Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 380-2006
(111)  Číslo ochrannej známky  215263 
(151)  Dátum zápisu  10.10.2006 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  380-2006 
(220)  Dátum podania prihlášky  28.02.2006 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  07.07.2006 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  07.12.2006 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  03, 06, 07, 08, 09, 35, 36, 39 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  03 - Abrazíva, prostriedky na brúsenie; sklené plátno; brúsny papier; sklený, šmirgľový papier; pieskové, brúsne plátno; diamantové brúsivo; karbid kremíka; karbidy kovu (brúsivo); korund (brúsivo); prípravky na ostrenie, brúsne prípravky; pasty na obťahovacie remene na britvy; leštiace prípravky, leštidlá; leštiace pasty, vosky; leštiaci kameň; papier na leštenie; leštiace prípravky na nábytok a dlážku; leštidlá na obuv, leštiace krémy na obuv; konzervačné ochranné prípravky na kožu (leštidlá); obuvnícke vosky; tripel (kameň) na leštenie; vosky na parkety, dlážku; čistiace prípravky; prípravky na čistenie povrchov; prípravky na čistenie za sucha; vulkanický popol na čistenie; prípravky na čistenie odpadových rúr; čistiace prípravky na automobilové okná; oleje na čistenie; bieliace a čistiace prípravky na kožu; prípravky na odstraňovanie vodného kameňa pre domácnosť; odmasťovacie prípravky s výnimkou prípravkov na použitie vo výrobnom procese; odstraňovače podlahových parketových voskov (čistiaci prípravok); terpentín (odmasťovací prípravok); odhrdzovacie prípravky; odstraňovače škvŕn.
06 - Alpaka; biele kovy; berýlium; bronz; cermet (kovovo-keramický materiál); chróm; chromit; chrómové rudy; cín; galenit; germánium; hafnium; hliník; horčík; indium; kadmium; kobalt (surovina); limonit; mangán; meď (surovina alebo polotovar); molybdén; molybdenit; nikel; niób; oceľ (surovina alebo polotovar); olovo (surovina alebo polotovar); pyroforické kovy; kovové rudy; tantal (kov); titán; titánové železo, ferotitán; tombak; vanadium; volfrám; volfrámové železo; železná ruda; železo (surovina alebo polotovar); zinok; zirkónium; zliatiny na tvrdé spájky; zliatiny obyčajných kovov; argentán, pakfón; obyčajné kovy (surovina alebo polotovar); liatina, netepaná alebo čiastočne tepaná; ložiskový kov; mosadz (surovina alebo polotovar); nízkouhlíková oceľ; zliatiny ocele; oceľoliatina, oceľ na odliatky; postriebrené cínové zlúčeniny; ingoty z obyčajných kovov; kovové stély; kokily (lejárstvo); predvalcované bloky, vývalky (výrobky metalurgie); kotevné dosky, spojovacie plechy; cínové platne, plechy; pancierové platne, plechy; pásová oceľ; plech; oceľový plech; kovové lišty; laty; kovové tyče; uholníky; oceľové laná; kovové svorky na laná; kovové laná s výnimkou elektrických; drôty z obyčajných kovov a ich zliatin (okrem poistkových drôtov); drôt; oceľový drôt; neizolovaný medený drôt; anténový drôt; hliníkový drôt; kovové reťaze; kovové spriahadlá na reťaze; kovové spojky na neelektrické káble; kovové spojky rúrkové; kovové spojovacie skrutky na káble; kovové piliny; oceľové gule; napínače na železné pásky; zástrčky (spojovacie kontakty); kovové spony; kovové kladky (nie ako časť stroja); kovové popruhy, slučky, slučkové závesy, pásy a svorky na manipuláciu s nákladom; kovové lanové alebo reťazové prostriedky na manipuláciu s nákladmi; kovové navijaky; navíjacie cievky s výnimkou mechanických na navíjanie hadíc; kovové pásky na viazanie alebo balenie; kovové obruče, spojky; kovové objímky, prstence; napínače; napínače na kovové drôty; napínače na kovové pásy; napínače na kovové remene; kovové násypky, nie mechanické; kovové okolesníky; kovové poklopy; elektródy na spájkovanie a zváranie; spájkovací drôt; zlaté spájky; kovové tyčinky na tvrdé spájkovanie; kovové drôty a tyče na zváranie; strieborná spájka; kovové lejárske formy; nákovy; rohatinky; prenosné nákovy; kovové zámočnícke stoly; kovové čeľuste zveráka; svorníky; kovové debny, skrinky na náradie; kovové montážne kľúče; kovové rukoväti nožov; skoby, kramle, mačky (na lezenie v ľade); kovové skoby (horolezecký výstroj); kovové rúčky a rukoväti na náradie; kovové rúčky na kosy; kovové krúžky na rukoväti, závitové krúžky, svorník s okom; kovové kramle, skoby; kovové zámky na vozidlá; kovové značky na vozidlá; kovový materiál pre železnice; kovové železničné podvaly; kovové koľajnice; koľajnicové spojky; železničné výhybky; točne; kovové tyčky na meranie hladiny oleja (pre železničné vozne); nástupištia, kovové prefabrikáty; pristávacie schodíky, kovové, pohyblivé, pre cestujúcich; turnikety s výnimkou automatických; cestné zvodidlá, kovové; kovové nárazníky; denverské kliešte (blokovanie pri nesprávnom parkovaní áut); kovové bicyklové zariadenia na parkovanie; kovové prístaviská, prístavné hrádze na kotvenie lodí; kotvy; kovové bóje, majáky s výnimkou svetelných; kovové materiály na pozemné lanové dráhy; káble na visuté lanovky; kovové míľniky s výnimkou svetelných a mechanických; mastiace čapy, tlakové mastenice; závesné háky na kotvy; bramy; kovové potrubia, rúry, vodovodné potrubia, kovové vystužovacie materiály na potrubia; kovové tlakové potrubie; kovové prívodné potrubie; kovové kolená na potrubie; kovové objímky na potrubie; kovové prípojky a odbočky na potrubia; oceľové rúrky; kovové vodovodné klapky, ventily; kovové vypúšťacie, odvodňovacie a drenážne rúry; kovové klapky, ventily drenážnych rúrok; kovové rúry, vzduchovody na ventilačné a klimatizačné zariadenia; kovové armatúry, fitingy na potrubia na stlačený vzduch; kovové dýzy; kovové ventily, nie ako časti strojov; kovové tesniace uzávery; kovové potrubia ústredného kúrenia; kovové spojky, svorky a príchytky na rúry, káble a rúrky; kovové objímky, kruhové zvierky na spojovacie rúry; kovové sudy; kovové obruče na sudy; kovové kohútiky, zátky na sudy; kovové stojany na sudy; kovové vane; drobný železiarsky tovar; klince; kovové príchytky; čapy; závlačky; kovové nity; kovové kolíky; kovové krúžky; lamely, vložky, tenké doštičky (kovové); svorníky; zátky, čapy - kovové; kovové skrutky, matice; pružiny (železiarsky tovar); medené krúžky; plomby; kovové podložky; príchytky (klince); kovové háčiky na šaty; kovové háčiky na vešiaky; háčiky (železiarsky tovar); krúžky na kľúče z obyčajných kovov; písmená a číslice z obyčajných kovov s výnimkou písmen a číslic ako tlačových znakov; kovové prenosné stavby; kovové telefónne búdky; kovové kabíny na striekanie farieb; kovové kabíny na prezliekanie; kovové kuríny; bazény (kovové stavby, konštrukcie); kovové veže na skoky do vody; kovové odpaľovacie rampy; kovové konštrukcie na verandy; kovové konštrukcie na klziská; kovové silá; kovové výstuže ropných veží; kovový stavebný materiál; oceľové konštrukcie; kovové stavebné konštrukcie aj priehradové; kovové kostry budov, rámy stavieb; kovové vystužovacie materiály do betónu; kovové nosníky, stavebné dielce, panely; kovové pažiny, štetovnice; kovové pilóty; hrotnice; kovové vonkajšie plášte budov; kovové obloženie stavieb; kovové strechy; kovové strešné krytiny; kovové škridly; kovové bridlicové príchytky; kovové odkvapové rúry; kovové žľaby; kovové úžľabia; kovové strešné veterníky; kovové komíny, dymovody; kovové komínové rúry; kovové komínové nadstavce; kovové stropy, stropné dosky; kovové rímsy, ozdobné lišty; kovové priečky; kovové schody; schodiská, schodíky a ich kovové časti; kovové rebríky; kovové obklady stien a priečok (stavby); kovové lamelové obloženie; zásteny, kovové mriežky (ochrana pred kachľami a kozubom); kovová dlažba; dlaždicová kovová podlaha; kovové dlážky; kovové rošty; priečky kovových zábradlí; kovové palisády; oceľové stožiare; kovové stožiare; kovové stožiare elektrického vedenia; kovové stĺpy; kovové telegrafné stĺpy; kovové inzertné stĺpy; stavebné kovania; kovové lešenia; kovové debnenie; kovové lávky; maltovnice (kovové vane na miešania malty); kovové dvere; kovové dverové obloženie; kovové dverové prahy; kovové držadlá, rukoväti, kľučky; otvárače dverí s výnimkou elektrických; dverové pružiny s výnimkou elektrických; kovové dverové rámy, zárubne; dverové zástrčky; klopadlá na dvere; kovové kľučky dverí; kovové kovanie na kľučky; kovania na dvere; kovové pánty, závesy; kovové výplne dverí; kovové žabice na dvere; západky; kovové zástrčky a zarážky dverí; kovové závory; kovové západky na bránky; oceľové rolety; kovové okenice; kovové žalúzie; kovové západky na okná; kovové okenné rámy; okenné západky; kovové uzávery na posuvné okná; kovové okná; kovania na okná; kladky na posuvné okná, okenné žabice; kovová sieťka proti hmyzu; kovové vonkajšie rolety a žalúzie; pánty, závesy; zariadenie alebo nábytkové kovanie z niklovej mosadze; kovanie na nábytok; kovové posteľové kolieska; kovové kolieska na nábytok; kovové príslušenstvo postelí; kovové držiaky na uteráky; kovové pletivo; ostnatý drôt; kovové brány; kovové chrániče na stromy; kovové prenosné skleníky; kovové rámy skleníkov; kovové vlákna na použitie v poľnohospodárstve; kovové viazače snopov; kovové voliéry; vaničky pre vtákov (kovové konštrukcie); reťaze pre psov; reťaze pre rožný statok; ostrohy; pasce pre divú zver; kovové podkovy; klince na podkovy; zvončeky pre zvieratá; kovové pamätné tabule; kovové pomníky; kovové hrobky; kovové náhrobky; kovové náhrobné pomníky a dosky; bronzové náhrobné pomníky, bronz na náhrobky; kovanie na truhly; umelecké diela z obyčajných kovov; umelecké diela z bronzu; sochy, figuríny, busty, sošky z obyčajných kovov; škrabáky na obuv; kovové rúčky na metly; kovové stanové kolíky; pracky z obyčajných kovov; kovové poštové schránky; zvončeky; domové zvončeky s výnimkou elektrických; kovové hroty, kovanie na vychádzkové palice; putá; pružinové zámky; visacie zámky; kovové zámky s výnimkou elektrických; kovové bezpečnostné reťaze; kľúče; pokladničky, bezpečnostné schránky; kovové pokladničky; príručné kovové pokladnice; kovové poznávacie značky; kovové sponky na bankovky; kovové uväzovacie vlákna; kovové vodiace lišty; kovové vystužovacie materiály na remeňové spony; kovové vystužovacie materiály na remene; kovové remeňové spony na stroje; nesvietiace kovové domové čísla; kovové vývesné štíty; kovové značky s výnimkou svetelných a mechanických; kovové identifikačné náramky na použitie v nemocniciach; kovové identifikačné štítky; kovové signalizačné panely s výnimkou svetelných a mechanických; kovové manipulačné dopravné palety; kovové kontajnery; kovové flotačné kontajnery; kovové nádrže, cisterny; kovové nádrže na tekuté palivá; kovové nádoby na skladovanie a prepravu; kovové nádoby na skladovanie kyselín; kovové nádoby, fľaše na stlačený plyn alebo skvapalnený vzduch; kovové vrchnáky na nádoby; kovové koše; kovové kufre, truhlice; uzávery na kufre, debny a kazety; kovové škatule, nádoby, skrinky, škatule, debny; bezpečnostné schránky; kovové nádoby na potraviny; kovové konzervy, plechovky; kovové formy na ľad; kovové uzávery na tašky; kovové uzávery na fľaše; alobal (hliníková fólia); staniol; kovové baliace fólie; plechové obaly; obalové nádoby z kovu; obaly z cínového plechu; náhradné diely, časti a súčasti na uvedené tovary; obaly, puzdrá a stojany na uvedené tovary.
07 - Elektrické ručné vŕtačky; nože ako časti strojov; ručné nástroje a náradie (nie na ručný pohon); nástroje (časti strojov); pílové listy (časti strojov); brúsne kotúče, kamene (časti strojov); čepele (časti strojov); sekáče do strojov; obrábacie stroje; drevoobrábacie stroje; elektrické kladivá; pneumatické kladivá; dierovače; dierkovacie stroje; elektrické nožnice; brúsne stroje; elektrické stroje a prístroje na leštenie; šijacie stroje; nitovacie stroje; miešačky; betónové miešačky (stroje); vysávače; zdvíhacie zariadenia, zdvíhadlá, zdviháky, elevátory; žeriavy; kladkostroje; navijaky; čerpadlá, pumpy (stroje); kompresory (stroje); ploché spätné ventily, klapky, záklopky (časti strojov); redukčné ventily (časti strojov); regulátory (časti strojov); elektrické lepovacie pištole; elektrické zváračky (stroje); horáky na kyslíkové rezacie stroje; kyslíkové rezacie stroje; rezacie stroje; ložiská (časti strojov); upchávky (časti strojov); poľnohospodárske stroje; kosačky; kosačky na trávniky (stroje); nože do kosačiek; mlynčeky na obilie; náhradné diely, časti a súčasti na uvedené tovary; obaly, puzdrá a stojany na uvedené tovary; zváračské prístroje na plyn.
08 - Príbor - nože, vidličky a lyžice; strieborný riad alebo príbor; naberačky; nože, škrabky na zeleninu; škrabky na ryby; klieštiky na cukor; neelektrické krájače na pizzu; neelektrické krájače syrov; neelektrické krájače vajec; krájače na zeleninu; luskáčiky s výnimkou luskáčikov z drahých kovov; otvárače na konzervy s výnimkou elektrických; otvárače na ustrice; sekáčiky na mäso (ručné nástroje); tĺčiky; nože do mlynčekov (ručné nástroje); česáky (ručné nástroje); sekáčiky (ručné nástroje); žehličky, hladičky s výnimkou elektrických; dúchadlo ku kozubu (ručný nástroj); kuričské náradie; ručná hustilka; obaly a puzdrá na holiace strojčeky, žiletky, brity; manikúrové a pedikúrové súpravy elektrické aj neelektrické; elektrické alebo neelektrické pilníky na nechty; elektrické alebo neelektrické kliešte na nechty; elektrické alebo neelektrické leštičky na nechty; škatuľky s ručnými nástrojmi na nechty; holiace potreby, puzdrá na holiace potreby; kazety na holiace strojčeky; elektrické aj neelektrické britvy, holiace strojčeky; nožnice na strihanie fúzov a brady; holiace čepele; depilačné strojčeky, elektrické aj neelektrické; epilačné pinzety; elektrické alebo neelektrické nožnice na strihanie vlasov; ručné strojčeky na strihanie; pomôcky na ondulovanie vlasov s výnimkou elektrických; kulmy (na kučeravenie vlasov); želiezka na kaderenie vlasov; klieštiky na očné riasy; zariadenia na prepichnutie uší; pinzety, kliešte; ručné poľnohospodárske náradie na ručný pohon; záhradné náradie na ručný pohon; zariadenia na ničenie rastlinných škodcov, parazitov; ručné rozprašovače, striekačky na rozprašovanie insekticídov, prípravkov proti hmyzu; záhradnícke nožnice, veľké záhradnícke nožnice; štepárske nástroje; štepárske nože; strihacie kliešte na prerezávanie stromov; nožnice na trávniky a živé ploty (ručné náradie); záhradnícke nože, lesné sekáče; kosy; články na kosy; kosáky; oslice, osličky na kosu; držiaky na osličky; hrable (ručné náradie); mlaty; kyje; sekery, sekerky; sochory; tešly (tesárske sekery); štiepacie sekery; motyky, motyčky na okopávanie, plečky (ako ručné náradie); vyorávače (ručné nástroje); rýle; vidly; krompáče; čakany; lopaty (ručné náradie); lopatky na sadenie alebo presádzanie; oberače na ovocie (ručné náradie); bitúnkové zariadenia a nástroje na zabíjanie a primárne opracovanie jatočných zvierat; prístroje na omračovanie dobytka pred porážkou; zariadenia a nástroje na sťahovanie koží zvierat, dobytka a jatočných zvierat; nože na konské kopytá; nástroje na značkovanie rožného statku; značkovače na dobytok; vypaľovacie želiezka (značkovače); strihače; strihacie strojčeky; nožnice na dobytok; harpúny, harpúny na lovenie rýb; nožiarsky tovar; nože; vreckové nožíky; lovecké nože; dýky; obojručné nože; sečné a bodné zbrane; šable; mačety; bodáky; kyjanice; boxery (zbrane); čepele nožov; čepele, nože (zbrane); dlabacie sekery; meče; pošvy na meče; nožnice na knôty; nožnice; nože nožníc; obušky, palice; sekáče, sekačky, rezačky; ostriace nástroje, ostričky; brúsne nástroje; nástrojové brúsky; brúsky (ručné náradie); brúsky na kladivá; brúsne kamene; brúsne kotúče; brúsy, osly; ocieľky; remene na ostrenie; remene na žiletky; ručné nástroje a náradie (na ručný pohon); dierovače (ako nástroje); paginovačky (číslovačky); perforačné nástroje (ručné nástroje); nástroje na predierkovanie lístkov; kovové prípravky na razenie; nástroje na rezanie, sekanie, krájanie (ručné náradie); rezačky; orezávačky (ručné nástroje); leštiace, glazúrovacie nástroje; lejacie panvy; razidlá (ručné nástroje); rohatky so západkou (ručné nástroje); ručné náradie na dekantáciu kvapalín; ručné pištole na vtláčanie tmelu; upchávačky (ručné náradie); ručné závitové zdviháky; spájkovačky s výnimkou elektrických; ťažobné tyče (baníctvo); valcovačky na drôty a kovové pásky (ručné nástroje); zváracie horáky, autogénne horáky na rezanie; kovové tvárniace nástroje; napínadlá na kovové drôty a pásky (ručné nástroje); zveráky; zveráky pre stolárov a debnárov; buchary (kladivá); barany, ubíjačky (ručné nástroje); kladivá (ručné nástroje); kamenárske alebo murárske kladivá; murárske kladivá (hranaté s dlhou násadou); tĺčiky (ručné nástroje); razník klincov; nitovacie kladivá (ručné nástroje); nitovačky (ručné nástroje); vyťahovače na klince (ručný nástroj); kliešte, klieštiky; skrutkovače; kľúče, kľúče na matice ako na ručné nástroje, pílky (ručné náradie); oblúkové píly; pílové listy (ako časti ručných nástrojov); listy píly, radlice (ručné nástroje a náradie); lupienkové píly; rámy na ručné píly; držiaky na pílky; hroty, špice, ostrie (časti ručných nástrojov a náradia); dláta, rydlá, vrtáky, hroty (ručné náradie a nástroje); duté dláta (ručné nástroje); hoblíky (ručný nástroj); drážkové hoblíky; rezné nože hoblíkov; želiezka hoblíkov; čapovacie dláta; vŕtačky na ručný pohon, ručné vŕtačky; nebožiece, vrtáky (ručné nástroje); upínacie hlavy vrtákov (ručné nástroje); stolárske vrtáky; priebojníky; jamkovače (ručné nástroje); pilníky (nástroje); škrabáky (ručné nástroje); škrabky (ručné nástroje); rašple (ručné nástroje); ihlové pilníky; rydlá (ručné nástroje); rytecké ihly; navliekacie očká na ihly; navliekače nití; šidlá (ručné nástroje); šidlo na rozpletanie lán; ručné frézy; frézovacie tŕne; fazetovače (ručné náradie); výstružníky; objímky výstružníkov; vratidlá, ryhovače (ručné nástroje); nástroje na rezanie rúry, rúrkorezy; rezače závitov; závitníky (ručné nástroje); osnovné návoje, výsuvné časti podpier na závitníky; žliabkovače (ručné nástroje); železné nástroje na žliabkovanie; kliny; obuvnícke kopytá; opasky, remene na nosenie náradia; ručné nástroje na opletanie; sklenársky diamant (časť ručných nástrojov); škripce; špachtle, stierky, ako ručné náradie; oceľové škárovačky; uholníky (ručné nástroje); extirpátory (ručné nástroje); horolezecké čakany; hrable na golf; krúžkové platne; misky na peniaze; páčidlá na poklopy; rozpínačky (ručné náradia); roztierky; trecie misky; valchy (ručné nástroje); vojenské lopatky; náhradné diely, časti a súčasti na uvedené tovary; obaly, puzdrá a stojany na uvedené tovary.
09 - Meracie pomôcky a prístroje; presné meracie prístroje; logy (meracie nástroje); meradlá; mierky; závitníkové kalibre; prizmy (optika); zariadenie na meranie vzdialenosti; metre; posuvné meradlá; posuvné meradlo, kaliber; uhlomery; pravítka, lineáre, metre; tesárske pravítka; mikrometre; meračský stôl; krajčírske metre; výškomery; prístroje na meranie hrúbky kože; kalibračné krúžky; diaľkomery; prístroje a nástroje na meranie objemu; odmerky zo skla; stroje, prístroje a nástroje na váženie; váhy; závažia; presné váhy, analytické; zariadenia na meranie tlaku; manometre, tlakomery, ukazovatele tlaku; vákuové manometre; barometre; rýchlomery, tachometre; otáčkomery; stroje a zariadenia na skúšanie materiálu; prístroje na kontrolu tepla; teplomery s výnimkou lekárskych; snímače teploty; termostaty; elektrické meracie zariadenia; ampérmetre; ohmmetre; zariadenia na meranie hladiny vody (vodoznaky); ukazovatele hladiny vody; urinometre; variometre; verniere; viskozimetre; vlhkomery; hygromery; vlnomery; vzduchomery; planimetre; plynomery; pyrometre; počítadlá; anemometre, vetromery; apertometre; chronografy; chronometre ako prístroje; cukromery; denzitometre; galvanometre; hustomery; liehomery; liehové manometre; hydrometre, vodomery; kvantomery; dynamometer; fotometre; prístroje na zaznamenávanie času; indikátory; indikátory množstva; zariadenia na elektrické zváranie; elektrické zváracie prístroje a zariadenia; zváracie elektródy; zváračské prilby; kontrolné a regulačné prístroje elektrické; materiály na elektrické a telefónne vedenie (drôty, káble); elektrické objímky; elektrické spojky; manšón na elektrické káble; elektrické kontakty; zásuvky, zástrčky a iné elektrické spojky; koncovky (elektrotechnika); elektrické batérie; batérie do svietidiel; batérie do vreckových lámp; skrinky s nástrojmi na rozbor (mikroskopia); prístroje na rozbor vzduchu; mechanické značky; vodováhy, libely; olovká; geodetické nivelačné, meračské laty, výtyčky; zememeračské prístroje a nástroje; teodolity; ďalekohľady; buzoly, kompasy; nástroje na určovanie azimutu; nivelačné nástroje; olovnice; periskopy; ochranné oblečenie, obleky, obuv proti mrazom, radiácii a ohňu, aj azbestové; ochranné rukavice; ochranné helmy; ochranné zariadenia, rukavice proti röntgenovým lúčom na priemyselné účely; ochranné prilby na šport; osobné ochranné prostriedky proti nehodám; náhradné diely, časti a súčasti na uvedené tovary; obaly, puzdrá a stojany na uvedené tovary.
35 - Sprostredkovanie obchodnej činnosti s tovarom; maloobchodné služby v oblasti ručných nástrojov, železiarskeho tovaru a ručného elektrického náradia; reklama; predvádzanie tovaru; rozširovanie vzoriek; prenájom reklamných priestorov; obchodný manažment a podnikové poradenstvo; poradenské služby v oblasti obchodného alebo podnikateľského riadenia, poradenstvo pri vedení podnikov; poradenstvo, pomoc pri riadení obchodnej činnosti; sprostredkovanie uvedených služieb.
36 - Prenájom nehnuteľností; správa nehnuteľností; sprostredkovatelia nehnuteľností; prenájom kancelárskych priestorov.
39 - Distribúcia tovaru na dobierku; prenájom dopravných prostriedkov; prenájom vozidiel; prenájom automobilov; skladovanie; skladovanie tovaru; prenájom garáží; prenájom skladísk; prenájom skladovacích kontajnerov; sprostredkovanie uvedených služieb. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  26.04.10, 26.04.24, 26.04.18 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  SLS - TECHNACO, s.r.o.; Sasinkova 37, 010 01 Žilina; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)   
(800)  Číslo medzinárodného zápisu  921544 
(800)  Dátum medzinárodného zápisu  10. 10. 2006 
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ  AT; CZ; DE; HU; PL 
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  zaniknutá 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ  28.02.2016 
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  28.02.2016 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania  uplynutím ochrannej doby 
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 07.07.2006 7/2006 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 07.12.2006 12/2006 FG3M
3 Medzinárodne zapísané ochranné známky 02.08.2007 8/2007 XA3M
4 Zmeny v údajoch o majiteľoch 08.11.2010 11/2010 TC3M
5 Zaniknuté ochranné známky 02.02.2017 2/2017 MA3M
 
POZ 380-2006
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 03.03.2006 5 000,00 SKK
32 Poplatok za podanie žiadosti o medzinárodný zápis OZ 04.05.2006 2 500,00 SKK
16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 09.08.2010 6,50 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 380-2006
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Podanie individuálnej prihlášky OZ 28.02.2006 Typ Doručené
Vyjadrenie označenia 28.02.2006 Typ Doručené
Zoznam tovarov a služieb (SR) 28.02.2006 Typ Doručené
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 07.03.2006 Typ Platba
Vyjadrenie označenia 12.04.2006 Typ Doručené
Žiadosť o medzinárodný zápis ochrannej známky podľa Madridského systému (formulár MM3) 13.04.2006 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Žiadosť inde neuvedená 13.04.2006 Typ Doručené
Vyjadrenie označenia 13.04.2006 Typ Doručené
vyžiadanie poplatku 27.04.2006 Typ Odoslané
32 Poplatok za podanie žiadosti o medzinárodný zápis OZ 09.05.2006 Typ Platba
výsledok rešerše 11.05.2006 Typ Interné listy
pokyn na zverejnenie POZ 15.06.2006 Typ Interné listy
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 18.10.2006 Typ Odoslané
sprievodný list do OMPI 11.12.2006 Typ Odoslané
Žiadosť do OMPI o medzinárodný zápis 11.12.2006 Typ Odoslané
vyžiadanie poplatku v CHF 12.12.2006 Typ Odoslané
List z OMPI 26.02.2007 Typ Doručené
List z OMPI 27.04.2007 Typ Doručené
Odpoveď na správu úradu 04.05.2007 Typ Doručené
Odpoveď na správu úradu 09.05.2007 Typ Doručené
odpoveď do OMPI - odstránenie nedostatkov 09.05.2007 Typ Odoslané
Notifikácia z OMPI 04.06.2007 Typ Doručené
pokyn na zápis medzinárodného zápisu do registra 07.06.2007 Typ Odoslané
dodatok k osvedčeniu OZ 20.07.2007 Typ Odoslané
Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 12.05.2010 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Doklad o podniku/podnikateľovi 12.05.2010 Typ Doručené
Doklad o podniku/podnikateľovi 12.05.2010 Typ Doručené
vyžiadanie poplatku 03.08.2010 Typ Odoslané
16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 11.08.2010 Typ Platba
Notifikácia z OMPI 12.08.2010 Typ Doručené
dodatok k osvedčeniu OZ 14.09.2010 Typ Odoslané
POZ 380-2006
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 02.09.2010 SLS - TECHNACO, s.r.o. TECHNACO, s. r. o.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku