Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 3937-2001
(111)  Číslo ochrannej známky  202290 
(151)  Dátum zápisu  05.03.2003 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  28.12.2011 
(210)  Číslo prihlášky  3937-2001 
(220)  Dátum podania prihlášky  28.12.2001 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  03.12.2002 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  03.06.2003 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  03 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  03 - Kozmetické prípravky, najmä samoopaľovacie prípravky, krémové a tekuté podkladové bázy, pleťové prípravky na zvýraznenie obrysov tváre, korektory, maskary, kontúrovacie ceruzky na oči a tekuté očné linky, očné tiene v ceruzke, očné tiene, ceruzky na obočie, prípravky na odlíčenie očí, červeň na líca, tvárenky, práškové a krémové farby na líca, sypké a lisované púdre, rúže na pery, lesky na pery, kontúrovacie ceruzky na pery, rúže v ceruzke, nastavovače rúžov, najmä prípravky používané na nastavenie odtieňa rúžu, prípravky na starostlivosť o nechty, farebné laky na nechty, podkladové a vrchné laky na nechty; voňavky; kolínske vody; voňavkárske výrobky, najmä sprchovacie a kúpeľové gély, telové mydlá, esenciálne oleje na osobné použitie, oleje do kúpeľa a telové oleje; kúpeľové soli; peny do kúpeľa; telové mlieka, krémy, gély a prášky; telové spreje a rozprašovače a jemné parfémované vody, prípravky na starostlivosť o pokožku, najmä čistiace krémy, pleťové vody a mlieka, osviežovače, tonizujúce prípravky, hydratačné prípravky, nočné krémy, čistiace mydlá a mydlá na tvár, krémy na ruky, telové krémy, krémy na tvár, kondicionéry na pokožku, prípravky na reguláciu mastnoty pokožky/pleti, prípravky na absorpciu mastnoty pokožky/pleti, masky, bahná, vyhladzovacie krémy, peelingové prípravky na tvár a telo, prípravky na odstraňovanie odumretých buniek z pokožky, prípravky na zjemnenie a zvláčnenie pokožky, tekuté púdre a telové leštidlá; neliečivé opaľovacie prípravky a prípravky na ochranu proti slnku. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  26.04.22, 26.04.24, 27.05.24 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Mary Kay Inc.; 16251 Dallas Parkway, Addison, Texas 75001; US 
(740)  Zástupca (-ovia)  MAJLINGOVÁ & PARTNERS, s. r. o.; Budatínska 12, 851 06 Bratislava; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  28.12.2021 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 03.12.2002 12/2002 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 03.06.2003 06/2003 FG3M
3 Obnovené ochranné známky 04.11.2011 11/2011 ND3M
 
POZ 3937-2001
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 3937-2001
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Podanie individuálnej prihlášky OZ -FAX 28.12.2001 Typ Doručené
2 Podanie individuálnej prihlášky OZ 03.01.2002 Typ Doručené
2a Zoznam tovarov a služieb (SR) 03.01.2002 Typ Doručené
2b Zoznam tovarov a služieb (FR) 03.01.2002 Typ Doručené
2c Plná moc 03.01.2002 Typ Doručené
3 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 16.01.2002 Typ Platba
4 Zoznam tovarov a služieb (SR) 22.02.2002 Typ Doručené
5 Plná moc 28.02.2002 Typ Doručené
6 výsledok rešerše 04.09.2002 Typ Interné listy
7 pokyn na zverejnenie POZ 04.09.2002 Typ Interné listy
8 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 18.03.2003 Typ Odoslané
9 Žiadosť o zápis zmeny zástupcu do registra 07.07.2011 Typ Doručené
10 Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 07.07.2011 Typ Doručené
10a Plná moc 07.07.2011 Typ Doručené
11 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 18.07.2011 Typ Platba
12 vyžiadanie poplatku 24.08.2011 Typ Odoslané
13 17 Poplatok za zápis zmeny zástupcu 12.09.2011 Typ Platba
14 dodatok k osvedčeniu OZ 10.10.2011 Typ Odoslané
15 Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 03.05.2021 Typ Doručené
POZ 3937-2001
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zápis alebo zmena zástupcu 14.09.2011 MAJLINGOVÁ & PARTNERS, s. r. o. FAJNOR IP s. r. o., Fajnorová Mária, Ing.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku