Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
POZ 3912-2001
(111)  Trademark Number  202053 
(151)  Registration Date  11.02.2003 
   The date of Commencement of the Period Relevant for the Use of the TM   
(156)  Trademark Renewal Date  27.12.2021 
(210)  Application Number  3912-2001 
(220)  Application Date  27.12.2001 
(310)  Priority Number   
(320)  Priority Date   
(330)  Country or Authority of Priority   
(442)  Date of Making Application Available to the Public  06.11.2002 
(450)  Publication of Registration Date  02.05.2003 
(511)  International Classification of Goods and Services  36 
(511)  List of Classified Goods and Services  36 - Bankovníctvo, bankové informácie, finančné analýzy, finančné informácie, finančné poradenstvo, finančné konzultácie, služby v oblasti finančníctva, platobný styk a zúčtovanie, prijímanie vkladov, poskytovanie úverov, kapitálové investície, vykonávanie činností v oblasti stavebného sporenia. 
(531)  International Classification of Figurative Elements  03.05.05, 03.05.25 
(540) Trademark
Vyobrazenie
(550)  Kind of Trademark  obrazová 
(571)  Description of Trademark   
(551)  Collective Trademark Data  individuálna  
(551)  Persons authorised to use Collective TM   
   Changes in Agreement on the Use of Collective TM   
(591)  Claimed Color(s)  modrá, červená, hnedá, zelená, čierna, biela 
(731/732)  Applicant(s) or Proprietor(s)  Prvá stavebná sporiteľňa, a. s.; Bajkalská 30, 829 48 Bratislava; SK 
(740)  Attorney(s)  LITVÁKOVÁ A SPOL., s. r. o., Patentová a známková kancelária; Sliačska 1/A, 831 02 Bratislava 3; SK 
(800)  International Registration Number   
(800)  International Registration Date   
(800)  Country of International Trademark Registration   
   Procedural Status  zapísaná ochranná známka 
   Legal Status  platná 
   Partial Transfer of Trademark   
   Termination of Trademark   
   Cancellation of Trademark, Declaration of Trademark Invalidity, Revocation of Trademark   
   Partial Cancellation, Revocation/ Declaration of Invalidity in respect of some of the goods and services   
   Lien on Trademark  No 
   Trademark Validity minimum until  27.12.2031 
   Reason for Trademark Expiration/Termination of Proceedings   
 
  Publication 
S/N Title Date Official Gazette Nr. Publication Code
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 06.11.2002 11/2002 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 02.05.2003 05/2003 FG3M
3 Obnovené ochranné známky 02.03.2012 03/2012 ND3M
4 Obnovené ochranné známky 07.12.2021 23/2021 ND3M
 
POZ 3912-2001
S/N Fee Title Date Year Fee

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

POZ 3912-2001
S/N Item Name Date Type Document
1 Podanie individuálnej prihlášky OZ 27.12.2001 Type Delivered
1a Plná moc 27.12.2001 Type Delivered
2 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 02.01.2002 Type Payment
3 výsledok rešerše 28.08.2002 Type Internal Letter
4 pokyn na zverejnenie POZ 28.08.2002 Type Internal Letter
5 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 25.02.2003 Type Sent document
6 Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 30.11.2011 Type Delivered
7 vyžiadanie poplatku za obnovu 20.12.2011 Type Sent document
8 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 02.01.2012 Type Payment
9 dodatok k osvedčeniu OZ 07.02.2012 Type Sent document
10 Žiadosť o zápis zmeny zástupcu do registra 17.01.2019 Type Delivered
10a Plná moc 17.01.2019 Type Delivered
10b Výpis z obchodného registra 17.01.2019 Type Delivered
11 dodatok k osvedčeniu OZ 22.02.2019 Type Sent document
12 Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 03.05.2021 Type Delivered
13 Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 29.10.2021 Type Delivered
14 vyžiadanie poplatku za obnovu 05.11.2021 Type Sent document
15 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 16.11.2021 Type Payment
16 dodatok k osvedčeniu OZ 24.11.2021 Type Sent document
POZ 3912-2001
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
1 Zápis alebo zmena zástupcu 19.02.2019 LITVÁKOVÁ A SPOL., s. r. o., Patentová a známková kancelária Litváková Edita, Ing., LITVÁKOVÁ a spol., Patentová, známková a znalecká kancelária
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku