnimkou postelí na lekárske účely; včelie úle; zobrazovacie tabule; ozdoby z plastov na potraviny; plásty do úľov; jantár; vypchaté zvieratá; ležoviská a búdky pre zvieratá chované v domácnosti; klietky pre zvieratá chované v domácnosti; pazúry, zvieracie klepetá; krúžky na záclony; dekoratívne nástenné ozdoby s výnimkou textilných; striebrené sklo; príborníky; skrinky na lieky; plastikové káblové alebo rúrkové spojky, príchytky; drevené sudy na stáčanie vína; veľrybia kosť ako surovina alebo polotovar; bambus; koše na ryby; detské ohrádky; kolísky; knižnicové police; drevené cievky na nite, hodváby a motúzy; drevené kostry do postele; drevené trámy; slamky na pitie; korkové zátky; prepravky na fľaše; krosná; rámy na vyšívanie; rámy, obruby na kefy; servírovacie stolíky; rohy zvierat; písacie stoly; kancelársky nábytok; krajčírske figuríny; drevené rámy do úľov; nábytok; kohútiky na sudy s výnimkou kovových; zátky na sudy s výnimkou kovových; kartotékové skrine; registračné skrine; náhradky korytnačiny; kozubové zásteny; ochranné kryty na komíny; rakvy; drobný nekovový materiál k truhlám; jelenie parohy; sedadlá; stoličky; chaise longue - typ čalúneného kresla; hlavové opierky ako časti nábytku; stojany na klobúky; nekovová ložná miera, obrysnica na železničné vozne; pánty, závesy s výnimkou kovových; vystavovacie stojany; psie búdy; vešiaky na odevy; voskové figúrky; police do registračných skríň; kreslá; nádoby na tekuté palivá s výnimkou kovových; komody, zásuvkové kontajnery, bielizníky; pulty; nádoby na skladovanie a prepravu s výnimkou kovových; flotačné kontajnery s výnimkou kovových; koral; podnosy s výnimkou kovových; korkové pásy; rohy ako surovina alebo polotovar; nekovové rukoväti na nože; korozo - olejová palma; podušky; vešiakové háčiky s výnimkou kovových; vane s výnimkou kovových; servírovacie stolíky; rysovacie stoly; dávkovače papierových utierok s výnimkou kovových; držiaky na uteráky s výnimkou kovových; divány, pohovky; stolárske výrobky; korytnačina; ustrice - lastúry; tyče k rastlinám alebo stromom; drevené alebo plastové rebríky; pristávacie schodíky, nekovové, pohyblivé pre cestujúcich; školský nábytok; dosky, poličky na písacie stroje; pútače z dreva alebo plastických hmôt; matice s výnimkou kovových; sépiolit; snímateľné kryty na drezy; obalové nádoby z plastických hmôt; držiaky na záclony a závesy nie z textilných materiálov; postele; navíjače s výnimkou kovových a mechanických na navíjanie hadíc; schodiskové zábradlie, tyče; pracovné stoly, hoblice; police, stojany; regály; vtáčie klietky, búdky; vejáre; rúčky na kosy s výnimkou kovových; nekovové vrchnáky na nádoby; obloženie alebo ozdoby na nábytok s výnimkou kovových; príslušenstvo k nábytku s výnimkou kovového; háčiky na bielizeň; štipce na bielizeň; stojany na kvety; jasle nad žľabom ako poľnohospodárske predmety; stojany na pušky; kade s výnimkou kovových; stojany na sudy s výnimkou kovových; valce na záclony a rolety; skrinky na mäso výnimkou kovových; drobný nekovový materiál na okná; kovanie na okná s výnimkou kovového; príslušenstvo postelí s výnimkou kovového; dverové obloženie s výnimkou kovového; dosky na krájanie; vlajkové žrde; latková debna; obaly na šatstvo; poznávacie značky s výnimkou kovových; kovový nábytok; ratan; novinové stojany; držadlá na časopisy; latkové vnútrookenné rolety; žalúzie a rolety lamelové, interiérové; umývadlá, skrinky s umývadlom; nemocničné lôžka; posteľové kolieska s výnimkou kovových; závory s výnimkou kovových; rúčky a rukoväti na náradie s výnimkou kovových; prútené koše; stojany na kabáty; dopravné palety, palety na manipuláciu s tovarom s výnimkou kovových; schodíky s výnimkou kovových; drevené hrany a kostry na nábytok; nekovové kolieska na nábytok; plásty; mobiliár - nábytok; lavice, pulty; perleť ako surovina alebo polotovar; štítky s výnimkou kovových; domové čísla s výnimkou kovových a svietiacich; vankúše; slamníky; pletená slama; pletené predmety zo slamy; slamené obruby; pekárske košíky na chlieb; stojany na dáždniky; paravány, zásteny ako nábytok; háčiky na šaty s výnimkou kovových; korálikové záclony ako dekorácia; stanové kolíky s výnimkou kovových; stolové dosky; dvierka na nábytok; koľajnice na záclony a závesy; nábytkové police; plastové lišty na nábytok; nádrže a cisterny s výnimkou kovových a murárskych; zberné nádrže s výnimkou kovových murovaných; tyče na záclony; háčiky na záclony; háky na vešanie záclon; trstina ako materiál na tkanie; kopytá; zámky na vozidlá s výnimkou kovových; sofy; posteľné matrace; pružinové matrace; ventily s výnimkou kovových nie ako časti strojov; sochy z dreva, vosku, sadry alebo plastov; kovové dosky na stoly; toaletné stolíky; profily na obrazové rámy; záklopky; zrkadlá; rozkladacie ležadlá; trojnožky; vešiaky na kľúče; stojany na taniere; prútený tovar, košikársky tovar; vitríny; vzduchové matrace s výnimkou matracov na lekárske účely; jantárové tyče a platničky; umelecké diela z dreva, vosku, sadry a plastov; nádoby na miešanie malty nekovové; nádoby s výnimkou kovových; rúčky na metly s výnimkou kovových; zámočnícke stoly s výnimkou kovových; sudy s výnimkou kovových; obruče na sudy s výnimkou kovových; podstavce, kostry, stojany na počítače; zátky s výnimkou kovových; uzávery s výnimkou kovových; skrutky s výnimkou kovových; nity s výnimkou kovových; nekovové kolíky, skrutky; fľaškové uzávery okrem kovových; uzávery na fľaše s výnimkou sklených, kovových alebo gumových; identifikačné náramky na použitie v nemocniciach s výnimkou kovových; busty z dreva, vosku, sadry alebo plastických hmôt; káblové, lanové príchytky, svorky s výnimkou kovových; rámy na obrazy; svorníky, háčiky a držiaky obrazových rámov; lávky s výnimkou kovových; drevené alebo plastové debny; drevené alebo plastové nádoby; drevené alebo plastové schránky; masážne stoly; hydrostatické lôžka s výnimkou lôžok na lekárske účely; výpustné ventily z plastov; mušle; spacie vaky na stanovanie; taburetky; plastové vodovodné klapky, ventily; kazety na šperky s výnimkou kaziet z drahých kovov; drevené obaly na fľaše; drevené prepravky na fľaše; figuríny z dreva, vosku, sadry alebo plastu; zámky s výnimkou kovových a elektrických; kadernícke kreslá; tyče s výnimkou kovových; koše s výnimkou kovových; poštové schránky s výnimkou murovaných a kovových; uväzovacie bóje s výnimkou kovových; vývesné štíty z dreva alebo plastických hmôt; stoly; náhradné diely, časti a súčasti na tovary uvedené v triede 20 tohto zoznamu; obaly a puzdrá patriace do triedy 20 tohto zoznamu.
35 - Sprostredkovanie obchodnej činnosti s tovarom.
39 - Automobilová preprava; autobusová doprava; kamiónová nákladná doprava; dovoz, doprava; preprava nábytku; služby v doprave a preprave; organizovanie ciest; osobná doprava; taxislužba; prepravné služby; preprava cenností; sprostredkovanie prepravy; informácie o preprave; poskytovanie pomoci pri doprave; sprostredkovanie služieb uvedených v triede 39 tohto zoznamu. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  26.04.06, 27.05.11 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  SEZAM, s.r.o.; Kvačalova 1, Žilina 
(740)  Zástupca (-ovia)   
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  29.12.2030 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 04.06.2002 6/2002 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 03.12.2002 12/2002 FG3M
3 Zmeny v údajoch o majiteľoch 03.06.2003 6/2003 TC3M
4 Obnovené ochranné známky 04.03.2011 3/2011 ND3M
5 Obnovené ochranné známky 27.01.2021 2/2021 ND3M
 
POZ 4004-2000
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
F0011 Popl. za prihlášku 10.01.2001 4 400,00 SKK
16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 21.03.2003 200,00 SKK
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 25.11.2010 165,50 EUR
40 Doplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 23.12.2010 16,50 EUR
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 22.12.2020 96,50 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 4004-2000
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Prihláška OZ - fax 29.12.2000 Typ Doručené
Prihláška OZ 03.01.2001 Typ Doručené
F0011 Popl. za prihlášku 15.01.2001 Typ Platba
výsledok rešerše 01.03.2002 Typ Interné listy
pokyn na zverejnenie POZ 01.03.2002 Typ Interné listy
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 20.09.2002 Typ Odoslané
Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 26.03.2003 Typ Doručené
16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 28.03.2003 Typ Platba
dodatok k osvedčeniu OZ 16.04.2003 Typ Odoslané
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 29.11.2010 Typ Platba
Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 29.11.2010 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
vyžiadanie doplatku za obnovu 21.12.2010 Typ Odoslané
40 Doplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 28.12.2010 Typ Platba
dodatok k osvedčeniu OZ 07.02.2011 Typ Odoslané
Výpoveď plnej moci 03.01.2017 Typ Doručené
všeobecný referátnik 19.04.2017 Typ Odoslané
Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 05.05.2020 Typ Doručené
Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 08.12.2020 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
vyžiadanie poplatku za obnovu 22.12.2020 Typ Odoslané
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 28.12.2020 Typ Platba
dodatok k osvedčeniu OZ 08.01.2021 Typ Odoslané
POZ 4004-2000
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 01.04.2003 SEZAM, s. r. o. SEZAM, spol. s r. o.
2 Zápis alebo zmena zástupcu 07.04.2017 Alfa Omega, Patentová a známková kancelária, Zahatňanská Gabriela, Ing.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku