Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
POZ 3893-2000
(111)  Trademark Number  202393 
(151)  Registration Date  14.04.2003 
   The date of Commencement of the Period Relevant for the Use of the TM   
(156)  Trademark Renewal Date  22.12.2020 
(210)  Application Number  3893-2000 
(220)  Application Date  22.12.2000 
(310)  Priority Number   
(320)  Priority Date   
(330)  Country or Authority of Priority   
(442)  Date of Making Application Available to the Public  09.01.2003 
(450)  Publication of Registration Date  01.07.2003 
(511)  International Classification of Goods and Services  05, 30, 31, 42 
(511)  List of Classified Goods and Services  05 - Potraviny biologické, dietetické, posilňujúce, obohatené vitamínmi, dietetické nutričné doplnky, klíčky obilia a prípravky zo sladu na dietetické účely, pečivo pre deti a chorých.
30 - Mlynárske, cestovinové, pekárske a cukrárske výrobky, výrobky obsahujúce obilniny alebo strukoviny a zmesi z nich, výrobky z múky, kukurice, výrobky expandované, extrudované, čokoláda a výrobky z nej, pochutiny na báze obilnín, jemné a trvanlivé pečivo, prášok do pečiva, ryža a výrobky z ryže, chlieb všetkých druhov, káva, kakao, cukor, múka, sladové prášky a polevy, soľ, mak, rasca, korenie, med, potravinársky škrob, droždie.
31 - Pokrutiny na báze obilnín.
42 - Hostinská činnosť, prevádzkovanie pekární a cukrární (poskytovanie služieb pre tretie osoby). 
(531)  International Classification of Figurative Elements  01.03.15, 08.01.03, 08.01.04, 26.04.06, 26.04.22, 26.04.24, 27.05.24 
(540) Trademark
Vyobrazenie
(550)  Kind of Trademark  obrazová 
(571)  Description of Trademark   
(551)  Collective Trademark Data  individuálna  
(551)  Persons authorised to use Collective TM   
   Changes in Agreement on the Use of Collective TM   
(591)  Claimed Color(s)   
(731/732)  Applicant(s) or Proprietor(s)  Michelské pekárny a.s.; U krčského nádraží 229/17, Krč, 140 00 Praha 4; CZ 
(740)  Attorney(s)  Advokátska kancelária, Suchoňová Katarína, JUDr.; Skuteckého 12, 974 01 Banská Bystrica; SK 
(800)  International Registration Number   
(800)  International Registration Date   
(800)  Country of International Trademark Registration   
   Procedural Status  zapísaná ochranná známka 
   Legal Status  platná 
   Partial Transfer of Trademark   
   Termination of Trademark   
   Cancellation of Trademark, Declaration of Trademark Invalidity, Revocation of Trademark   
   Partial Cancellation, Revocation/ Declaration of Invalidity in respect of some of the goods and services   
   Lien on Trademark  No 
   Trademark Validity minimum until  22.12.2030 
   Reason for Trademark Expiration/Termination of Proceedings   
 
  Publication 
S/N Title Date Official Gazette Nr. Publication Code
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 09.01.2003 01/2003 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 01.07.2003 07/2003 FG3M
3 Obnovené ochranné známky 07.12.2010 12/2010 ND3M
4 Obnovené ochranné známky 27.01.2021 02/2021 ND3M
5 Zmena v údajoch o prihlasovateľoch/majiteľoch 27.01.2021 02/2021 TC3M
 
POZ 3893-2000
S/N Fee Title Date Year Fee

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

POZ 3893-2000
S/N Item Name Date Type Document
1 Prihláška OZ 22.12.2000 Type Delivered
1a Plná moc 22.12.2000 Type Delivered
1b Vyjadrenie označenia 22.12.2000 Type Delivered
2 F0011 Popl. za prihlášku 10.01.2001 Type Payment
3 výsledok rešerše 25.10.2001 Type Internal Letter
4 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (vecné chyby) 29.11.2001 Type Sent document
5 Odpoveď na správu úradu 30.01.2002 Type Delivered
6 Odpoveď na správu úradu 31.01.2002 Type Delivered
7 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 05.02.2002 Type Sent document
8 Odpoveď na správu úradu 14.02.2002 Type Delivered
9 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 27.04.2002 Type Sent document
10 Odpoveď na správu úradu 19.04.2002 Type Delivered
11 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 16.07.2002 Type Sent document
12a Zoznam tovarov a služieb (SR) 12.09.2002 Type Delivered
12b Plná moc 12.09.2002 Type Delivered
13 Zoznam tovarov a služieb (SR) 16.09.2002 Type Delivered
14 vyžiadanie doplatku 23.09.2002 Type Sent document
15 14 Poplatok za každú triedu nad tri triedy tovarov alebo služieb 14.10.2002 Type Payment
16 pokyn na zverejnenie POZ 15.10.2002 Type Internal Letter
17 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 05.05.2003 Type Sent document
18 Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 08.10.2010 Type Delivered
18a Plná moc 08.10.2010 Type Delivered
19 Žiadosť o zápis zmeny zástupcu do registra 08.10.2010 Type Delivered
20 17 Poplatok za zápis zmeny zástupcu 14.10.2010 Type Payment
21 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 14.10.2010 Type Payment
22 dodatok k osvedčeniu OZ 09.11.2010 Type Sent document
23 Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 27.04.2020 Type Delivered
24 Žiadosť o zápis zmeny zástupcu do registra 12.11.2020 Type Delivered
24a Plná moc 12.11.2020 Type Delivered
25 Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 12.11.2020 Type Delivered
25a Plná moc 12.11.2020 Type Delivered
26 vyžiadanie poplatku za obnovu 01.12.2020 Type Sent document
27 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 08.12.2020 Type Payment
28 dodatok k osvedčeniu OZ 14.12.2020 Type Sent document
29 výsledok prieskumu žiadosti o zmenu 14.12.2020 Type Sent document
30 Žiadosť o zápis zmeny sídla/adresy 15.12.2020 Type Delivered
30a Plná moc 15.12.2020 Type Delivered
30b Výpis z obchodného registra 15.12.2020 Type Delivered
31 výsledok prieskumu žiadosti o zmenu 16.12.2020 Type Sent document
32 Odpoveď na správu úradu 17.12.2020 Type Delivered
32a Výpis z obchodného registra 17.12.2020 Type Delivered
33 dodatok k osvedčeniu OZ 22.12.2020 Type Sent document
34 rozhodnutie o zastavení konania - nedostatky 26.02.2021 Type Sent document
POZ 3893-2000
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
1 Zápis alebo zmena zástupcu 22.10.2010 Advokátska kancelária, Suchoňová Katarína, JUDr. inventa, patentová a známková kancelária, Čechvalová Dagmar
2 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 21.12.2020 Michelské pekárny a.s. Michelské pekárny a. s.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku