Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
POZ 3920-2001
(111)  Trademark Number  202058 
(151)  Registration Date  11.02.2003 
   The date of Commencement of the Period Relevant for the Use of the TM   
(156)  Trademark Renewal Date  27.12.2011 
(210)  Application Number  3920-2001 
(220)  Application Date  27.12.2001 
(310)  Priority Number   
(320)  Priority Date   
(330)  Country or Authority of Priority   
(442)  Date of Making Application Available to the Public  06.11.2002 
(450)  Publication of Registration Date  02.05.2003 
(511)  International Classification of Goods and Services  09, 16, 36, 38 
(511)  List of Classified Goods and Services  09 - Nosiče dát a informácií so záznamom zvuku alebo obrazu, softvér na grafickú prezentáciu dát.
16 - Výtlačky, knihy a brožúry, periodické publikácie.
36 - Prieskumy a analýzy trhu v oblasti bankovníctva.
38 - Šírenie informácií prostredníctvom verejných dátových sietí. 
(531)  International Classification of Figurative Elements   
(540)  Trademark  FMDS 
(550)  Kind of Trademark  slovná 
(571)  Description of Trademark   
(551)  Collective Trademark Data  individuálna  
(551)  Persons authorised to use Collective TM   
   Changes in Agreement on the Use of Collective TM   
(591)  Claimed Color(s)   
(731/732)  Applicant(s) or Proprietor(s)  GfK Slovakia, s.r.o.; Einsteinova 24/Aupark Tower , 851 01 Bratislava; SK 
(740)  Attorney(s)  Litváková Lenka, Ing., Litváková a spol., Patentová, známková a znalecká kancelária; Pluhová 78, 831 03 Bratislava; SK 
(800)  International Registration Number   
(800)  International Registration Date   
(800)  Country of International Trademark Registration   
   Procedural Status  zapísaná ochranná známka 
   Legal Status  platná 
   Partial Transfer of Trademark   
   Termination of Trademark   
   Cancellation of Trademark, Declaration of Trademark Invalidity, Revocation of Trademark   
   Partial Cancellation, Revocation/ Declaration of Invalidity in respect of some of the goods and services   
   Lien on Trademark  No 
   Trademark Validity minimum until  27.12.2021 
   Reason for Trademark Expiration/Termination of Proceedings   
 
  Publication 
S/N Title Date Official Gazette Nr. Publication Code
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 06.11.2002 11/2002 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 02.05.2003 05/2003 FG3M
3 Zmena v údajoch o prihlasovateľoch/majiteľoch 02.10.2012 10/2012 TC3M
4 Zmena v údajoch o prihlasovateľoch/majiteľoch 02.10.2012 10/2012 TC3M
5 Zmena v údajoch o prihlasovateľoch/majiteľoch 02.10.2012 10/2012 TC3M
6 Obnovené ochranné známky 02.10.2012 10/2012 ND3M
 
POZ 3920-2001
S/N Fee Title Date Year Fee

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

POZ 3920-2001
S/N Item Name Date Type Document
1 Podanie individuálnej prihlášky OZ 27.12.2001 Type Delivered
1a Doklad o príznačnosti 27.12.2001 Type Delivered
2 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 11.01.2002 Type Payment
3 výsledok rešerše 28.08.2002 Type Internal Letter
4 pokyn na zverejnenie POZ 02.09.2002 Type Internal Letter
5 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 25.02.2003 Type Sent document
6 Žiadosť o obnovu individuálnej OZ do 6 mes. po lehote 28.05.2012 Type Delivered
7 Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 28.05.2012 Type Delivered
8 Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 28.05.2012 Type Delivered
9 Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 28.05.2012 Type Delivered
10 29 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ do 6 mesiacov po uplynutí ochrannej doby 15.06.2012 Type Payment
11 16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 15.06.2012 Type Payment
12 16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 15.06.2012 Type Payment
13 16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 15.06.2012 Type Payment
14 dodatok k osvedčeniu OZ 06.09.2012 Type Sent document
15 Žiadosť o zápis zástupcu do registra 26.09.2012 Type Delivered
16 dodatok k osvedčeniu OZ 08.11.2012 Type Sent document
17 Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 03.05.2021 Type Delivered
POZ 3920-2001
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
1 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 23.08.2012 GfK Slovakia, s.r.o. GfK Slovakia, Inštitút pre prieskum trhu, s. r. o.
2 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 23.08.2012 GfK Slovakia, s.r.o. GfK Slovakia, s.r.o.
3 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 23.08.2012 GfK Slovakia, s.r.o. GfK Slovakia, s.r.o.
4 Zápis alebo zmena zástupcu 17.10.2012 Litváková Lenka, Ing., Litváková a spol., Patentová, známková a znalecká kancelária
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku