Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 388-2021
(111)  Číslo ochrannej známky   
(151)  Dátum zápisu   
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  388-2021 
(220)  Dátum podania prihlášky  08.02.2021 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  24.03.2021 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky   
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  25, 35, 42 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  25 - Pančuchy; pančuchy absorbujúce pot; spodné časti pančúch; čiapky; ramienka na dámsku bielizeň; nákrčníky; pánska spodná bielizeň (trenírky, boxerky); priliehavé čiapky; živôtiky, korzety (spodná bielizeň); spodná bielizeň; župany; ponožky; pánske podväzky; podväzky; podväzky na pančuchy; košele; náprsenky; košele s krátkym rukávom; pančuškové nohavice; kombinézy (oblečenie); spodná bielizeň pohlcujúca pot; korzety; kostýmy, obleky; konfekcia (odevy); detské nohavičky (bielizeň); nohavice; cyklistické oblečenie; vrchné ošatenie; rukavice; hotové podšívky (časti odevov); šatky, šály; korzety (spodná bielizeň); šnurovačky; legíny; oblečenie z úpletových textílii; sukne; oblečenie pre bábätká; športové tričká, dresy; rukávniky; rukavice bez prstov; papuče; peleríny; plážové oblečenie; plážová obuv; vrecká na odevy; pyžamá; šaty; pánska spodná bielizeň (slipy); podprsenky; bundy; saká; plavky (pánske); plavky; kúpacie plášte; čelenky (oblečenie); spodničky; kombiné (spodná bielizeň); body (spodná bielizeň); šatky (na krk); telocvičné úbory; tričká; turbany; šály uviazané pod krkom; vreckovky do saka; masky na spanie; legínsy; dámske nohavičky; športové tielka; ponožky pohlcujúce pot; trikoty (cvičebné úbory); odevy obsahujúce látky na chudnutie; vyšívané odevy; tričká na športovanie chrániace pred odreninami a vyrážkami (rashguards); šatky (na hlavu); priľnavé podprsenky.
35 - Maloobchodné a veľkoobchodné služby s tovarmi uvedenými v triede 25 tohto zoznamu; maloobchodné a veľkoobchodné služby s tovarmi uvedenými v triede 25 tohto zoznamu poskytované prostredníctvom internetu; maloobchodné služby s farmaceutickými, zverolekárskymi a hygienickými prípravkami a so zdravotníckymi potrebami; maloobchodné a veľkoobchodné služby s farmaceutickými, zverolekárskymi a hygienickými prípravkami a so zdravotníckymi potrebami poskytované prostredníctvom internetu; reklama; rozhlasová reklama; televízna reklama; obchodný alebo podnikateľský výskum; predvádzanie (služby modeliek) na reklamné účely a podporu predaja; organizovanie obchodných a reklamných výstav; online reklama na počítačovej komunikačnej sieti; organizovanie módnych prehliadok na podporu predaja; marketing; online poskytovanie obchodného priestoru pre nákupcov a predajcov tovarov a služieb; podpora predaja tovarov a služieb sponzorovaním športových podujatí; veľkoobchodné služby s farmaceutickými, zverolekárskymi a hygienickými prípravkami a so zdravotníckymi potrebami; cielený marketing.
42 - Skúšanie textílií; módne návrhárstvo; grafické dizajnérstvo; kontroly kvality; výskum a vývoj nových výrobkov (pre zákazníkov); vedecký výskum; navrhovanie vzhľadu výrobkov (priemyselné dizajnérstvo); navrhovanie grafickej úpravy reklamných materiálov. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  26.11.08, 27.05.15, 27.05.11 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Vidová Diana, Ing.; Východná 278/55, 971 01 Prievidza 1; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)  Magdaléna Bachratá; Krasovského 13, 851 01 Bratislava-Petržalka; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  v konaní - zverejnená prihláška 
   Právny stav OZ   
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 24.03.2021 06/2021 BA3M
 
POZ 388-2021
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 388-2021
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 08.02.2021 Typ Doručené
1a Vyjadrenie označenia 08.02.2021 Typ Doručené
1b Plná moc 08.02.2021 Typ Doručené
1c Príloha inde neuvedená 08.02.2021 Typ Doručené
1d Zoznam tovarov a služieb (SR) 08.02.2021 Typ Doručené
2 Potvrdenie o podaní 08.02.2021 Typ Doručené
3 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 12.02.2021 Typ Platba
4 výsledok rešerše 03.03.2021 Typ Interné listy
5 pokyn na zverejnenie POZ 03.03.2021 Typ Interné listy
POZ 388-2021
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku