Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
POZ 39469
(111)  Trademark Number  157341 
(151)  Registration Date  25.05.1967 
   The date of Commencement of the Period Relevant for the Use of the TM   
(156)  Trademark Renewal Date  10.01.2017 
(210)  Application Number  39469 
(220)  Application Date  10.01.1967 
(310)  Priority Number   
(320)  Priority Date   
(330)  Country or Authority of Priority   
(442)  Date of Making Application Available to the Public   
(450)  Publication of Registration Date   
(511)  International Classification of Goods and Services  05 
(511)  List of Classified Goods and Services  05 - Steroidné prípravky. 
(531)  International Classification of Figurative Elements   
(540)  Trademark  KENALOG 
(550)  Kind of Trademark  slovná 
(571)  Description of Trademark   
(551)  Collective Trademark Data  individuálna  
(551)  Persons authorised to use Collective TM   
   Changes in Agreement on the Use of Collective TM   
(591)  Claimed Color(s)   
(731/732)  Applicant(s) or Proprietor(s)  E. R. SQUIBB & SONS, L. L. C., spoločnosť zriadená podľa zákonov štátu Delaware; Lawrenceville - Princeton Road, Princeton, New Jersey 08540; US 
(740)  Attorney(s)  Čermák Jiří, JUDr.; Mudroňova 51, 811 03 Bratislava; SK 
(800)  International Registration Number   
(800)  International Registration Date   
(800)  Country of International Trademark Registration   
   Procedural Status  zapísaná ochranná známka 
   Legal Status  platná 
   Partial Transfer of Trademark   
   Termination of Trademark   
   Cancellation of Trademark, Declaration of Trademark Invalidity, Revocation of Trademark   
   Partial Cancellation, Revocation/ Declaration of Invalidity in respect of some of the goods and services   
   Lien on Trademark  No 
   Trademark Validity minimum until  10.01.2027 
   Reason for Trademark Expiration/Termination of Proceedings   
 
  Publication 
S/N Title Date Official Gazette Nr. Publication Code
1 Prevody a prechody práv na ochranné známky 11.09.2001 9/2001 PC3M
2 Zmeny v údajoch o majiteľoch 04.03.2005 3/2005 TC3M
3 Obnovené ochranné známky 04.01.2007 1/2007 ND3M
4 Obnovené ochranné známky 03.07.2017 7/2017 ND3M
 
POZ 39469
S/N Fee Title Payment Date Paid Amount Refund Date Refunded Amount
15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 06.04.2001 600,00 SKK
17 Poplatok za zápis zmeny zástupcu 30.12.2004 200,00 SKK
16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 30.12.2004 200,00 SKK
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 10.11.2006 3 000,00 SKK
17 Poplatok za zápis zmeny zástupcu 08.04.2015 7,00 EUR
29 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ do 6 mesiacov po uplynutí ochrannej doby 21.03.2017 266,00 EUR
Poplatok za vydanie druhopisu, výpisu z registra 16.12.2022 4,00 EUR

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

POZ 39469
S/N Item Name Date Type Document Payment
Žiadosť o obnovu 09.01.1997 Type Delivered
p.na dodatok 31.01.1997 Type Internal Letter
dodatok k osvedčeniu OZ 12.05.1997 Type Sent document
Žiadosť o prevod/prechod prihlasovateľa/majiteľa 30.03.2001 Type Delivered
15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 11.04.2001 Type Payment
Plná moc 20.04.2001 Type Delivered
pokyn na zápis prevodu 28.05.2001 Type Internal Letter
dodatok k osvedčeniu OZ 30.07.2001 Type Sent document
Plná moc 12.11.2004 Type Delivered
Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 12.11.2004 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
Žiadosť o zápis zmeny zástupcu do registra 12.11.2004 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
vyžiadanie poplatku 14.12.2004 Type Sent document
vyžiadanie poplatku 14.12.2004 Type Sent document
16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 03.01.2005 Type Payment
17 Poplatok za zápis zmeny zástupcu 03.01.2005 Type Payment
dodatok k osvedčeniu OZ 01.02.2005 Type Sent document
Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 11.10.2006 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
vyžiadanie poplatku za obnovu 02.11.2006 Type Sent document
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 14.11.2006 Type Payment
dodatok k osvedčeniu OZ 04.12.2006 Type Sent document
Žiadosť o zápis zmeny zástupcu do registra 07.04.2015 Type Delivered
Plná moc 07.04.2015 Type Delivered
17 Poplatok za zápis zmeny zástupcu 09.04.2015 Type Payment
dodatok k osvedčeniu OZ 01.06.2015 Type Sent document
Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 16.03.2017 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 20.03.2017 Type Delivered
29 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ do 6 mesiacov po uplynutí ochrannej doby 22.03.2017 Type Payment
dodatok k osvedčeniu OZ 26.05.2017 Type Sent document
Žiadosť o zápis zmeny sídla/adresy 16.11.2017 Type Delivered
Príloha inde neuvedená 16.11.2017 Type Delivered
Príloha inde neuvedená 16.11.2017 Type Delivered
všeobecný referátnik 19.12.2017 Type Sent document
Žiadosť o vydanie výpisu z registra, druhopisu, kópie, odpisu 12.12.2022 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
Plná moc 12.12.2022 Type Delivered
Príloha inde neuvedená 12.12.2022 Type Delivered
Sprievodný list 12.12.2022 Type Delivered
Potvrdenie o podaní 12.12.2022 Type Sent document
vyžiadanie poplatku 15.12.2022 Type Sent document
druhopis dodatku k osvedčeniu 13.01.2023 Type Sent document
POZ 39469
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
0 Prevod majiteľa E. R. Sguibb & Sons, Inc., spoločnosť zriadená podľa zákonov štátu Delaware
1 Prevod majiteľa 07.06.2001 E. R. SQUIBB & SONS, L. L. C., spoločnosť zriadená podľa zákonov štátu Delaware E. R. SQUIBB & SONS, INC., spoločnosť zriadená podľa zákonov štátu Delaware
2 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 05.01.2005 E. R. SQUIBB & SONS, L. L. C., spoločnosť zriadená podľa zákonov štátu Delaware E. R. SQUIBB & SONS, L. L. C., spoločnosť zriadená podľa zákonov štátu Delaware
3 Zápis alebo zmena zástupcu 05.01.2005 Advokátska, patentová a známková kancelária BRICHTA & PARTNERS, Brichtová Tatiana, JUDr., advokátka Hörmannová, Tomeš, Patentová, technická a známková kancelária, Tomeš Pavol, Ing.
4 Zápis alebo zmena zástupcu 18.05.2015 Čermák Jiří, JUDr. Advokátska, patentová a známková kancelária BRICHTA & PARTNERS, Brichtová Tatiana, JUDr., advokátka
5 Zmena názvu/mena, adresy zástupcu 18.12.2017 Čermák Jiří, JUDr. Čermák Jiří, JUDr.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku